March 10: Lecture inaugurates the exhibition “400 years in the Gothenburg diocese - the diocese of books”

5 March 2020

The Humanist Library's new exhibition "400 years in Gothenburg diocese - the books of the diocese" will be inaugurated on March 10 with an open lecture by Professor Anders Jarlert. The exhibition runs until May 23, 2020. In Swedish only.

Invigning och föreläsning 10 mars

Utställningen invigs med en öppen föreläsning med professor Anders Jarlert, som gör några nedslag i en spännande bokhistoria.

Föreläsning: 400 år i böckernas stift – från Göteborgspsalmboken till ”Mellan himmel och helvete”
När: Tisdagen den 10 mars, kl 18.00
Var: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Fri entré. Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Om föreläsaren

Anders Jarlert är verksam vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Jarlert är professor i kyrkohistoria sedan 1999, seniorprofessor från 2019, och forskar dels i institutionshistoria, dels i fromhets- och spiritualitetshistoria. Människorna i den kristna kyrkans historia, som enskilda och i grupper, är centrala i hans forskning. Anders Jarlert är föreståndare för Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv samt redaktör för Kyrkohistorisk årsskrift (KÅ) sedan 2001.

Utställning 10 mars till 23 maj

Göteborgs stift firar sitt 400-årsjubileum i april i år och utställningen speglar bland annat hur bokutgivningens utveckling i Göteborg är sammanflätad med stiftet. Ett exempel är Göteborgspsalmboken, som troligen är den äldsta utgivna boken i Göteborg, tryckt hos Amund Grefwe år 1650. Förutom bokhistoria och böcker kring stiftet, visas även handskrifter och predikningar med mera.

Utställningen pågår mellan den 10 mars och 23 maj 2020.

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Bakgrund till Göteborgs stift

Den 26 juli 1619 utnämndes Sylvester Johannis Phrygius till kyrkoherde i den ännu inte grundade staden Göteborg. Den 26 april 1620 bekräftades utnämningen av honom som kyrkoherde och superintendent över medborgare i Nylödöse.

Superintendent var titeln på stiftschefen i de nya ”stift” som vid denna tid inrättades i olika delar av Sverige, först som avlastning, sedan för att försvenska nya provinser. I Göteborg gällde bådadera.

Till den nya superintendentian lades Askims, Sävedals, Östra Hisings, Vättle, Ale, Flundre, Bollebygds, Marks och Kinds härader i Västergötland, samt (framtill 1658) Mo härad i Småland. Stiftet växte snart, 1646 tillkom Halland, 1658 södra Bohuslän (Älvsyssel), och 1693 norra Bohuslän (Vikorne).

När Zacharias Klingius utnämndes till stiftschef den 17 mars 1665, blev superintendenturen biskopsstift.