KvinnSam

KvinnSam har samlingar inom genusvetenskap och kvinnohistoria. Sedan år 2018 är KvinnSam också universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. KvinnSam är placerat på Humanistiska biblioteket.

Interiörbild som visar KvinnSams studieplatser och bokhyllor

På KvinnSam

Störande ljud under Västlänksarbetet

Fram till och med 2023 kommer man att borra och spränga ut bergrum och tunnlar i området runt Humanistiska biblioteket. Under början av 2021 byggs en arbetstunnel under biblioteket som en del av Västlänken. Arbetet kommer att innebära störande ljud från borrningar och spängningar. De bullrande arbetena kommer främst att ske kl 7–19 på vardagar. Du kan anmäla dig till Trafikverkets sprängförvarningstjänst så att du får ett meddelande 30 minuter före varje sprängning som sker i området.

Anmäl dig till sprängförvarningstjänsten här

Läs mer om arbetet med Västlänken

Förändrad service på grund av Covid 19

På grund av covid-19 har biblioteket begränsade öppettider och förändrad service. Ett begränsat antal studieplatser finns tillgängliga för de studenter som inte har möjlighet att studera hemifrån. Grupprummen går att boka för max en person per rum. Lässtudion, dagstidningsdatorn och specialläsesalen är bokningsbara. Specialläsesalen är bokningsbar för max två personer. De publika datorerna är inte tillgängliga.

Specialläsesal

KvinnSams handskrifter och arkivmaterial är tillgängliga för forskning och studier i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Specialläsesalen är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Specialläsesalen har andra öppettider än KvinnSam och Humanistiska biblioteket. På grund av covid-19 måste du kontakta oss i förväg om du vill använda specialläsesalen. För närvarande är maxantal 2 personer i specialläsesalen.

Om specialläsesalen och öppettider

Om tillgänglighetsanpassningar i lokalerna

KvinnSams lokaler finns på Humanistiska biblioteket. Bibliotekets entré är tillgänglighetsanpassad. Hiss finns mellan alla våningsplan. Det finns inga ledstråk i biblioteket. Kontakta personal om du behöver hjälp att plocka fram material.

KvinnSams webbplats

KvinnSam producerar flera databaser och digitala resurser inom kvinno-, mans- och genusforskning. Hos KvinnSam finns också handskrifts- och arkivmaterial inom kvinnohistoria. Du hittar mer information om KvinnSams verksamhet, databaser och arkiv på KvinnSams webbplats.

Till Kvinnsams webbplats

Kontakta KvinnSam

Loading map

Postadress

KvinnSam
Box 222
405 30 Göteborg

Besöksadress

Renströmsgatan 4
405 30 Göteborg

Telefon

  • Beskriv din fråga

Öppettider för KvinnSam

* Avvikande tider

Öppettider sommaren 2021

Läsesalsexpeditionen och specialläsesalen är stängda från 19 juli till 6 augusti.

Från 14 juni till 22 augusti
Måndag - fredag 12:00 - 16:00
Lördag - söndag Stängt
Avvikande öppettider
Midsommarafton, fredag 25 juni Stängt

Öppettider hösten 2021

Från 23 augusti
Måndag - lördag 14:00 - 16:00 Öppet för alla
Måndag - lördag 10:00 - 16:00 Öppet för studenter och medarbetare med GU-kort
Söndag Stängt