Greda: genusexperter

Greda: genusexperter

Här kan du söka och komma i kontakt med hundratals forskare inom genusområdet i Sverige. Är du själv forskare registrerar du dig enkelt och gör din forskning synlig.

Nationella sekretariatet för genusforskning skickar sedan våren 2015 ut ett månatligt informationsbrev till alla genusforskare som registrerat sig i GREDA, med information om aktuella händelser på genusforskningsfältet, tips om  kommande konferenser, pågående utlysningar och lediga tjänster.

Genom att gå med i GREDA blir du automatiskt prenumerant på utskicken!

Finn genusforskare

Nyheter från genus.se

Hot och hat drabbar den kritiska forskningen

[Wed, 26 Apr 2017 09:32:21 +0000] – Jag har intrycket att tendensen att ge sig på forskare som publicerar sina arbeten om rasism, etnisk diskriminering och intersektionella perspektiv har ökat sedan Sverigedemokraterna (SD) kom in i riksdagen. I och med det har det skett en dramatisk normalisering av rasism – många anser sig ha rätt att uttrycka rasistiska hot och hat […]

Homonationalism på tapeten i franska valet

[Tue, 18 Apr 2017 09:28:21 +0000] – Marine Le Pen markerade redan när hon tog över partiklubban från sin grovt antisemitiske och homofobe far Jean-Marie Le Pen, att en annan retorik skulle gälla kring vissa minoriteter. De var nu delvis välkomna in från kylan och inkluderades i tal. Marine Le Pens homonationalistiska positionerande Det säger Anna-Maria Sörberg, frilansjournalist och författare till […]

Säljande feminism

[Thu, 06 Apr 2017 07:36:48 +0000] – Att använda feministisk paketering i reklam och att vilja visa andra gestaltningar av kön än de som normen traditionellt har föreskrivit, har verkligen blivit en stark trend på senare år. Det säger Magdalena Petersson McIntyre, docent i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har bland annat forskat om hur framställningen av […]

Kärnfamiljen ideal vid assisterad befruktning

[Fri, 31 Mar 2017 06:45:18 +0000] Ensamstående fick vänta länge på att få tillgång till assisterad befruktning i Sverige. I praktiken är det först nu, i början av 2017, som alla landsting har öppnat sina köer för singlar. Redan år 2011 kom en utredning som föreslog att ensamstående skulle få möjlighet till behandling, men förslaget förhalades i riksdagen. – Det har […]

Psykiatrisk diagnos för transpersoner på väg att tas bort

[Fri, 24 Mar 2017 07:00:09 +0000] Rent symboliskt sänder friskförklaringen en viktig signal till hela samhället, menar Erika Alm, som forskar vid Göteborgs universitet. – Medicinska diagnoser har inte bara funktionen att garantera rätt vård. De är också ett sätt att utöva makt över grupper som ses som störande och avvikande, säger hon. I dagsläget måste transpersoner som behöver ändra juridiskt […]

Porträttet: Pionjär som mött motstånd

[Thu, 16 Mar 2017 07:54:41 +0000] – Utmaningen att arbeta med jämställdhet i organisationer brukar handla om att män och kvinnor reagerar på olika sätt. Kvinnor vill inte förknippas med svaghet och tilldelas egenskaper, medan män känner sig anklagade. Men det handlar inte om individnivån utan om strukturer. Träffar jag en kvinnlig chef som säger att hon aldrig har blivit diskriminerad, […]

Radiovågor av feminism för kampen framåt

[Wed, 08 Mar 2017 08:07:17 +0000] Du har hört det förut: det sägs att vi står inför en ny världsordning efter Brexit och Trump. Under våren 2017 äger avgörande val rum i bland annat Nederländerna och Frankrike, där högerpopulister utmanar etablerade partier om makten. Lena Gemzöe, socialantropolog och genusvetare, vågar dock vara försiktigt optimistisk: – Visst är samhällsdebatten polariserad, men vid […]

Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD

[Fri, 03 Mar 2017 10:27:40 +0000] – Jag tycker att det är oerhört allvarligt och vill gärna se ett starkt ställningstagande från ledningen, att universitetet beklagar det som har inträffat offentligt och att uthyrningsreglerna samt policies ses över. Skadan är redan skedd och det är det minsta som anställda och studenter förtjänar nu. Det säger Irene Molina, professor i kulturgeografi vid […]

Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

[Wed, 01 Mar 2017 15:49:00 +0000] Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Lärosätena ska ha upprättat en […]

Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin

[Tue, 21 Feb 2017 10:16:02 +0000] Lucas Gottzén är docent och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och har också suttit med som expert i den utredning som fick regeringens uppdrag att föreslå hur en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) skulle kunna se ut. – I utredningen var vi […]

Aborträtten både hotad och försvarad

[Fri, 10 Feb 2017 08:00:17 +0000] Om Arbetsdomstolen dömer till fördel för barnmorskan och hennes juridiska ombud, Ruth Nordström, är det dramatiskt, menar Lena Lennerhed, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. – Det skulle få allvarliga konsekvenser. Vi ser nog inte riktigt vidden av det. Det kan bana väg för fler liknande fall, och även inom andra yrkesgrupper, säger hon. Hon […]

Akademisk bojkott mot USA

[Fri, 03 Feb 2017 08:00:18 +0000]   Fanny Ambjörnsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet – Det är viktigt att protestera mot Trumps högerpopulistiska och invandrarfientliga politik på alla tänkbara möjliga sätt. Att uppmana till akademisk bojkott av internationella konferenser i USA i solidaritet med de akademiker som nekas inresetillstånd är ett av många sätt att göra detta. – Jag har […]

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

[Mon, 30 Jan 2017 09:46:21 +0000] – Det finns inga enkla eller entydiga svar på varför det finns eller har funnits en tendens till att män får medel för längre projekt än kvinnor, utan det är nog en kombination av flera olika aspekter. Men i grunden handlar det om maktpositioner som har strukturella orsaker och som rör karriärsutvecklingen inom akademin, säger […]

Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma

[Mon, 23 Jan 2017 08:07:59 +0000] – Att vara i Linköping väcker mycket hos mig. Det var här jag hamnade när jag först kom till Sverige från Iran. Det handlar om en kombination av känslor och minnen av hemlängtan och av att känna sig isolerad, av att ha bråttom med att lära sig ett nytt språk, samtidigt som resväskan står packad […]

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser

[Thu, 19 Jan 2017 09:49:08 +0000] De ledande svenska företagen har under lång tid haft en mycket låg andel kvinnor i sina styrelser och ledningsgrupper. Utvecklingen går dock mot en jämnare fördelning: Enligt den senaste statistiken är andelen kvinnor i börsbolagens styrelser 32 procent, och andelen män 68 procent, bland de ledamöter som väljs av bolagens årsstämmor. Könskvotering av bolagsstyrelser har […]

Ny skrift förklarar orden du stöter på

[Fri, 13 Jan 2017 13:03:57 +0000] De tretton kapitlen i skriften, som heter En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, kretsar kring olika teman framtagna av redaktörerna utifrån förslag från såväl jämställdhetspraktiker som genusforskare. Anna Lundberg, forskare och lärare vid Tema Genus, Linköpings universitet, berättar att det varit viktigt för henne och medredaktören Ann Werner med transparens i arbetet med skriften. – Eftersom […]

”De ojämställda andra”

[Mon, 09 Jan 2017 08:11:50 +0000] Rikke Andreassen är lektor i kommunikationsvetenskap på Roskilde universitet. Hon har i sin forskning specialiserat sig på framställningar av genus och etnicitet i media. Hon menar att media gärna vill skapa en bild av Danmark som ett jämställt land. – För 20 år sedan var Danmark i topp i internationella jämställdhetsundersökningar. Men det går bara […]

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

[Thu, 15 Dec 2016 11:25:05 +0000] Regeringen har beslutat om direktiv till den organisationskommitté som ska se till att den nya myndigheten ska kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2018. Det berättade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid dagens presskonferens tillsammans med Kerstin Alnebratt, som utsetts till kommittéordförande, samt Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Alla tre välkomnar placeringen av myndigheten i Göteborg, […]

Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen

[Thu, 08 Dec 2016 09:05:55 +0000] I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft diskuterar regeringen genusperspektiv i forskningens innehåll som en fråga om forskningens kvalitet. Instruktionerna till myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova tänker regeringen ändra för att de ska verka för att genusperspektiv, när så är relevant, integreras i den forskning de finansierar. Vetenskapsrådet ska […]

”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda”

[Tue, 06 Dec 2016 08:01:52 +0000] Vad var det som hände under g16? – Under g16 anordnades en kväll som var öppen för allmänheten; ”Allt ljus på genus”, där bland annat Victoria Kawesa föreläste om Black Lives Matter-rörelsen i Sverige. Under hennes föreläsning kom det in en person som filmade. Några konferensdeltagare konfronterade honom och han ombads att lämna lokalen, vilket […]

g16:s arrangörskommitté: Vi måste mobilisera bättre för säkra rum

[Tue, 06 Dec 2016 08:00:07 +0000] Från arrangörskommittén för g16 vill vi börja med att tacka Jin Haritaworn för hens berättelse om, och viktiga reflektioner kring, säkerhet och trygghet i relation till händelserna på g16-konferensen i Linköping i slutet av november. I texten, som publicerades på Feministiskt perspektiv igår 4 december (samt en variant av texten som lästes upp i sin […]

Svarta kroppar och vit vrede

[Thu, 01 Dec 2016 13:01:31 +0000] – Denna fråga måste väckas. Situationen i Sverige blir bara värre och värre för svarta kroppar. Victoria Kawesa befann sig i Almedalen när hon fick höra att tre svarta män mördats inom loppet av en vecka i USA. Politikerveckan var i full gång och debatterna avlöste varandra. Men ingen pratade om Philando Castile som oskyldig […]

Röster från g16 // Voices from g16

[Thu, 24 Nov 2016 09:30:32 +0000] Möt några av de omkring 400 besökarna på Sveriges största genuskonferens, g16, i Linköping. Här publicerar vi deras röster, tankar och upplevelser från konferensen. Texten uppdateras löpande // Meet some of the around 400  visitors at Sweden’s largest gender conference, g16, in Linköping. Here, we publish their voices, thoughts and experiences from the conference. The […]

Pressmeddelande: Nationell genuskonferens slår deltagarrekord

[Tue, 22 Nov 2016 07:00:40 +0000] Det är tredje gången som den nationella genusforskarkonferensen genomförs. Jämfört med tidigare år har deltagarantalet närapå dubblerats. Årets tema för g16 är gränser, mobilitet och mobilisering. I programmet avhandlas allt ifrån Skandinaviens koloniala historia och klimatkrisen till samisk feminism och transfobi. Den tar även upp möjligheter och hinder för feministisk organisering. – Vi har haft […]

Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp

[Mon, 21 Nov 2016 08:02:29 +0000] Den 23-25 november går konferensen g16, med temat ”Gränser, mobilitet och mobilisering”, av stapeln i Linköping. Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar i år konferensen i samverkan med Tema Genus vid Linköpings universitet. Kajsa Widegren är forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning och har varit ansvarig för arbetet med g16 på sekretariatet. – Det är otroligt […]

Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning

[Fri, 18 Nov 2016 13:44:21 +0000] Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Skrivelsen består av politiska målsättningar, en organisation för genomförande och ett system för uppföljning. Områdena hälsa och utbildning lyfts fram som två […]

Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin

[Mon, 14 Nov 2016 09:50:26 +0000] – Vad händer egentligen när politiska beslut om jämställdhetsintegrering ska möta den praktiska verkligheten? Den frågeställningen vill vi fördjupa oss i. Det säger Birgitta Jordansson, universitetslektor i arbetsvetenskap på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har tillsammans med Helen Peterson, docent i sociologi på samma institution, fått forskningspengar från Forte för projektet […]

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

[Thu, 10 Nov 2016 12:43:49 +0000] Ett av de två projekten som tilldelats medel är ”Nordic centre for research on gender equality in research and innovation (Nordicore)”. Mari Teigen leder tillsammans med Liza Reizel den forskargrupp vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo, Norge, som tilldelats 21,8 miljoner norska kronor. En utgångspunkt är likheter och skillnader mellan akademin och övriga arbetsmarknaden. – […]

Porträtt: Politisk poet med ny professur

[Fri, 04 Nov 2016 07:34:47 +0000] Hanna Hallgren menar att hon i första hand är poet och sedan akademiker. Men egentligen är det bäst när rollerna befinner sig i en slags växelverkan. – När det fungerar som bäst upplever jag att rummen och rymderna utvidgar varandra. När det fungerar som sämst, vilket i de flesta fall beror på tidsbrist och bristfälligt visionerande […]

Olika vägar till jämställd akademi i Norden

[Tue, 01 Nov 2016 12:59:59 +0000] Det tar lång tid att bli professor. Men det räcker inte som förklaring till att utvecklingen mot en jämställd akademi går så långsamt. Det menar Curt Rice, som leder norska Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, Kif-kommittén, ett regeringsinitiativ som arbetar för jämställdhet och mångfald inom akademin. – Det handlar också om strukturer, anställningsförfaranden. […]

Fler nyheter »

Snabbvägar

Sidansvarig: Greda-redaktionen
Sidan uppdaterades: 2016-10-17 14:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen