Göteborgs universitetsbibliotek: Information för studenter i behov av läs- och skrivstöd
Webbkarta

Information för studenter i behov av läs- och skrivstöd

Föredrar du att lyssna på text? Studenter som har behov av läs- och skrivstöd har rätt att få sin kurslitteratur anpassad. Universitetsbiblioteket kan hjälpa dig som behöver extra stöd.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss som arbetar med läs- och skrivstöd för att få reda på hur vi kan hjälpa just dig. 

Fyll i kontaktformulär

Talböcker

En talbok är en inläst version av en tryckt bok. I Sverige är det främst MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) som gör talböcker. MTM's talböcker hittar du i deras katalog Legimus.

Sök talböcker i katalogen Legimus

Om du har en inloggning till Legimus kan du ladda ner talböckerna som filer eller bränna på en CD-skiva. Talböcker kan läsas i dator, smartphone eller på särskilda spelare.

MTM har gjort en instruktionsfilm med information för dig som studererar och har behov av läs- och skrivstöd.

Instruktionsfilm med syntolkning

Instruktionsfilm utan syntolkning

Vi hjälper dig med att

  • få inloggning till Legimus för att ladda ner talböcker
  • beställa nyinläsningar av kursböcker som inte redan finns i Legimus

Kontakta oss för mer information om talböcker

Programvaror

Göteborgs universitet erbjuder olika stödprogramvaror som talsyntes, förstoringsprogram och program som hjälper dig med stavning och grammatik. Du hittar programmen i Studentportalen. Där kan du ladda ner dem till din egen dator. Det finns program både för både PC och Mac.

En del stödprogram finns även installerade på de offentliga datorerna i biblioteket och i våra grupprum.

Stödprogramvaror från universitetet

Forum för läs- och skrivstöd

Det finns ett forum i lärplattformen GUL för dig som behöver läs- och skrivstöd. Där får du information om hur du kan använda de stödprogram som finns i Studentportalen och tips på appar som kan underlätta dina studier. I forumet finns även information om det stöd som Göteborgs universitetsbibliotek erbjuder dig.

Bli medlem i forumet! Som medlem kan du ställa frågor till oss på biblioteket, få nyhetsbrev från oss och delta i diskussioner på forumet.

Forum för läs- och skrivstöd i GUL

Tryckt kurslitteratur

Universitetsbiblioteket har längre lånetider på tryckt kurslitteratur för dig som har intyg från universitetets samordnare för studenter med behov av extra stöd. Lånetiden är 30 dagar istället för 14 dagar.

Kontaktuppgifter till universitetets samordnare

Lässtudio

En särskild lässtudio med talsyntes, förstoringsprogram och andra hjälpmedel finns på Biomedicinska biblioteket, Humanistiska biblioteket, Ekonomiska biblioteket, Pedagogiska biblioteket och Samhällsvetenskapliga biblioteket.

För att få tillgång till en lässtudio behöver du ett intyg från universitetets samordnare.

Lässtudior på universitetsbiblioteket

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Det finns möjlighet att få pedagogiskt stöd från Göteborgs universitet. För att få del av det så kontaktar du universitetets samordnare Ingvor Berndt, tel 031-786 1323 eller Anna Jälknäs, tel 031 786 3109.

Samordnare för studenter med dyslexi är Emma Kjellén tel 031-786 5133.

Det går även bra att skicka e-post till pedagogisktstod@gu.se

Pedagogiskt stöd från universitetet

Kontaktinformation

Läs- och skrivstöd

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2016-11-25 11:30

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen