Bibliotekarien tipsar: Hitta ESG-data i MSCI ESG Direct

2 april 2024

För utvärdering av företag behöver man ofta se förbi det strikt finansiella, där fokus istället kan ligga på miljö, socialt ansvar och styrning. I databasen MSCI ESG Direct hittar du ESG-data (environmental, social and governance data) som används för utvärdering av företag.

Om resursen

MSCI ESG Direct är en plattform för utvärdering av miljö-, social- och styrningsdata, innehåll och analys på företags-, bransch- och temarapportnivå.

Här hittar du ESG-data för 8000 företag, bakgrundsrapporter om företag, ESG Ratings Tearsheets, ESG Ratings Reports, och branschrapporter. Här finns även tematiska rapporter om trender och aktuella frågor inom ESG.

Tillgänglighet

MSCI ESG Direct är tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer.

Till MSCI ESG Direct i bibliotekets databassök

Ämnesområden

Ekonomi, företagsekonomi, företagsfakta, statistik, miljö och hållbar utveckling.

Liknande databaser

Nordic Compass från Swedish House of Finance Data Center (SHOF) Innehåller ESG-data om börsnoterade nordiska företag.

Till SHOF i bibliotekets databassök

Eikon innehåller en stor mängd globala ekonomiska, företags- och finansiella data. Eikon finns tillgänglig på en bokningsbar dator på Ekonomiska biblioteket.

Till Eikon i bibliotekets databassök

Saknar du någon informationsresurs?

Vi tar gärna emot inköpsförslag på material och databaser som forskare, lärare och studenter vid Göteborgs universitet efterfrågar i vetenskapliga sammanhang.

Föreslå ett inköp till biblioteket

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp

Behöver du hjälp att söka i Medici.tv eller någon annan databas? Du är alltid välkommen att kontakta universitetsbiblioteket. Vi hjälper dig antingen på plats i biblioteket eller via chatt, zoom, eller telefon.

Kontakta biblioteket

Som student, forskare eller doktorand vid Göteborgs universitet kan du få sökhandledning av en bibliotekarie. Forskare och doktorander kan även få utökat stöd inför systematiska litteraturöversikter.

Om bibliotekets sökhandledning