Gothenburg Gender Studies

Utgiven av institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet

Tidigare Göteborg Women's Studies
Göteborg Women's Studies omfattar avhandlingar, bibliografier och andra studier som rör kvinnor

ISSN: 0283-2399
Redaktör: Lena Martinsson

Beställ Actapublikation

Eller skicka din beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

  1. Friendship in feminist conversation. Festschrift for Ulla M Holm. Edited by Mia Liinason, Sabine Grenz, Kerstin Alnebratt and Berit Larsson. Göteborg 2009. 217 pp. ISBN 978-91-7346-672-1 paper 160.00
  2. Alnebratt, Kerstin, Meningen med genusforskning så som den framträder i forskningspolitiska texter 1970-2000. Göteborg 2009. 247 s. ISBN 978-91-7346-670-7 paper 170.00
  3. Widegren, Kajsa, The girl figure in the works of Marie-Louise Ekman. 2007. 157 s. ISBN 978-91-7346-582-3 paper 150.00
  4. Vittnens utsagor om Jeanne d'Arc år 1455. Översatta från latin av Erik Sandblad. 1996. 33 s. ISBN 91-7346-301-9 paper 50.00
  5. Från Eddan till Ellen Key. Texter om och av kvinnor från medeltiden till 1900 valda och kommenterade av Beata Losman. 1993. 216 s. ISBN 91-7346-263-2 cloth 120.00
  6. Jeanne d'Arc. Rättegångsprotokoll år 1431. Översatt av Erik Sandblad. 1991. 91 s. ISBN 91-7346-231-4 paper 100.00
  7. Losman, Beata, Kvinnor män och barn på 1800-talets svenska landsbygd. Livsöden för människor födda i Väse församling, Värmland, 1800-1840. 1986. 269 p. (With an English summary: Women, men and children in the Swedish countryside in the 19th century. People born in the parish of Väse, district of Värmland, 1800-1840.) ISBN 91-7346-169-5 OUT OF PRINT

Tillbaka till Köpa Actapublikationer