Göteborgs universitetsbibliotek: Om KvinnSams arkiv

Om KvinnSams arkiv

Sök brev och arkiv i handskriftsdatabasen

Arkivförteckningar över personarkiv

Arkivförteckningar över föreningsarkiv

I KvinnSams arkiv finns handskrifter och annat källmaterial med tyngdpunkten på 1900-talets första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Samlingen innehåller arkiv med brev, bilder, dagböcker, manuskript etc. samlade av och om enskilda kvinnor, t.ex. Elin Wägner-samlingen, Emilia Fogelklou-samlingen, Jeanna Oterdahl- samlingen, Barbro Alving-samlingen samt Sonja Åkesson-samlingen. Förutom de enskilda arkiven innehåller samlingen även arkiv från svenska kvinnoföreningar. Här finns protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelser från bl a Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Föreningen för uppmuntrande av öm och sedlig modersvård samt Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb.

Förteckningar och lån
Arkiven finns förtecknade i handskriftsdatabasen där man också kan söka på brevskrivare och adressater. Personalen ger vägledning och hjälper gärna till att finna det önskade arkivmaterialet. För utförligare upplysningar om arkivmaterialet kan man vända sig till KvinnSam. Materialet är i första hand tillgängligt som läsesalslån för vetenskaplig forskning och läses i Humanistiska bibliotekets specialläsesal. Kontakta KvinnSam och beställ fram någon dag innan materialet ska studeras.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal

Kontaktformulär

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen