Gothenburg Studies in Educational Sciences

Utgiven av Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

ISSN: 0436-1121
Redaktörer : Elisabet Öhrn, Christel Larsson, Olof Frack och Pia Williams

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Fridolfsson, Jonatan, Statistical advancements in analyzing accelerometer-measured physical activity intensity. 86 s. bilagor. Göteborg 2023. ISBN 978-91-7963-153-6 (tryckt) ISBN 978-91-7963-154-3 (pdf) paper 200.00
 2. Bylund, Linus, Differentiation, didactics and inequality: how rich and poor populations are educated for sustainability. 113 s. bilagor. Göteborg 2023. ISBN 978-91-7963-145-1 (tryckt) ISBN 978-91-7963-146-8 (pdf) paper 200.00
 3. Karlsson, Mikael R, Skolförändring, reformer och professionella villkor : en etnografisk studie. 88 s. bilagor. Göteborg 2023. ISBN 978-91-7963-137-6 (tryckt) ISBN 978-91-7963-138-3 (pdf) paper 200.00
 4. Finndahl, Ingela, Young students´ language choice in swedish compulsory school : expectations, learning and assessment. 254 s. bilagor. Göteborg 2023. ISBN 978-91-7963-135-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-136-9 (pdf) paper 200.00
 5. Forthcoming
 6. Glassow, Leah Natasha, Teacher sorting and the opportunity gap : a cross-national investigation of institutional differentiation and educational equity. 136 . bilagor. Göteborg 2023. ISBN 978-91-7963-127-7 (tryckt) ISBN 978-91-7963-128-4 (pdf) paper 200.00
 7. Nilfyr, Katarina, Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan : en mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter. 148 s. bilagor. Göteborg 2023. ISBN 978-91-7963-119-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-120-8 (pdf) paper 200.00
 8. Pihl, Agneta, Children retelling stories : responding, reshaping, and remembering in early childhood education and care. 134 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-117-8 (tryckt) ISBN 978-91-7963-118-5 (pdf) paper 200.00
 9. Bylund, Jasmine, Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities : language use and dispositions among young adolescents in multilingual urban settings in Sweden. 359 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-115-4 (tryckt) ISBN 978-91-7963-116-1 (pdf) paper 200.00
 10. Svanteson Wester, Jenny, Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions : a learning study about scaling geometric figures. 122 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-111-6 (tryckt) ISBN 978-91-7963-112-3 (pdf) paper 200.00
 11. Majoros, Erika, Linking recent and older IEA studies on mathematics and science. 89 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-109-3 (tryckt) ISBN 978-91-7963-110-9 (pdf) paper 200.00
 12. Henricsson, Ola, "Som att hålla tiden i sin hand" : didaktiskt perspektiv på muntligt berättande. 132 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-107-9 (tryckt) ISBN 978-91-7963-108-6 (pdf) paper 200.00
 13. Söderman, Alexandra, Digital studentkultur : om slutna grupper på facebook som icke-formell arena i högre utbildning. 181 s. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-101-7 (tryckt) ISBN 978-91-7963-102-4 (pdf) paper 200.00
 14. Jerdborg, Stina, Learning principalship : becoming a principal in a swedish context. 183 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-095-9 (tryckt) ISBN 978-91-7963-096-6 (pdf) paper 200.00
 15. Hunehäll Berndtsson, Kristina, Digitala sexuella trakasserier i skolan : elevperspektiv på sexting, utsatthet och jämställdhet. 116 s. bilagor. Göteborg 2022. ISBN 978-91-7963-089-8 (tryckt) ISBN 978-91-7963-090-4 (pdf) paper 200.00
 16. Grice, Marie, Epistemic beliefs and conceptions of competence in education for sustainable development. 138 s. bilagor. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-087-4 (tryckt) ISBN 978-91-7963-088-1 (pdf) paper 200.00
 17. Cederqvist, Anne-Marie, Seeing the parts, understanding the whole : A technology education perspective on teaching and learning in processes of analyzing and designing programmed technological solutions. 146 s. bilagor. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-081-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-082-9 (pdf) paper 200.00
 18. Lindbäck, Jonas, Värsta bästa skolan : om unga i förorten och segregationen i skolan. 225 s. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-078-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-079-9 (pdf) paper 200.00
 19. Rolfe, Victoria, Exploring socioeconomic inequality in educational opportunity and outcomes in Sweden and beyond. 121 s. bilagor. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-076-8 (tryckt) ISBN 978-91-7963-077-5 (pdf) paper 200.00
 20. Ohlsson, Elisabeth, Den synliggjorda vokabulären och praktiken : gymnasieelevers akademiska skrivande på svenska. 180 s. bilagor. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-074-4 (tryckt) ISBN 978-91-7963-075-1 (pdf) paper 200.00
 21. Forthcoming
 22. Mellén, Johanna, Stability and change : policy, options, and choice in Swedish upper secondary education. 140 s. bilagor. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-068-3 (tryck) ISBN 978-91-7963-069-0 (pdf) paper 200.00
 23. Norrström, Anna, Samtal under lärarlagsmöten : diskursorienteringar i den professionella praktiken. 277 s. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-064-5 (tryckt) ISBN 978-91-7963-065-2 (pdf) paper 200.00
 24. Forthcoming
 25. Wank, Ann-Charlott, Meningsskapande samtal : en studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik. 245 s. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-056-0 (tryckt) ISBN 978-91-7963-057-7 (pdf) paper 200.00
 26. Siekkinen, Frida, Att vara och inte vara : elevpositioner(ingar) i spänningsfältet mellan svenska och svenska som andraspråk. 272 s. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-054-6 (tryckt) ISBN 978-91-7963-055-3 (pdf) paper 200.00
 27. Sotevik, Lena, Barbiebröllop och homohundar : barn och barndomar i relation till queerhet och (hetero)normativa livslinjer. 133 s. bilagor. Göteborg 2021. ISBN 978-91-7963-052-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-053-9 (pdf) paper 200.00
 28. Dohlsten, John, Vad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? : aktionsforskning i elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund. 166 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-046-1 (tryckt) ISBN 978-91-7963-047-8 (pdf) paper 200.00
 29. Svensson, Lennart, Kontextuell analys : en forskningsmetodologi och forskningsansats. 211 s. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-044-7 (tryckt) ISBN 978-91-7963-045-4 (pdf) paper 200.00
 30. Sjöberg, Marlene, Samtal om undervisning i naturkunskap : ämnesdidaktisk kollegial utveckling i lärarutbildning och lärarprofession. 135 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-034-8 (tryckt) ISBN 978-91-7963-035-5 (pdf) paper 200.00
 31. Wedman, Lotta, The concept concept in mathematics education : a concept analysis. 247 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-030-0 (tryckt) ISBN 978-91-7963-031-7 (pdf) paper 200.00
 32. Peterson, Carina, Val – omröstning – styrning : en etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan. 233 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-028-7 (tryckt) ISBN 978-91-7963-029-4 (pdf) paper 200.00
 33. Kjellsdotter, Anne, Didactical considerations in the digitalized classroom. 176 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-024-9 (tryckt) ISBN 978-91-7963-025-6 (pdf) paper 200.00
 34. Weldemariam, Kassahun, Reconfiguring environmental sustainability in early childhood education : a post-anthropocentric approach. 116 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-022-5 (tryckt) ISBN 978-91-7963-023-2 (pdf) paper 200.00
 35. Ryberg, Ulf, Att urskilja grafiska aspekter av derivata : hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen. 135 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-018-8 (tryckt) ISBN 978-91-7963-019-5 (pdf) paper 200.00
 36. Forthcoming
 37. Toropova, Anna, Teachers meeting the challenges of the Swedish school system : agents within boundaries. 101 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-014-0 (tryckt) ISBN 978-91-7963-015-7 (pdf) paper 200.00
 38. Nasiopoulou, Panagiota, The professional preschool teacher under conditions of change. 111 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-012-6 (tryckt) ISBN 978-91-7963-013-3 (pdf) paper 200.00
 39. Häggström, Margaretha, Estetiska erfarenheter i naturmöten : en fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning. 169 s. bilagor. Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-010-2 (tryckt) ISBN 978-91-7963-011-9 (pdf) paper 200.00
 40. Černá, Kateřina, Designing for learning and knowing : nurses in chronic care and patients´ self-monitoring data. 117 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7963-000-3 (tryckt) ISBN 978-91-7963-001-0 (pdf) paper 212.00
 41. Nordenström, Elin, Feedback and instructional guidance in healthcare simulation debriefings. 172 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7963-002-7 (tryckt) ISBN 978-91-7963-003-4 (pdf) paper 212.00
 42. Jonsson, Linus, An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community : a transformative mixed methods investigation. 136 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-528-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-529-8 (pdf) paper 212.00
 43. Ohlin, Maria, How to make bicycling safer : identification and prevention of serious injuries among bicyclists. 104 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-526-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-527-4 (pdf) paper 212.00
 44. Forthcoming
 45. Staf, Susanne, Skriva historia : literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet. 111 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-520-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-521-2 (pdf) paper 212.00
 46. Arvidson, Elin, Physiological responses to acute physical and psychosocial stress : relation to aerobic capacity and exercise training. 77 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-314-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-515-1 (pdf) paper 212.00
 47. Fransson, Dan, Game demands and fatigue profiles in elite football – an individual approach : implications for training and recovery strategies. 96 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-512-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-513-7 (pdf) paper 212.00
 48. Meyer-Beining, Janna, Assessing writers, assessing writing : a dialogical study of grade delivery in Swedish higher education. 110 s. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-510-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-511-3 (pdf) paper 212.00
 49. Bergentoft, Heléne, Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv. 127 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-508-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-509-0 (pdf) paper 212.00
 50. Samuelsson, Katarina, Teachers´work in times of restructuring : on contextual influences for collegiality and professionality. 135 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-506-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-507-6 (pdf) paper 212.00
 51. Wicke, Kurt, Läroböcker, demokrati och medborgarskap : konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. 288 s. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-504-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-505-2 (pdf) paper 212.00
 52. Strömberg Jämsvi, Susanne, Unpacking dominant discourses in higher education language policy : a critical study of language policy in Swedish higher education. 239 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-502-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-503-8 (pdf) paper 212.00
 53. Göthberg, Martin, Interacting : coordinating text understanding in a student theatre production. 149 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-500-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-501-4 (pdf) paper 212.00
 54. Solli, Anne, Handling socio-scientific controversy : students´reasoning through digital inquiry. 135 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-999-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-499-4 (pdf) paper 212.00
 55. Bergnell, Anneli, Med kroppen som illustration : hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar. 120 s. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-997-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-998-2 (pdf) paper 212.00
 56. Fjellman, Anna-Maria, School choice, space and the geography of marketization : analyses of educational restructuring in upper secondary education in Sweden. 151 s. bilagor. Göteborg 2019. ISBN 978-91-7346-985-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-986-9 (pdf) paper 212.00
 57. Borger Linda, Investigating and validating spoken interactional competence : rater perspectives on a Swedish national test of English. 147 s. bilagor. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-981-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-982-1 (pdf) paper 212.00
 58. Nilsen, Malin, Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. 150 s. bilagor. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-975-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-976-0 (pdf) paper 212.00
 59. Wyszynska Johansson, Martina, Student experience of vocational becoming in Upper Secondary vocational education and training : navigating by feedback. 164 s. bilagor. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-977-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-978-4 (pdf) paper 212.00.
