Gothenburg Studies in Conservation

Utgiven av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet

ISSN: 0284-6578
Redaktör: Ola Wetterberg

Beställ Actapublikation

Eller skicka din beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Driesse, Moniek, Leaving dry land : water, heritage and imaginary agency. Göteborg 2023. 340 s. ISBN 978-91-7963-143-7 (tryckt) ISBN 978-91-7963-144-4 (pdf) paper 212.00
 2. Gullbrandsson, Robin, Hidden Carpentry : Investigations of Medieval Church Roofs in Västergötland and Northern Småland. Göteborg 2023. 156 s. ISBN 978-91-7963-129-1 (tryckt) ISBN 978-91-7963-130-7 (pdf) paper 212.00
 3. Lindgren, Anna, Staten som trädgårdsmästare : järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente. Göteborg 2022. 214 s. ISBN 978-91-7963-113-0 (tryckt) ISBN 978-91-7963-114-7 (pdf) paper 212.00 OUT OF PRINT
 4. Westerlund Tina, Groth Camilla, Almevik Gunnar, (Eds.) Craft Sciences. Göteborg 2022. 396 s. ISBN 978-91-7963-093-5 (tryckt) ISBN 978-91-7963-094-2 (pdf) paper 290.00
 5. Källbom, Arja, Painting treatments of weather-exposed ferrous heritage : exploration of oil varnish paints and painting skills. Göteborg 2021. 227 s. ISBN 978-91-7963-083-6 (tryckt) ISBN 978-91-7963-084-3 (pdf) paper 370.00
 6. Eriksson, Petra, Balancing Building Conservation with Energy Conservation. Göteborg 2021. 103 s. bilagor. ISBN 978-91-7963-072-0 (tryckt) ISBN 978-91-7963-073-7 (pdf) paper 212.00
 7. Nyström, Maria, Managing ecclesiastical heritage : transformation of discourses, roles and policy in Sweden. Göteborg 2021. 230 s. ISBN 978-91-7963-066-9 (tryckt) ISBN 978-91-7963-067-6 (pdf) paper 212.00
 8. Hermerén, Karin, Konsten att förvalta : bevarandets utmaningar och möjligheter : värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst. Göteborg 2020. 409 s. ISBN 978-91-7963-050-8 (tryckt) ISBN 978-91-7963-051-5 (pdf) paper 270.00
 9. Småland, Erik Goth, Det frivilliga fartøyvernet i Noreg : historisk bakgrunn, omfang og motivasjon. Göteborg 2020. 354 s. ISBN 978-91-7963-032-4 (tryckt) ISBN 978-91-7963-033-1 (pdf) paper 270.00
 10. Lindgren, Anna, Planteringar vid järnvägen : funktion och organisation under stambanornas första tid. Göteborg 2020. 183 s. ISBN 978-91-7963-026-3 (tryckt) ISBN 978-91-7963-027-0 (pdf) paper 270.00
 11. Seiler, Joakim, Managements regimes for lawns and hedges in historic gardens. Göteborg 2020. 287 s. ISBN 978-91-7963-020-1 (tryckt) ISBN 978-91-7963-021-8 (pdf) paper 270.00
 12. Eriksson, Jonny, Kalkbruk : krympsprickor och historisk utveckling av material, metoder och förhållningssätt. Göteborg 2019. 159 s. ISBN 978-91-7346-987-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-988-3 (pdf) paper 212.00
 13. Weijmer, Malin, I sökandet efter delaktighet : praktik, aktörer och kulturmiljöarbete. Göteborg 2019. 296 s. ISBN 978-91-7346-979-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-980-7 (pdf) paper 212.00
 14. Bylund Melin, Charlotta, Wooden objects in historic buildings : effects of dynamic relative humidity and temperature. Göteborg 2017. 130 s. ISBN 978-91-7346-941-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-942-5 (pdf) paper 212.00
 15. Linscott, Kristina, Interpretations of old wood : figuring mid-twelfth century church architecture in west Sweden. Göteborg 2017. 206 s. ISBN 978-91-7346-929-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-930-2 (pdf) paper 212.00
 16. Westerlund, Tina, Trädgårdsmästarens förökningsmetoder : dokumentation av hantverkskunskap. Göteborg 2017. 254 s. ISBN 978-91-7346-919-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-920-3 (pdf) paper 212.00 OUT OF PRINT
 17. Fredholm, Susanne, Making Sense of Heritage Planning in Theory and Practice : Experiences from Ghana and Sweden. Göteborg 2017. 119 s. ISBN 978-91-7346-915-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-916-6 (pdf) paper 212.00
