Äldre böcker och material i kortkataloger

Om du letar efter äldre material och inte hittar dem i Supersök kan du istället använda någon av våra kortkataloger.

Hitta böcker i inskannade kortkataloger

Universitetsbiblioteket har ett antal inskannade kortkataloger som är tillgängliga online. Du kan bläddra och beställa fram material direkt i de inskannade katalogerna.

Ämnesövergripande kortkataloger

Katalog 1957 innehåller kort med hänvisningar till litteratur inom alla ämnesområden utgiven till och med 1957. Katalogen finns i två utföranden: En alfabetisk katalog och en ämnesindelad katalog.

Ämnes- och materialspecifika kortkataloger

Biokat innehåller hänvisningar till litteratur om medicin och naturvetenskap fram till cirka 1980. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

Botankat innehåller hänvisningar till litteratur om botanik fram till 1989. Litteratur inom botanik fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

Eko innehåller hänvisningar till litteratur inom företagsekonomi, nationalekonomi och juridik utgiven före 1980.

Lärobokskatalogen 1958-75 innehåller hänvisningar till läromedel inom svensk grundskola och gymnasium utgivna under åren 1958 till 1975. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

Dahlkat är en PDF med inskannade katalogkort som innehåller hänvisningar till professor Carl G. Dahls (1875-1959) boksamling av litteratur inom pomologi (läran om odlade frukter och fruktträd), trädgårdsvetenskap och landskapsarkitektur. Samlingen omfattar publikationer tryckta mellan år 1535 och 1959. Det går inte att göra beställningar i Dahlkat. Använd Katalog -1957 för att beställa material från Dahl-samlingen.

Grammofonkatalogen och Skivkatalogen förtecknar Humanistiska bibliotekets bestånd av grammofonskivor. De båda katalogerna beskriver två olika samlingar, där den ena var placerad vid det tidigare Biblioteket för musik och dramatik. Sammanlagt finns ca 15 000 skivor i samlingarna. Boka gärna Humanistiska bibliotekets uppspelningsrum i samband med att du beställer material ur någon av katalogerna över grammofonskivor.

Kartkatalogen förtecknar Humanistiska bibliotekets äldre bestånd över tryckta kartor till och med 1990-tal. Samlingen innehåller ca 40 000 kartor i olika format. Alla kartor beställs till läsesalen på Humanistiska biblioteket.

Hitta i tryckta kortkataloger

Om du inte hittar boken i våra inskannade kortkataloger kan du söka i de tryckta kortkataloger som inte är inskannade. Tryckta kortkataloger finns på Humanistiska biblioteket. Vänd dig till biblioteket för att få hjälp att använda de tryckta kortkatalogerna.

Kontakta oss

Kontakta Humanistiska biblioteket, Biomedicinska biblioteket eller Samhällsvetenskapliga biblioteket om du behöver hjälp med äldre böcker eller kortkataloger.

  • Beskriv din fråga