 60. Rendahl, Jenny, Vem och vad kan man lita på? : ungdomars förhållningssätt till budskap om mat och ätande utifrån ett forskarinitierat rollspel. 103 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-973-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-974-6 (pdf) paper 212.00
 61. Nordén, Per, Regnbågsungar : familj, utbildning, fritid. 227 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-971-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-972-2 (pdf) paper 212.00
 62. Skantz Åberg, Ewa, Children´s collaborative technology-mediated storymaking : instructional challenges in early childhood education. 170 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-967-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-968-5 (pdf) paper 212.00
 63. Fröberg, Andreas, Physical activity among adolescents in a swedish multicultural area : an empowerment-based health promotion school intervention. 171 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-965-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-966-1 (pdf) paper 212.00
 64. Karlsson, Magnus, Moraliskt arbete i förskolan : regler och moralisk ordning i barn-barn och vuxen-barn interaktion. 119 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-963-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-964-7 (pdf) paper 212.00
 65. Holmberg, Christopher, Food, body weight, and health among adolescents in the digital age : an explorative study from a health promotion perspective. 169 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-961-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-962-3 (pdf) paper 212.00
 66. Eckerholm, Lena, Lärarperspektiv på läsförståelse : en intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6. 209 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-959-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-960-9 (pdf) paper 212.00
 67. Wallström, Helena, Gymnasielärares mentorshandlingar : en verksamhetsteoretisk studie om lärararbete i förändring. 222 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-957-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-958-6 (pdf) paper 212.00
 68. Mattsson, Christer, Extremisten i klassrummet : perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism. 141 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-955-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-956-2 (pdf) paper 212.00
 69. Zimmerman, Fredrik, Det tillåtande och det begränsande : en studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet. 244 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-953-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-954-8 (pdf) paper 212.00
 70. Gisslevik, Emmalee, Education for sustainable food consumtion in home and consumer studies. 111 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-951-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-952-4 (pdf) paper 212.00
 71. Maunula, Tuula, Students´ and teachers´ jointly constituted learning opportunities : the case of linear equations. 215 s. Göteborg 2018. ISBN 978-91-7346-947-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-948-7 (pdf) paper 212.00
 72. Sellberg, Charlott, Training to become a master mariner in a simulator-based environment : the instructors´ contributions to professional learning. 122 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-943-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-944-9 (pdf) paper 212.00
 73. Fauville, Géraldine, Digital technologies as support for learning about the marine environment : steps toward ocean literacy. 167 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-939-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-940-1 (pdf) paper 212.00
 74. Borgfeldt, Eva, "Det kan vara svårt att förklara på rader" : perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3. 150 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-937-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-938-8 (pdf) paper 212.00
 75. Johannesson, Elias, The dynamic development of cognitive and socioemotional traits and their effects on school grades and risk of unemployment : a test of the investment theory. Göteborg 2017. 247 s. ISBN 978-91-7346-935-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-936-4 (pdf) paper 212.00
 76. Simonsson, Angelica, Sexualitet i klassrummet : språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet. 135 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-933-3- (tryckt) ISBN 978-91-7346-934-0 (pdf) paper 212.00
 77. Vikner Stafberg, Monica, Om lärarblivande : en livsvärldsfenomenologisk studie om bildningsgångar in i läraryrket. 251 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-931-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-932-6 (pdf) paper 212.00
 78. Andishmand, Catarina, Fritidshem eller servicehem? : en etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. 257 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-927-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-928-9 (pdf) paper 212.00
 79. Svensson, Malin, Hoppet om en framtidsplats : Asylsökande barn i den svenska skolan. 113 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-925-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-926-5 (pdf) paper 212.00
 80. Haley, Aimee, Geographical Mobility of the Tertiary Educated : Perspectives from Education and Social Space. 101 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-923-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-924-1 (pdf) paper 212.00
 81. Strandler, Ola, Performativa lärarpraktiker. 131 s., bilagor. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346- 921-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-922-7 (pdf) paper 212.00
 82. Hellman, Annika, Visuella möjlighetsrum : gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning. 375 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-913-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-914-2 (pdf) paper 212.00
 83. Nyman, Rimma, Interest and engagement : perspectives on mathematics in the classroom. 107 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-911-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-912-8 (pdf) paper 212.00
 84. Thorell, Gabriella, Framåt marsch! : Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid. 83 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-909-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-910-4 (pdf) paper 212.00
 85. Dahlbäck, Katharina, Svenskämnets estetiska dimensioner - i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar. 155 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-907-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-908-1 (pdf) paper 212.00
 86. Edstrand, Emma, Learning to reason in environmental education: digital tools, access points to knowledge and science literacy. 139 s. Göteborg 2017. ISBN 978-91-7346-901-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-902-9 (pdf) paper 212.00
 87. Carlsson, David, Vad är religionslärarkunskap? : en diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. 268 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-897-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-898-5 (pdf) paper 212.00
 88. Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. 325 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-895-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-896-1 (pdf) paper 212.00
 89. Löwing, Madeleine, Diamant - diagnoser i matematik: Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk ämnesanalys. 262 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-893-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-894-7 (pdf) paper 212.00
 90. Johansson, Eva M, Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext. 315 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-891-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-892-3 (pdf) paper 212.00
 91. Larsson, Jonna, När fysik blir lärområde i förskolan. 119 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-885-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-886-2 (pdf) paper 212.00
 92. Hedström, Pernilla, Hälsocoach i skolan: En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention. 239 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-881-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-882-4 (pdf) paper 212.00
 93. Nyman , Rimma, Interactive Construction of Interest and Engagement in Mathematics. 95 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-879-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-880-0 (pdf) paper 212.00 CANCELLED
 94. Gyllander Torkildsen, Lisbeth, Bedömning som gemensam angelägenhet - enkelt i retoriken, svårare i praktiken: Elevers och lärares förståelse och erfarenheter. 169 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-877-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-878-7 (pdf) paper 212.00