 18. Hammelev Jörgensen, Mikael, Förhandlingar om kulturföremål : parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål. Göteborg 2017. 281 s. ISBN 978-91-7346-905-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-906-7 (pdf) paper 212.00
 19. Jarefjäll, Patrik, Navarsmide. Göteborg 2016. 126 s. ISBN 978-91-7346-887-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-888-6 (pdf) paper 212.00 OUT OF PRINT
 20. Nilsson, Johanna, Ageing and conservation of silk: Evaluation of three support methods using artificially aged silk. Göteborg 2015. 218 s. ISBN 978-91-7346-851-0 paper 212.00
 21. Leijonhufvud, Gustaf, Decision making on indoor climate control in historic buildings: Knowledge, uncertainty and the science-practice gap. Göteborg 2016. 85 s. ISBN 978-91-7346-825-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-826-8 (pdf) paper 212.00
 22. Mydland, Leidulf, Skolehuset som Kulturminne: Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning. Göteborg 2015. 255 s. ISBN 978-91-7346-821-3 paper 212.00
 23. Eriksson, Jonny, Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv. Göteborg 2015. 184 s. ISBN 978-91-7346-820-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-819-0 (pdf) paper 212.00
 24. Hermerén, Karin, Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö - etik, lagstiftning och värdeförändring. Göteborg 2014. 115 s. bilagor. ISBN 978-91-7346-815-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-816-9 (pdf) paper 212.00
 25. Hjort Lassen, Ulrik, The invisible tools of a timber framer. A survey of principles, situations and procedures for marking. Göteborg 2014. 238 s. ISBN 978-91-7346-785-8 paper 212.00 OUT OF PRINT
 26. Nilsson, Nina, Färgbilden som redskap vid växtkomposition. Göteborg 2013. 137 s. ISBN 978-91-7346-750-6 paper 212.00
 27. Strang, Thomas, Studies in pest control for cultural property. Göteborg 2012. 389 s. ISBN 978-91-7346-734-6 paper 212.00
 28. Nyström, Ingalill, Bonadsmåleri under lupp. Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870. Göteborg 2012. 238 s. ISBN 978-91-7346-731-5 paper 300.00
 29. Westin, Jonathan, Negotiating 'culture', assembling a past. The visual, the non-visual and the voice of the silent actant. Göteborg 2012. 177 s. ISBN 978-91-7346-726-1 paper 450.00
 30. Almevik, Gunnar, Byggnaden som kunskapskälla. Göteborg 2012. 377 s. ISBN 978-91-7346-714-8 paper 330.00 OUT OF PRINT
 31. Håfors, Birgitta, Conservation of the wood of the Swedish Warship Vasa of A.D.1628. Evaluation of polyethylene glycol conservation programmes. Göteborg 2010. 546 p.; 1 CD. ISBN 978-91-7346-687-5 paper 330.00 OUT OF PRINT
 32. Nilsson, Johanna, In Search of Scientific Methods for Conservation of Historic Silk Costumes. Göteborg 2010. 45 s., papers I-III ISBN 978- 91-7346-685-1 paper 142.00
 33. Gustafsson, Christer, The Halland Model. A trading zone for building conservation in concert with labour market policy and the construction industry, aiming at regional sustainable development. Göteborg 2011. 393 p. ISBN 978-91-7346-668-4 330.00
 34. Meiling, Pär, Documentation and Maintenance Planning Model - DoMaP. A response to the need of conservation and long-term maintenance of facades of modern multi-apartment buildings. Based on case studies in Göteborg in Sweden. Göteborg 2010. 70 p; appendix .; 1 CD. ISBN 978-91-7346-639-4 paper 235.00
 35. Erika Johansson, House Master School. Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments. Göteborg 2008. 365 s. ISBN 978-91-7346-628-8 paper 300.00
 36. Thornberg Knutsson, Agneta, Byggnadsminnen - principer och praktik. Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsminnesverksamhet. Beskrivning och utvärdering. Göteborg 2007. 305 s. ISBN 978-91-7346-592-2 paper 200.00
 37. Johansson, Sölve, Hydrauliskt kalkbruk. Produktion och användning i Sverige vid byggande från medeltid till nutid. Göteborg 2007. 327 s. ISBN 978-91-7346-569-4 paper 200.00
