Studentsnabben: Queera sökningar

Wednesday 9 December, at 12:30

Att få till bra queera litteratursökningar är inte alltid det lättaste i hetero- och cisnormativa (sök)system. Ibland kan det vara extra klurigt med sökorden, kanske fångar inte MeSH-termen in alla relevanta artiklar som en är intresserad av. Välkommen till vår 20-minuters lunchföreläsning i Zoom, där vi tipsar om sökstrategier med exempel i några olika databaser inom medicin och vårdvetenskap.

Zoomlänk: https://gu-se.zoom.us/j/69264411058

Är du student vid Göteborgs universitet och vill veta mer om Zoom? I Studentportalen finns instruktioner om hur du använder verktyget.

Arrangör: Biomedicinska biblioteket

Om föreläsningsserien Studentsnabben

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier. Under hösten 2020 kör vi alla Studentsnabbar i form av videomöten i Zoom.

  • Event series: Studentsnabben
  • Event type: Webinar
  • Audience: Students