 95. Meckbach, Susanne, Mästarcoacherna: Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll. 171 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-873-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-874-9 (pdf) paper 212.00
 96. Lagerlöf, Pernilla, Musical Play: Children interacting with and around music technology. 102 s.; bilagor. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-871-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-872-5 (pdf) paper 212.00
 97. Sivenbring, Jennie, I den betraktades ögon: Ungdomar om bedömning i skolan. 273 s. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-869-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-870-1 (pdf) paper 212.00
 98. Olsson, Eva, On the impact of extramural English and CLIL on productive vocabulary. 131 s.; bilagor. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-865-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-866-4 (pdf) paper 212.00
 99. Håman, Linn, Extrem jakt på hälsa: En explorativ studie om ortorexia nervosa. 96 s.; bilagor. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-863-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-864-0 (pdf) paper 212.00
 100. Ljungblad, Ann-Louise, Takt och hållning - en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen. 288 s.; bilagor. Göteborg 2016. ISBN 978-91-7346-859-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-860-2 (pdf) paper 212.00
 101. Åberg, Mikaela, Doing Project Work: The Interactional Organization of Tasks, Resources, and Instructions. 208 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-857-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-858-9 (pdf) paper 212.00
 102. Lager, Karin, I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling: En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. 109 s.; bilagor. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-855-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-856-5 (pdf) paper 212.00
 103. Lundberg, Osa, Mind the Gap: Ethnography about cultural reproduction of difference and disadvantage in urban education. 288 s.; bilagor. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-853-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-854-1 (pdf) paper 212.00
 104. Nehez, Jaana, Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete: möjligheter och hinder för planerad förändring. 186 s.; bilagor. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-849-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-850-3 (pdf) paper 212.00
 105. Taneja Johansson, Shruti, Autism-in-context : an investigation of schooling of children with a diagnosis of autism in urban India. 121 pp.; appendix. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-847-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-848-0 (pdf) paper 212.00
 106. Ottemo, Andreas, Kön, kropp, begär och teknik. Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram. 336 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-845-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-846-6 (pdf) paper 212.00
 107. Economou, Catarina, "I svenska två vågar jag prata mer och så". En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk. 117 s.; bilagor. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-843-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-844-2 (pdf) paper 212.00
 108. Kjerland, Glenn Øvrevik, Å lære å undervise i kroppsøving. Design for utvikling av teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen. 251 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-841-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-842-8 (pdf) paper 212.00
 109. Nyvaller, Monica, Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning: Fallet Lärande Besök utifrån aktör-mätvreksteori. 319 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-839-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-840-4 (pdf) paper 212.00
 110. Lanå, Kristina, Makt, kön och diskurser. En entografisk studie om elevens aktörskap och positioneringar i undervisningen. 263 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-837-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-838-1 (pdf) paper 212.00
 111. Lundström, Marita, Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik. 252 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-835-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-836-7 (pdf) paper 212.00
 112. Cronqvist, Marita, Yrkesetik i lärarutbildning- en balanskonst. 255 s.Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-833-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-834-3 (pdf) paper 212.00
 113. Bigsten, Airi, Fostran i förskolan. 218 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-831-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-832-9 (pdf) paper 212.00
 114. Berne, Birgitta, Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik. 111 s.Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-829-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-830-5 (pdf) paper 212.00
 115. Bivall, Ann-Charlotte, Helpdesking. Knowing and learning in IT support practices. 90 pp.; appendix. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-827-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-828-2 (pdf) paper 212.00
 116. Rocksén, Miranda, Reasoning in a Science Classroom. 113 pp.; appendix. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-823-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-824-4 (pdf) paper 212.00
 117. Rinne, Ilona, Pedagogisk takt i betygsamtal. En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg. 274 s. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-817-6 (tryckt) ISBN 978-91-7346-818-3 (pdf) paper 212.00
 118. Elisabet Öhrn, och Ann-Sofie Holm (red). Att lyckas i skolan : om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. 187 s. Göteborg 2015. ISBN 978-91-7346-813-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-814-5 (pdf) paper 212.00
 119. Jörgensson, Kari-Anne, What is going on out there?. - What does it mean for children's exepriences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature- landscapes and its place? 95 pp.; appendix. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-809-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-810-7 (pdf) paper 212.00
 120. Hedberg, Marie, Idrotten sätter agendan. En studie av Riksidrottsgymnasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag. 224 s.Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-807-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-808-4 (pdf) paper 212.00
 121. Hyltegren, Gunnar, Vaghet och vanmakt. -20 år med kunskapskrav i den svenska skolan. 333 s. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-803-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-804-6 (pdf) paper 212.00
 122. Andersson Varga, Pernilla, Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala produktionen. 271 s.; bilagor. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-803-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-804-6 (pdf) paper 212.00
 123. Rylander, Pär, Tränares makt över spelare i lagidrotter. Sett ur French och Ravens maktbasteori. 99 s.; bilagor. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-801-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-802-2 (pdf) paper 212.00
 124. Eriksson, Ann-Marie, Formulating knowledge. Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education. 121 pp.; appendix. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-799-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-800-8 (pdf) paper 212.00
 125. Thorsen, Cecilia, Dimensionality and predictive validity of school grades. The relative influence of cognitive and social behavioral aspects. 146s.; bilagor. Göteborg 2014. ISBN 078-91-7346-797-1 (print) ISBN 978-91-7346-798-8 (pdf) paper 212.00
 126. Ferry, Magnus, Idrottsprofilerad utbildning. I spåren av en avreglerad skola. 119 s.; bilagor. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-795-7 (tryckt) ISBN 978-91-7346-796-4 (pdf) paper 212.00
 127. Wennås Brante, Eva, Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? 136 s.; bilagor. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-791-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-792-6 (pdf) paper 212.00
 128. Eklöf, Anders, Project work, independence and critical thinking. 113 pp.; appendix. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-793-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-794-0 (pdf) paper 212.00
 129. Bayati, Zahra, "den Andre" i lärarutbildningen. En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid. 242 s.; bilagor. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-787-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-788-9 (pdf) paper 212.00
 130. Bredmar, Anna-Carin, Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-783-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-784-1 (pdf) paper 212.00
 131. Ramsten, Anna-Carin, Kunskaper som byggde folkhemmet. En fallstudie av förutsättningar för lärande vid teknikskiften inom processindustrin. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-781-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-782-7 (pdf) paper 212.00
 132. Ólafsdóttir, Steingerdur, Television and food in the lives of young children. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-779-7 (print) ISBN 978-91-7346-780-3 (pdf) paper 212.00
 133. Langelotz, Lill, Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. 276 s. Göteborg 2014. ISBN 978-91-7346-777-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-778-0(pdf) paper 212.00 - out of print
 134. Wernersson, Inga och Gerrebo, Ingemar (red), Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 313 s. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-773-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-774-2 (pdf) paper 212.00
 135. Larsson, Kristoffer, Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9. 456 s.; bilagor. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-771-1 (tryckt) ISBN 978-91-7346-772-8 (pdf) paper 212.00
 136. Lilliestam, Anna-Lena, Aktör och struktur i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska resonerande. 267 s.; bilagor. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-769-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-770-4 (pdf) paper 180.00
 137. Magnusson, Maria, Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola. 187 s.; bilagor. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-767-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-768-1 (pdf) paper 180.00
 138. Jonsson, Agneta, Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik. 132 s., bilagor. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-765-0 (print) ISBN 978-91-7346-766-7 (pdf) paper 212.00
 139. Baldwin, Richard, Changing practice by reform. The recontextualisation of the Bologna process in teacher education. 271pp. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-763-6 (print) ISBN 978-91-7346-764-3 (pdf) paper 212.00
 140. Öhrn, Elisabteh och Lundahl, Lisbeth, Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 175 s.; bilagor. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-661-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-762-9 (pdf) paper 212.00
 141. Schwartz, Anneli, Pedagogik, plats och prestationer. en etnografisk studie om en skola i förorten. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-761-2 (tryckt) ISBN 978-91-7346-762-9 (pdf) paper 212.00
 142. Levinsson, Magnus, Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-756-8 (tryckt) ISBN 978-91-7346-757-5 (pdf) paper 212.00
 143. Lilja, Annika, Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-754-4 (tryckt) ISBN 978-91-7346-755-1 (pdf) paper 212.00
 144. Tyrén, Lena, "Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill". En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-748-3 (tryckt) ISBN 978-91-7346-749-0 (pdf) paper 212.00
 145. Wyndhamn, Anna-Karin, Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-746-9 (tryckt) ISBN 978-91-7346-747-6 (pdf) paper 212.00
 146. Ärlemalm-Hagsér, Eva, Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-744-5 (tryckt) ISBN 978-91-7346-745-2 (pdf) paper 212.00
 147. Bennerstedt, Ulrika, Knowledge at play. Studies of games as members' matters. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-742-1 (print), ISBN 978-91-7346-743-8 (pdf) paper 212.00
 148. Valentin Kvist, Ann, Immigrant Groups and Cognitive Tests. Validity Issues in Relation to Vocational Training. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-741-4 paper 212.00
 149. Sträng Haraldsson, Monica, Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-740-7 paper 212.00
 150. Jonasson, Kalle, Sport Has Never Been Modern. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-738-4 paper 212.00
 151. Bradley, Linda, Language learning and technology. Student activities in web-based environments. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-739-1 paper 212.00
 152. Pettersson, Stefan, Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite Atheletes´ Intake, Hydration Status and Experiences of Weight Regulation. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-737-7 paper 175.00
 153. Johansson, Stefan, On the Validity of Reading Assessments: Relationships Between Teacher Judgements, External Tests and Pupil Self-Assessments. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-736-0 paper 175.00
 154. Lilja, Patrik, Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-735-3 paper 212.00
 155. Gerrbo, Ingemar, Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-733-9 paper 212.00 Out of print
 156. Signert, Kerstin, Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-729-2 paper 212.00
 157. Andrén, Ulla, Self-awareness and self-knowledge in professions. Somthing we are or a skill we learn. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-728-5 paper 212.00
 158. Ling Lo, Mun, Variation Theory and the Improvement of Teaching and Learning. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-725-4 paper 212.00
 159. Ekström, Bo- Lennart, Kontroversen om DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt gränsarbete och översättning mellan olika kunskapsparadigm. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-724-7 paper 212.00
 160. Kultti, Anne, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-723-0 paper 212.00 Out of print
 161. Parinder, Ann, Ungdomars matval - Erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-719-3 paper 212.00
 162. Henry, Alastair, L3 Motivation. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-719-3 paper 212.00
 163. Spaces for solidarity and individualism in educational contexts. Eds. Eva Johansson & Donna Berthelsen. 128 pp. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-718-6 paper 175.00 SEK
 164. Risenfors, Signild, Gymnasieungdomars livstolkande. Göteborg 2011. ISBN 978-7346-717-9 paper 212.00
 165. West, Eva, Undervisning och lärande i naturvetenskap. Elevers lärande i relation till en forsknigsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa. Göteborg 2011. ISBN 978-7346-716-2 paper 212.00
 166. Knutsson, Beniamin, Curriculum in the Era of Global Development. Historical Legacies and Contemporary Approaches. 302 s. Göteborg 2011. ISBN 978-7346-715-5 paper 212.00
 167. Reis, Maria, Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande. 209 s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-7346-713-1 paper 212.00
 168. Hansson, Åse, Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet. 149 s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-711-7 paper 212.00
 169. Bjervås, Lise-Lotte, Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys. 269 s.; Göteborg 201. ISBN 978-91-7346-710-0 paper 212.00
 170. Alatalo, Tarja, Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och hinder. 226s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-709-4 paper 212.00
 171. Fridlund, Lena, Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser. 270 s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-707-0 paper 212.00
 172. Thulin, Susanne, Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om natutvetenskapliga innehåll i förskolan. 137 s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-706-3 paper 212.00 Out of print.
 173. Nyberg, Eva, Folkbildning för demokrati. Colombianska kvinnors perspektiv på kunskap som förändringskraft. 266 s.; Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-704-9 paper 212.00
 174. Meland, Aud Torill, Ansvar för egen læring. Intensjoner og realiteter ved en norsk videregående skole. 226 s.; Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-703-2 paper 212.00
 175. Carlsson, Nadja, I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv. 295 s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-702-5 paper 212.00
 176. Svensson, Allan (red.), Utvärdering genom uppföljning. Longitudinell individforskning under ett halv sekel. 277 s. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-699-8 paper 212.00
 177. Kihlhamn, Cecilia, Making Sense of Negative Numbers. 288 pp. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-698-1 paper 212.00
 178. Post, Anna, Nordic stakeholders and sustainable catering. 77 s.; papers. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-697-4 paper 180.00
 179. Sjöberg, Lena, Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter. 99 s.; bilagor. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-696-7 paper 212.00
 180. Abraham, Getahun Yacob, Educating for Democracy? Life Orientation: Lessons on Leadership Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools. 193 s.; bilagor. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-695-0 paper 212.00
 181. Bergsviken Rensfeldt, Annika, "Opening Higher Education". Discursive transformations of distance and higher education government. 236 pp; appendix. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-693-6 paper 212.00
 182. Hellman, Anette, Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. 241 s. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-689-9 paper 212.00
 183. Lymer, Gustav, The work of critique in architectural education. 236 pp. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-688-2 paper 212.00
 184. Kullberg, Birgitta, En etnografisk studie i en thailändsk grundskola på en ö i södra Thailand. I sökandet efter en framtid då nuet har nog av sitt. 392 s., bilagor. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-690-5 paper 222.00
 185. Runesdotter, Caroline, I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält. 186 s. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-684-4 paper 180.00
 186. Vigmo, Sylvi, New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English. 249 pp. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-683-7 paper 180.00
 187. Alvestad, Torgeir, Barnehagens relasjonelle verden - små barn som kompetente aktörer i produktive forhandlinger. 248 s. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-682-0 paper 180.00
 188. Kullberg, Angelika, What is taught and what i learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics . 192 s. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-680-6 paper 180.00
 189. Odenbring, Ylva, Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett. 197 s. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-679-0 paper 180.00
 190. Masoumi, Davoud, Quality in E-learning Within a Cultural Context. The Case of Iran. 356 pp. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-678-3 paper 200.00
 191. Prell, Hillevi, Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messages in commercials. 103 pages; papers I-V Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-677-6 paper 160.00
 192. Hasselskog, Peter, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen. 293 s. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-676-9 paper 200.00
 193. Olinder, Claes, Towards an interlanguage of biological evolution: exploring students' talk and writing as an arena for sense-making. 142 pp. paper,appendix. Göteborg 2010. ISBN 978-91-7346-674-5 paper 180.00
 194. Forsberg Ahlcrona, Mirella, Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan. 244 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-665-3 paper 180.00
 195. Olin, Anette, Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse. 267 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-664-6 paper 180.00
 196. Hjalmarsson, Marie, Lojalitet och motstånd - anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete. 245 s., bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-661-5 paper 180.00
 197. Barns tidiga lärande. En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red). 302 s.; bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-662-2 paper 200.00
 198. Genus i förskola och skola. Förändringar i policy, perspektiv och praktik. Inga Wernersson (red). 174 s., bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-660-8 paper 180.00
 199. Nilsen, Mona, Food for Thought. Communication and transformation of work experience in web-based-in-service-training. 233 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-658-5 paper 180.00
 200. Johansson, Monica, Anpassning och motstånd. En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande. 298 s., bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-657-8 paper 200.00
 201. Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9 -10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund. 239 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-655-4 paper 180.00
 202. Karlsson, Rauni, Demokratiska värden i förskolebarns vardag. 211 s., bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-656-1 paper 180.00
 203. Lantz -Andersson, Annika, Framing in Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action. 138 s. , bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-654-7 paper 180.00
 204. Dragemark Oscarson, Anne, Self-Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study at the Upper Secondary School Level. 277 s., bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-653-0 paper 200.00
 205. Hjalmarsson, Maria, Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar. 177 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-650-9 paper 180.00
 206. Eriksson, Anita, Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie. 284 s., bilagor. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-648-6 paper 200.00
 207. Simeonsdotter Svensson, Agneta, Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter. 306 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-645-5 paper 200.00
 208. Norlund, Anita, Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov. 230 s. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-642-4 paper 180.00
 209. Cancelled
 210. Eva Nyberg, Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler - en fallstudie i årskurs 5. 260 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-640-0 paper 180.00
 211. Björklund Elisabeth, Att erövra litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. 277 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-637-0 paper 200.00
 212. Alli Klapp Lekholm, Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics. 199. s., bil. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-636-3 paper 180.00
 213. Emilson, Anette, Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. 130 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-629-5 paper 180.00 Out of print
 214. Mattsson, Anita, Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande. 222 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-627-1 paper 180.00
 215. Gustavsson, Susanne, Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal. 202 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-626-4 paper 180.00
 216. Bentley, Per-Olof, Mathematics Teachers and Their Conceptual Models. A New Field of Research. 308 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-624-0 paper 180.00
 217. Grahn, Karin, Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen. 234 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-623-3 paper 180.00
 218. Granath, Gunilla, Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker. 207 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-622-6 paper 180.00. Available as e-book: http://hdl.handle.net/2077/10128
 219. Häggström, Johan, Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is made possible to learn? 240 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-621-9 paper 180.00
 220. Nilsson, Lars-Erik, "But Can't You See They are Lying". Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Technological Change. 198 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-615-8 paper 180.00
 221. Holm, Ann-Sofie, Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9. 230 s. Göteborg 2008. ISBN 978-91-7346-610-3 paper 180.00
 222. Andreasson, Ingela, Elevplanen som text - om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation. 219 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-600-4 paper 180.00 Out of print
 223. Sheridan, Sonja och Williams, Pia, Dimensioner av konstruktiv konkurrens. Konstruktiva konkurrensformer i förskola, skola och gymnasium. 204 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-597-7 paper 180.00
 224. Erlandson, Peter, Docile bodies and imaginary minds on Schön's Reflection-in-action. Ca 150 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-596-0 paper 150.00
 225. Klerfelt, Anna, Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik. 203 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-589-2 paper 180.00
 226. Eriksen Ødegaard, Elin, Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger. 148 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-587-8 paper 180.00
 227. Pedersen, Helena, The school and the animal other. An ethnography of human-animal relations in education. 281 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-585-4 paper 180.00
 228. Olsson, Ingela, Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Lärandeprocesser hos verkstadsindustriarbetare. 244 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-584-7 paper 180.00
 229. Peterson, Monica, Att genuszappa på säker eller minerad mark. Hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv. 223 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-577-9 paper 180.00 Out of print.
 230. Johansson, Eva, Etiska överenskommelser i förskolebarns världar. 280 s. Göteborg 2007. ISBN 978-91-7346-576-2 paper 180.00
 231. Björneloo, Inger, Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning. 186 s., 1 bil. Göteborg 2006. ISBN 91-7346-575-5 paper 180.00
 232. Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid, Lek och läroplan. Möten mellan barn och lärare i förskola och skola. 216 s.Göteborg 2006. ISBN 91-7346-573-9 paper 180.00
 233. Asp Onsjö, Lisa, Åtgärdsprogram -dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborg 2006. 227 s. ISBN 91-7346-572-0 paper 180.00 Out of print
 234. Lunneblad, Johannes, Förskolan och mångfalden. En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Göteborg 2006. 208 s. ISBN 91-7346-563-1 paper 180.00
 235. Gannerud, Eva& Rönnerman, Karin, Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola. En fallstudie ur ett genusperspektiv. Göteborg 2006. 173 s. ISBN 91-7346-562-3 paper 150.00
 236. Treekrem, Arvid, Att leda som man lär. En arbetsmiljöpedagogisk studie av toppledares ideologier om ledarskapets taktiska potentialer. Göteborg 2006. 373 s.ISBN 91-7346-561-5 paper 200.00
 237. Thornell Christina & Olivestam Carl E., Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena. Göteborg 2006. 392 s. ISBN 91-7346-559-3 paper 200.00
 238. Berggren, Caroline, Entering Higher Education - Gender and Class Perspectives. Göteborg 2006. 79 p., härtill tre uppsatser. ISBN 91-7346-556-9 paper 180.00
 239. Holfve-Sabel, Mary-Anne, Attitudes towards Swedish comprehensive school. Comparisons over time and between classrooms in grade 6. Göteborg 2006. 91 p., härtill 3 uppsatser. ISBN 91-7346-555-0 paper 150.00
 240. Myrberg, Eva, Fristående skolor i Sverige. Effekter på 9-10-åriga elevers läsförmåga. Göteborg 2006. 84 p., härtill 3 uppsatser. ISBN 91-7346-554-2 paper 180.00
 241. Båth, Sten, Kvalifikation och medborgarfostran. En analys av reformtexter avseende gymnasieskolans samhällsuppdrag. Göteborg 2006. 279 p. ISBN 91-7346-552-6 paper 180.00
 242. Kougioumtzis, Konstantin, Lärarkulturer och professionskoder. En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland. Göteborg 2006. 274 p. ISBN 91-7346-551-8 paper 180.00
 243. Pramling, Niklas, Minding metaphors. Using figurative language in learning to represent. Göteborg 2006. 110 p., härtill 4 uppsatser. ISBN 91-7346-550-X paper 180.00
 244. Henning Loeb, Ingrid, Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeslivshistorisk ingång med berättelser om lärarbanor. Göteborg 2006. 267 s. ISBN 91-7346-548-8 paper 180,00
 245. Läskompetens i skolår 3 och 4. Nationell rapport från PIRLS 2001 i Sverige. Monica Rosén, Eva Myrberg & Jan-Eric Gustafsson. Göteborg 2005. 341 p. ISBN 91-7346-547-X paper 200.00
 246. Hedberg, Berith, Decision Making and Communication in Nursing Practice - Aspects of Nursing Competence. Göteborg 2005. 69 p. Härtill fyra uppsatser. ISBN 91-7346-545-3 paper 180,00
 247. Nielsen, Cecilia, Mellan fakticitet och projekt. Läs- och skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem. Göteborg 2005. 312 p. ISBN 91-7346-539-9 paper 200,00
 248. Wolff, Ulrika, Characteristics and varieties of poor readers. Göteborg 2005. 206 p. ISBN 91-7346-537-2 paper 180,00
 249. Reichenberg, Monica, Gymnasieelever samtalar kring facktexter. En studie av textsamtal med goda och svaga läsare. Göteborg 2005. 197 p. ISBN 91-7346-532-1 paper 180,00 Out of print
 250. Magnusson, Lennart, Designing a responsive support service for family carers of frail older people using information and communication technology. Göteborg 2005. 220 p. ISBN 91-7346-531-3 paper 180,00
 251. Angervall, Petra, Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet. Göteborg 2005. 227p. ISBN 91-7346-529-1 paper 180,00
 252. Lindgren, Bengt. Bild, visualitet och vetande. Diskussion om bild som kunskapsfält inom utbildning. Göteborg 2005. 160p. ISBN 91-7346-528-3 paper 180,00
 253. Nilsson, Gunnar, Att äga π. Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. Göteborg 2005. 362 p. ISBN 91-7346-527-5 paper 200,00
 254. Gustafsson, Karin och Mellgren, Elisabeth, Barns skriftspråkande - att bli en skrivande och läsande person. Göteborg 2005. 193 p. ISBN 91-7346-526-7 paper 180,00 Out of print
 255. Grundén, Ingrid, Att återerövra kroppen. En studie av livet efter en ryggmärgsskada. Göteborg 2005. 157 p. ISBN 91-7346-525-9 paper 180,00 Out of print
 256. Mårdsjö, Ann-Charlotte, Lärandet skiftande innebörder - uttryckta av förskollärare i vidareutbildining. Göteborg 2005. 239 p. ISBN 91-7346-522-4 paper 180,00
 257. Haglund, Björn, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Göteborg 2005. 248 p. ISBN 91-7346-519-4 paper 180,00
 258. Dovemark, Marianne, Ansvar - flexibilitet - valfrihet. En etnografisk studie om en skola i förändring. Göteborg 2004. 275 p. ISBN 91-7346-517-8 paper 180,00
 259. Knutsson, Anneka, "To the best of your knowledge and for the good of your neighbor" A study of traditional birth attendants in Addis Ababa, Ethiopia. Göteborg 2004. 238 p ISBN 91-7346-515-1 paper 180,00
 260. Björck, Ulric, Distributed Problem-Based Learning. Studies of a Pedagogical Model in Practice. Göteborg 2004. 207 p. ISBN 91-7346-514-3 paper 180,00
 261. Dahl, Lena, Amningspraktikens villkor. En intervjustudie av en grupp kvinnors föreställningar om förväntningar på och erfarenheter av amning. Göteborg 2004. 160 p. ISBN 91-7346-513-5 paper 180,00
 262. Lumsden Wass, Karin, Vuxenutbildning i omvandling. Kunskapslyftet som ett sätt att organisera förnyelse. Göteborg 2004. 204 p ISBN 91-7346-512-7 paper 180,00
 263. Wärvik, Gun-Britt, Ambitioner att förändra och artefakters verkan. Gränsskapande och stabiliserande praktiker på produktionsgolvet. Göteborg 2004. 274 p. ISBN 91-7346-510-0 paper 180,00
 264. Claesson, Silwa, Lärares levda kunskap. Göteborg 2004. 173 p. ISBN 91-7346-507-0 paper 180,00
 265. Karlsson, Mia, An it is Teacher Team as a Community Practice. Göteborg 2004. 299 p. ISBN 91-7346-504-6 paper 200,00
