Göteborgs universitetsbibliotek: Samlingar och specialsamlingar

Samlingar och specialsamlingar

Universitetsbibliotekets uppdrag är att förse studenter och forskare med den litteratur som behövs för forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.

Totalt utgörs universitetsbibliotekets samlingar av cirka 2,7 miljoner tryckta volymer och 26 000 e-böcker fördelade över en rad olika ämnen. I samlingarna ingår även 15 000 elektroniska tidskrifter, runt 5 400 tryckta tidskrifter och över 200 databaser. 

Specialsamlingar

Universitetsbiblioteket har flera specialsamlingar som är placerade på olika bibliotek.Vissa av samlingarna, till exempel handskrifter samt ljud- och videoinspelningar måste beställas fram. Andra samlingar står framme och kan användas på respektive bibliotek. 

Visste du att...?

Göteborgs UB ett av de bibliotek i Sverige som tar emot så kallade pliktexemplar av svenskt tryck. Biblioteket har därför stora samlingar av svenskt material. Utländsk litteratur bevakas och köps in utifrån universitetets ämnesområden.

Inköpsförslag

Lämna förslag på inköp

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-05-22 10:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen