KvinnSam

KvinnSam har samlingar inom genusvetenskap och kvinnohistoria. Sedan år 2018 är KvinnSam också universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. KvinnSam är placerat på Humanistiska biblioteket.

Interiörbild som visar KvinnSams studieplatser och bokhyllor

På KvinnSam

Förändrad service på grund av Covid 19

På grund av Covid 19 har vi förändrad service. Studieplatser och läsesal är tillgängliga men utglesade för att minska risken för smitta. Grupprum på Humanistiska biblioteket är bokningsbara men med en begränsning på max två personer i ett grupprum. Lässtudion är bokningsbar under vardagarna. KB datorn och specialläsesalen är bokningsbara. De publika datorerna är inte tillgängliga.

Specialläsesal

KvinnSams handskrifter och arkivmaterial är tillgängliga för forskning och studier i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Specialläsesalen är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Specialläsesalen har andra öppettider än KvinnSam och Humanistiska biblioteket. På grund av covid-19 måste du kontakta oss i förväg om du vill använda specialläsesalen.

Om specialläsesalen

Om tillgänglighetsanpassningar i lokalerna

KvinnSams lokaler finns på Humanistiska biblioteket. Bibliotekets entré är tillgänglighetsanpassad. Hiss finns mellan alla våningsplan. Det finns inga ledstråk i biblioteket. Kontakta personal om du behöver hjälp att plocka fram material.

KvinnSams webbplats

KvinnSam producerar flera databaser och digitala resurser inom kvinno-, mans- och genusforskning. Hos KvinnSam finns också handskrifts- och arkivmaterial inom kvinnohistoria. Du hittar mer information om KvinnSams verksamhet, databaser och arkiv på KvinnSams webbplats.

Till Kvinnsams webbplats

Kontakta KvinnSam

Loading map

Postadress

KvinnSam
Box 222
405 30 Göteborg

Besöksadress

Renströmsgatan 4
405 30 Göteborg

Telefon

  • Beskriv din fråga

Öppettider för KvinnSam

Höstterminen 2020

Från 17 augusti
Måndag - fredag 10:00 - 16:00
Lördag 10:00 - 16:00
Söndag Stängt