 38. Myrin, Malin, Conservation of Gotland sandstone. Overview of present conditions. Evaluation of methods. Göteborg 2006. 152 p., härtill fem uppsatser. ISBN 91-7346-568-2 paper 150.00
 39. Roos, Britta, Värdeproduktion i kulturvårdande projekt. Fönsterrenoveringen vid Stockholms slott. En fallstudie. Göteborg 2006. 118 s. ISBN 91-7346-567-4 paper 100.00
 40. Krus, Anna, Kulturarv - Funktion -Ekonomi. Tre perspektiv på byggnader och deras värden. Göteborg 2006. 129 p. ISBN 91-7346-566-6 paper 100.00
 41. Makes, Frantisek, Novel enzymatic technologies to safeguard cultural heritage. Göteborg 2006. 95 s. ISBN 91-7346-557-7 150.00
 42. Hökerberg, Håkan, Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse. SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering. Göteborg 2005. 269 p. ISBN 91-7346-542-9 paper 200.00
 43. Johansson, Erica, Shaker Architectural Materials and Craftsmanship. The Second Meetinghouse at Mount Lebanon, New York, USA. Göteborg 2005. 125 p. ISBN 91-7346-533-X paper 200.00
 44. Waller, Robert R, Cultural Property risk analysis model. Development and Application to Preventive Conservation at the Canadian Museum of Nature. Göteborg 2003. 189 p. ISBN 91-7346-475-9 paper 200.00
 45. Egenberg, Inger Marie,Tarring maintenance of Norwegian medieval stave churces. Characterisation of pine tar during kiln-production, experimental coating procedures and weathering. Göteborg 2003. 341 p. ISBN 91-7346-483-X paper 200,00
 46. Brunskog, Maria, Japanning in Sweden 1680s - 1790s. Characteristics and preservation of orientalized coatings on wooden substrates. Göteborg 2004. 316 p. ISBN 91-7346-475-9 paper 250.00
 47. Fröysaker, Tine, The church paintings of Gottfried Hendtzschel in Norway – past and future conservation. Part I & II. Göteborg 2003. 210 p. ISBN 91-7346-455-4 paper 200.00
 48. Freccero, Agneta, Encausto and ganosis. Beeswax as Paint and Coating during the Roman Era and its Applicability in Modern Art, Craft and Conservation. Göterborg 2002. 256 p. ISBN 91-7346-414-7 paper 180.0
 49. Jensen, Ole Ingolf, Så målade prins Eugen. Undersökning av pigment, måleriteknik och konstnärligt uttryck baserat på naturvetenskapliga metoder. Göteborg 2001. 318 p. ISBN 91-7346-402-3 paper 228.00
 50. Freccero, Agneta, Fayum Portraits. Documentation and Scientific Analyses of Mummy Portraits Belonging to Nationalmuseum in Stockholm. Göteborg 2001. 318 p. ISBN 91-7346-382-5 paper 120.00
 51. Williams, Stephen L., Destructive preservation, A review of the effect of standard preservation practices on the future use of natural history collections. Göteborg, 1999. 206 p. ISBN 91-7346-358-2 paper 160.00
 52. Johnsen, Jesper Stub, Conservation Management and Archival Survival of Photographic Collections. Göteborg 1997. 105 p. ISBN 91-7346-318-3 paper 160.00
 53. Lagerqvist, Bosse, The Conservation Information System. Photogrammetry as a base for designing documentation in conservation and cultural resources management. Göteborg 1996. 156 p. ISBN 91-7346-302-7 paper 160.00
 54. Frantisek Makes: Investigation, restoration and conservation of Matthaeus Merian portraits. Göteborg 1996. 87 p. ISBN 91-7346-290-X paper 160.00 4. Lagerqvist, Bosse, The Conservation Information System. Photogrammetry as a base for designing documentation in conservation and cultural resources management. Göteborg 1996. 156 p. ISBN 91-7346-302-7 paper 160.00
 55. Frantisek Makes: Enzymatic examination of the authenticity of a painting attributed to Rembrandt. Krill enzymes as diagnostic tool for identification of "The repentant Magdalene". 1992. 66 p. ISBN 91-7346-254-3 paper 140.00
 56. Frantisek Makes: Enzymatic consolidation of the portrait of Rudolf II as ”Vertumnus” by Giuseppe Arcimboldo with a new multi-enzyme preparation isolated from Antarctic krill (Euphausia superba). 1988. 49 p. ISBN 91-7346-205-5 paper 130.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer