KvinnSam

KvinnSam har samlingar inom genusvetenskap och kvinnohistoria. Sedan år 2018 är KvinnSam också universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. KvinnSam är placerat på Humanistiska biblioteket.

Kvinnsams lokaler

På KvinnSam

Specialläsesal

KvinnSams handskrifter och arkivmaterial är tillgängliga för forskning och studier i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Specialläsesalen är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Specialläsesalen har andra öppettider än KvinnSam och Humanistiska biblioteket.

Om specialläsesalen och öppettider

Störande ljud under Västlänksarbetet

Under tiden Västlänken byggs kommer man att borra och spränga ut bergrum och tunnlar i området runt Humanistiska biblioteket. Bland annat byggs en arbetstunnel under biblioteket. Arbetet kommer att innebära störande ljud från borrningar och spängningar. De bullrande arbetena kommer främst att ske kl 7–19 på vardagar. Du kan anmäla dig till Trafikverkets sprängförvarningstjänst så att du får ett meddelande 30 minuter före varje sprängning som sker i området.

Anmäl dig till sprängförvarningstjänsten här

Läs mer om arbetet med Västlänken

Om lokalernas tillgänglighet

KvinnSams lokaler finns på Humanistiska biblioteket. Bibliotekets entré är tillgänglighetsanpassad. Hiss finns mellan alla våningsplan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns i byggnaden. Kontakta personal om du behöver hjälp att plocka fram material.

KvinnSams webbplats

KvinnSam producerar flera databaser och digitala resurser inom kvinno-, mans- och genusforskning. Hos KvinnSam finns också handskrifts- och arkivmaterial inom kvinnohistoria. Du hittar mer information om KvinnSams verksamhet, databaser och arkiv på KvinnSams webbplats.

Till Kvinnsams webbplats

Kontakta KvinnSam

Loading map

Postadress

KvinnSam
Box 222
405 30 Göteborg

Besöksadress

Renströmsgatan 4
405 30 Göteborg

Telefon

  • Beskriv din fråga

Öppettider för KvinnSam

Öppettider under terminstid

Dag Tid
Måndag - torsdag 08:30 – 20:00
Fredag 08:30 – 19:00
Lördag 10:00 – 17:00

Avvikande tider under vårterminen

Dag Tid
Torsdag 6 juni Stängt
Lördag 8 juni Stängt

Öppettider under sommaren

10 juni till 1 september

Dag Tid
Måndag – fredag 08:30 – 16:00
Lördag – söndag Stängt

Avvikande tider under sommaren

Dag Tid
Fredag 21 juni Stängt