Specialläsesal för ömtåligt material

På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter.

Begränsad tillgång till specialläsesalen

Vi tar emot tidsbokade besök i specialläsesalen. För närvarande är maxantal 2 personer i specialläsesalen.

Fyll i vårt kontaktformulär för att beställa fram material och diskutera tidsbokning av specialläsesalen.

Till kontaktformuläret

Specialläsesalens öppettider
Måndag - fredag 11:00 - 16:00
Lördag 10:00 - 16:00
Söndag Stängt

Öppettider sommaren 2021

Från 14 juni till 18 juli
Måndag - fredag 12:00 - 16:00
Lördag - söndag Stängt
Från 19 juli till 6 augusti
Måndag - söndag Stängt
Från 7 augusti till 22 augusti
Måndag - fredag 12:00 - 16:00
Lördag - söndag Stängt
Avvikande öppettider
Midsommarafton, fredag 25 juni Stängt

Så använder du specialläsesalen

När du beställer fram handskrifter, specialsamlingar och rariteter levereras de till specialläsesalen. Specialläsesalen finns på bibliotekets entréplan i närheten av den större, tysta läsesalen.

För att komma in i läsesalen måste du ha ett GU-kort eller bibliotekskort och anteckna ditt besök i läsesalsexpeditionens besöksliggare. Du behöver också läsa igenom och godkänna reglerna för användning av specialläsesalen.

Regler för Göteborgs universitetsbiblioteks specialläsesal

Läsesalen är kameraövervakad

Specialläsesalen är kameraövervakad av säkerhetsskäl. Inspelningarna raderas automatiskt efter 30 dagar.

Övervakningen sker i enlighet med Kamerabevakningslagen, dataskyddsförordningen och enligt universitetets rutiner för behandling av personuppgifter.

Om du har synpunkter på kameraövervakningen kan du kontakta Datainspektionen. Vid frågor om lagstiftningen och personuppgiftsbehandlingen, kontakta universitetets dataskyddsombud via e-post: dataskydd@gu.se.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om hur du använder specialläsesalen.

  • Beskriv din fråga