Göteborgs universitetsbibliotek: Om KvinnSams arkiv

Om KvinnSams arkiv

Sök brev och arkiv i Alvin

Arkivförteckningar över personarkiv

Arkivförteckningar över föreningsarkiv

I KvinnSams arkiv finns handskrifter och annat källmaterial med tyngdpunkten på 1900-talets första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Samlingen innehåller arkiv med brev, bilder, dagböcker, manuskript etc. samlade av och om enskilda kvinnor, t.ex. Elin Wägner-samlingen, Emilia Fogelklou-samlingen, Jeanna Oterdahl- samlingen, Barbro Alving-samlingen samt Sonja Åkesson-samlingen. Förutom de enskilda arkiven innehåller samlingen även arkiv från svenska kvinnoföreningar. Här finns protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelser från bland annat Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Föreningen för uppmuntrande av öm och sedlig modersvård samt Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb.

Förteckningar och lån
Arkiven finns förtecknade i Alvin där man också kan söka på brevskrivare (författare)  och adressater (mottagare).

Alvin utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.

Personalen ger vägledning och hjälper gärna till att finna det önskade arkivmaterialet. För utförligare upplysningar om arkivmaterialet kan man vända sig till KvinnSam. Materialet är i första hand tillgängligt som läsesalslån för vetenskaplig forskning och läses i Humanistiska bibliotekets specialläsesal. Kontakta KvinnSam och beställ fram någon dag innan materialet ska studeras.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen