Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis

Utgiven av Göteborgs universitetsbibliotek

ISSN: 0065-1079
Redaktör: Morgan Palmqvist

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Svensson, Anna (red.) Objekt och samling: om det unika i Göteborgs universitetsbibliotek. Göteborg 2021. 280s. ISBN 978-91-7963-048-5 (tryckt); ISBN 978-91-7963-049-2 (pdf) paper 210.00
 2. Ljunggren, Magnus; Åkerström, Hans, Andrej Belyj´s Peterburg : 1000 monographs, articles and commentaries on Andrej Belyj´s novel. Göteborg 2020. 157 s. ISBN 978-91-7963-036-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-037-9 (E-book) paper 160.00
 3. Gustafson, Kenneth; Åkerström, Hans, Venderna : artiklar och berättelser om vendernas överfall och ödeläggelse av Kungahälla 1135. Göteborg 2018. 254 s. ISBN 978-91-85206-41-4 (tryck) ISBN 978-91-85206-42-1 (pdf) paper 160.00
 4. Ljunggren, Magnus; Åkerström, Hans, Andrej Belyj's Peterburg. A bibliography. Göteborg 2016. 131 s. ISBN 978-91-85206-39-1 paper 170.00
 5. Åkerström, Hans, Anton Tjechov : noveller och dramer i svensk översättning : en bibliografi = Anton Čechov : rasskazy i pʹesy v švedskom perevode ; bibliografija . Göteborg 2013. 191 s. ISBN 978-91-85206-38-4 paper 170.00
 6. Ljunggren, Magnus; Åkerström, Hans, Andrej Belyj's Peterburg. A bibliography. Göteborg 2012. 111s. ISBN 978-91-85206-37-7 paper 150.00
 7. Granberg, Antoaneta; Varpio, Mirja; Åkerström, Hans, Klostermann’s slavic collection at the Gothenburg University Library in Sweden, University of Gothenburg, Department of Slavic Studies, 2008. Available only as e-book: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/9631 Out of print
 8. Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska. 3., omarbetade och utökade upplagan. 2006. 344 s. ISBN 91-85206-35-0 paper 200.0
 9. Åkerström, Hans, Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska. 2., omarbetade och utökade upplagan. 2005. 685 s. ISBN 91-85206-34-2 paper 250.00
 10. Müller, Maria, Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1980-1995. En bibliografi. 1996. 101 s. ISBN 91-85206-32-6 paper 150.00 Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska. 1999. 237 s. ISBN 91-85206-33-4 paper 150.00 Out of print
 11. Engström, Gösta, Göteborgs universitetsbiblioteks andra halvsekel 1941-1990. En bildkrönika. 1991. 88 s. ISBN 91-85206-30-X paper 100.00 Out of print
 12. Lilliestam, Åke, Lars Öbergs bibliografi. 1987. 36 s. ISBN 91-85206-27-X paper 40.00 Out of print
 13. Szczepanski, Jan, Litteratur om Gustaf Fröding. En bibliografi. 1984. 354 s. ISBN 91-85206-26-1 paper 160.00 Out of print
 14. Engström, Gösta, Amund Grefwe. Den förste boktryckaren i Göteborg. 1983. 156 s. ISBN 91-85206-24-5 paper 100.00 Out of print
 15. Malmström, Rosa, Kvinnor och kvinnohistoria i Sverige. Förteckning över bibliografier. 1981. 96 s. ISBN 91-85206-22-9 paper 90.00 Out of print
 16. Müller, Maria, Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1845-1978. En bibliografi. Av Maria Müller och Tomas Kertész. 1980. 132 s. ISBN 91-85206-21-0 paper 95.00 Out of print
 17. Scheffer, C.Gunnar U., Studier över Peter Wieselgrens manuskript ”Svensk vapentolkning”. 1977. 60 s. ISBN 91-85206-18-0 paper 65.00 Out of print
 18. Åkerström, Hans, Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska. 1976. 136 s. ISBN 91-85206-17-2 paper 95.00 Out of print
 19. Gyberg, Erik, Portugal i svensk litteratur. En bibliografi. 1975. 77 s. ISBN 91-85206-16-4 paper 85.00 Out of print
 20. Kleberg, Tönnes, Catalogus codicum graecorum et latinorum Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis. Digessit Tönnes Kleberg, Editio secunda, aucta et correctior. 1974. 75 s. ISBN 91-85206-14-8 paper 85.00 Out of print
 21. Engström, Gösta, Apotekare Gustaf Bernströms bibliotek. Urvalskatalog sammanställd av Gösta Engström. 1974. 240 s. ISBN 91-85206-15-6 paper 120.00 Out of print
 22. Gyberg, Erik, Spanien i svensk litteratur. En bibliografi. 1973. 355 s. ISBN 91-85206-00-8 paper 160.00 Out of print
 23. Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska. 1972. 59 s. ISBN 91-85206-13-X paper 65.00 Out of print
 24. Davidsson, Åke, Till vänskapens lov. Kring några stamböcker i Göteborgs universitetsbibliotek. 1971. 67 s. ISBN 91-85206-12-1 paper 70.00 Out of print
 25. Johansson, J. Viktor, Boksamlande och forskning. 1971. 402 s. ISBN 91-85206-11-3 paper 160.00 Out of print
 26. Malmström, Rosa, Svensk festskriftsbibliografi 1936-1960. 1967. 390 s. ISBN 91-85206-10-5 paper 175.00 Out of print
 27. Carlsson, Ingemar, Frihetstidens handskrivna politiska litteratur. En bibliografi. 1967. 207 s. ISBN 91-85206-08-3 paper 100.00 Out of print
 28. Lexelius, Johan, Om orsakerna till böckers sällsynthet. Johan Lexelius ; Översättning från latinet jämte inledning och kommentar av Gösta Engström. 1967. 106 s. ISBN 91-85206-09-1 paper 80.00 Out of print
 29. Register till volym 6. 1966. 87 s. Ej i bokhandeln. ISBN 91-85206-06-7 Out of print
 30. Marklund, Erik, Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. 1963. 698 s. ISBN 91-85206-07-5 Register 1966. 87 s. Ej i bokhandeln. Out of print
 31. Hulthén, Lage, Collectio Holbergiana. En samling skrifter av och om Ludvig Holberg, skänkt till Göteborgs stadsbibliotek av apotekaren fil. dr Gustaf Bernström. Katalog upprättad av Lage Hulthén. 1959. 170 s. ISBN 91-85206-05-9 paper 100.00 Out of print
 32. Dahl, Folke, Les débuts de la presse française. Nouveaux aperçus. Par Folke Dahl, Fanny Petibon, Marguerite Boulet. 1951. 75 s. ISBN 91-85206-04-0 paper 75.00 Out of print
 33. Kleberg, Tönnes, Svenskar i Italien. Bibliografisk förteckning över litteraturen om svenskars resor i Italien. 1949. 102 s. ISBN 91-85206-03-2 paper 90.00 Out of print
 34. Kleberg, Tönnes, Italien i svensk litteratur. Bibliografisk förteckning. 1944. 252 s. ISBN 91-85206-01-6 paper 115.00 Out of print
 35. Göteborgs stadsbibliotek 1891-1941. Minnesskrift. 1941. 142, (270) s. ISBN 91-85206-02-4 paper 150.00 Out of print

Tillbaka till Köpa Actapublikationer