Göteborgs universitetsbibliotek: Tjänster och stöd

Tjänster och stöd

Boka undervisning, beställ digitalisering och få information om olika typer av handledning som biblioteket erbjuder.

Läs- och skrivstöd

Universitetsbiblioteket kan hjälpa dig som behöver läs- och skrivstöd. Om anpassad kurslitteratur, förlängd lånetid och tillgång till lässtudio.

Information för nya studenter

Som student finns det några saker som är bra att känna till om universitetsbiblioteket. Om GU-kort, kursböcker, studieplatser, grupprum, wifi med mera.

Information för distansstudenter

Biblioteket ger utökad service till dig som läser en distanskurs eller nätbaserad kurs vid Göteborgs universitet. Om bibliotekskort, hemlån och tillgång till databaser och e-tidskrifter hemifrån.

Tjänster för forskare

Du som är forskare kan få hjälp med informationssökning, referenshantering, publiceringsstrategier, beställa digitalisering av material och mycket mer.

Sökhandledning

Besök biblioteken för att få hjälp med informationssökning, värdering av källor och referenshantering. Om hur och var du kan få sökhandledning.

Hjälp med Endnote och Zotero

Biblioteket kan hjälpa dig med referenshantering i Endnote och Zotero. Om våra visningar och hur du laddar ner och använder programmen.

Undervisning i informationssökning

Du som är kursansvarig, lärare eller forskare kan boka bibliotekets kurser för din studentgrupp eller för dig och dina kollegor.

Digitalisering av material

Du kan beställa digitalisering av material från bibliotekets samlingar. Om beställning, kostnad och leverans av digitaliserat material.

Akademisk språkhandledning

Språkhandledare hjälper dig att utveckla ditt akademiska språk. Om tider för drop-in på biblioteken.

Bibliometrisk analys

Universitetsbiblioteket utför undersökningar och analyser av publikationsmönster åt universitetets ledning. Om bibliometriska analyser och hur du beställer dem.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-09-13 13:14

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen