Writings published by the Medieval Committee at the University of Gothenburg

Editor: Auður Magnúsdóttir

Order a Acta publication

Or send your order to:
Acta Universitatis Gothoburgensis
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN
Fax : +46 31 16 37 97

Also available on exchange from:
Göteborgs universitetsbibliotek
Exchange department
P.O. Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG
SWEDEN

Back to Buy Acta publications

Publications

Prices in SEK

  1. Hermanson, Lars & Magnúsdottir, Audur (red.), Medeltidens genus, kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle Norden och Europa ca 300-1500 Göteborg 2016. 269 s. ISBN 978-91-7346-861-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-862-6 (pdf) paper 235.00 SEK