Botanica

Utgiven av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

ISSN: 0347-4917

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till :
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från: :
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

  1. Harling, Gunnar, The Genus Jungia L. fil. (Compositae-Mutisieae). 1995. 133 pp. ISBN 91-85252-54-9 paper 175.00
  2. Degelius, Gunnar, The lichen flora of the island of Anholt, Denmark. 1986. 68 pp. ISBN 91-85252-39-5 paper 85.00
  3. Degelius, Gunnar, The lichen flora of the island of Vega in Nordland, Northern Norway. 1982. 127 pp. ISBN 91-85252-30-1 paper 85.00 Out of print
  4. Skottsberg, Carl, The genus Wikstroemia Endl. in the Hawaiian Islands. 1972. 166 pp. paper 90.00 Out of print

Tillbaka till Köpa Actapublikationer