Geophysica

Utgiven av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

ISSN: 0072-4815

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till :
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från: :
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

  1. Nordic Perspectives on Oceanography. Studies in honour of Börje Kullenberg 11 May 1986. 1990. 181 pp. ISBN 91-85252-37-9 paper 200.00
  2. Kullenberg, Gunnar, Measurements of horizontal and vertical diffusion in coastal waters. 1969. 51 pp. paper 50.00
  3. Welander, Pierre, Theoretical forms for the vertical exchange coefficients in a stratified fluid with application to lakes and seas. 1968. 27 pp. paper 40.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer