Short talks for students: Word - problems with page numbering? (in Swedish)

Wednesday 8 May, at 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek

Skriver du i Word och tycker det är knepigt att få till t ex sidnumrering, stående/liggande format i samma dokument med mera? Lär dig hur du får ordning på dessa problem.

Om evenemanget

Föreläsningen ges vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom.

20-minuters lunchföreläsningar i Zoom

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Event series: Short talks for students
  • Event type: Lecture
  • Language: In Swedish only
  • Audience: Students