 266. Jonsson, Lars-Erik, Appropriating Technologies in Educational Practices. Studies in the Contexts of Compulsory Education, Higher Education and Fighter Pilot Training. Göteborg 2004. 203 p. ISBN 91-7346-503-8 paper 180,00
 267. Bliding, Marie, Inneslutandets och uteslutandets praktik. En studie av barns relationsarbete i skolan. Göteborg 2004. 292 p. ISBN 91-7346-502-X paper 200,00 Out of print
 268. Hjörne, Eva, Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in Swedish school. Göteborg, 2004. 190 p. ISBN 91-7346-501-1 paper 180,00
 269. Wallin, Anita, Evolutionsteorin i klassrummet. På väg mot en ämnesdidaktisk teori för undervisning i biologisk evolution. Göteborg 2004. 308 p. ISBN 91-7346-497-X paper 200,00
 270. Linderoth, Jonas, Datorspelandets mening. Bortom idén om den interaktiva illusionen. Göteborg 2004. 277 p. ISBN 91-7346-496-1 paper 200,00
 271. Roos, Carin, Skriftspråkande döva barn. En studie om skriftspråkligt lärande i förskola och skola. Göteborg 2004. 248 p. ISBN 91-7346-495-3 paper 200,00
 272. Ekström, Pija, Makten att definiera. En studie av hur beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet. Göteborg 2004. 244 p. ISBN 91-7346-494-5 paper 180,00 Out of print
 273. Löwing, Madeleine, Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Göteborg 2004. 319 p. ISBN 91-7346-491-0 paper 200,00
 274. Ivarsson, Jonas, Renderings & Reasoning. Studying artifacts in human knowing. Göteborg 2004. 190 p. ISBN 91-7346-490-2 paper 180,00
 275. Ahlberg, Kristina, Synvändor. Universitetsstudenters berättelser om kvalitativa för- ändringar av sätt att erfara situationers mening under utbildningspraktik. Göteborg 2004. 190 p. ISBN 91-7346-489-9 paper 180,00. Available as e-book: http://hdl.handle.net/2077/8516
 276. Hellström Muhli, Ulla, Att överbygga perspektiv. En studie av behovsbedömningssamtal inom äldreinriktat socialt arbete. Göteborg 2003. 212 p. ISBN 91-7346-488-0 paper 180,00
 277. Dahlborg-Lyckhage, Elisabeth, "Systers" konstruktion och mumifiering – i TV-serier och i studenters föreställningar. Göteborg 2003. 208 p. ISBN 91-7346-481-3 paper 180.00
 278. Carli, Barbro, The Making and Breaking of a Female Culture: The History of Swedish Physical Education "in a Different Voice". Göteborg 2004. 225 p. ISBN 91-7346-480-5 paper 180.00
 279. Lindblad Fridh, Marianne, Från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska inom intensivvård. En studie av erfarenheter från specialistutbildningen och från den första yrkesverksamma tiden inom intensivvården. Göteborg 2003. 205 p. ISBN 91-7346-478-3 paper 180.00
 280. von Brömssen, Kerstin, Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg 2003. 410 p. ISBN 91-7346-477-5 paper 200.00
 281. Hermansson, Evelyn, Akademisering och professionalisering – barnmorskans utbildning i förändring. Göteborg 2003. 222 p. ISBN 91-7346-473-2 paper 180.00
 282. Gustafsson, Jan, Integration som text, diskursiv och social praktik. En policy- etnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och föreskoleklassen. Göteborg 2003. 381 p. ISBN 91-7346-472-4 paper 200.00
 283. Anderberg, Elsie, Språkanvändningens funktion vid utveckling av kunskap om objekt. Göteborg 2003. 79 p. ISBN 91-7346-471-6 paper 100.00
 284. Zetterqvist, Ann, Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi. En intervjuundersökning med no/biologilärare. Göteborg 2003. 210 p ISBN 91-7346-469-4 paper 180.00
 285. Lindahl, Britt, Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet. Göteborg 2003. 325 p. ISBN 91-7346-467-8 paper 180.00
 286. Lager-Nyqvist, Lotta, Att göra det man kan – en longitudinell studie av hur sju lärarstudenter utvecklar sin undervisning och formar sin lärarroll i naturvetenskap. Göteborg 2003. 235 p. ISBN 91-7346-466-X paper 180.00
 287. Volden, Knut, Mediekunskap som mediekritikk. Göteborg 2003. 316 p ISBN 91-7346-464-3 paper 180.00
 288. Yang, Yang, Measuring Socioeconomic Status and its Effects at Individual and Collective Levels: A Cross-Country Comparison. Göteborg 2003. 247 p. ISBN 91-7346-463-5 paper 180.00
 289. Nilsson, Kerstin, Mandat – Makt – Management. En studie av hur vårdenhetschefers ledarskap konstrueras. Göteborg 2003. 194 p. ISBN 91-7346-461-9 paper 180.00 Out of print
 290. Bentley, Per-Olof, Mathematics Teachers and Their Teaching. A Survey Study. Göteborg 2003. 243 p ISBN 91-7346-460-0 paper 180.00
 291. Bredänge, Gunlög, Gränslös pedagog. Fyra studier om utländska lärare i svensk skola. Göteborg 2003. 412 p ISBN 91-7346-456-2 paper 180.00
 292. Sandberg, Anette, Vuxnas lekvärld. En studie om vuxnas erfarenheter av lek. Göteborg 2002. 226 p ISBN 91-7346-452-X paper 180.00 Out of print
 293. Ekborg, Margareta, Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? En longitudi- nell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap. Göteborg 2002. 313 p ISBN 91-7346-451-1paper 180.00. Available as e-book: http://hdl.handle.net/2077/10182
 294. Rystedt, Hans, Bridging practices. Simulations in education for the health-care professions. Göteborg 2002. 156 p ISBN 91-7346-450-3 paper 180.00
 295. Lindgren, Eva-Carin, Empowering Young Female Athletes – A Possible Challenge to the Male Hegemony in Sport. A Descriptive and Interventional Study. Göteborg 2002. 200 p ISBN 91-7346-448-1paper 180.00
 296. Jakobsson, Inga-Lill, Diagnos i skolan. En studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnos. Göteborg 2002. 273 p ISBN 91-7346-447-3 paper 180.00
 297. Sanderoth, Ingrid, Om lust att lära i skolan: En analys av dokument och klass 8y. Göteborg 2002. 344 p ISBN 91-7346-446-5 paper 180.00
 298. Johansson, Marléne, Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. Göteborg 2002. 306 p ISBN 91-7346-444-9 paper 180.00 OUT OF PRINT
 299. Severin, Roland, Dom vet vad dom talar om. En intervjustudie om elevers uppfattningar av begreppen makt och samhällsförändring. Göteborg 2002. 306 p ISBN 91-7346-443-0 paper 180.00
 300. Marton, Ference and Morris, Paul, What matters? Discovering critical conditions of classroom learning. Göteborg 2002. 146 p ISBN 91-7346-438-4 paper 150.00 Out of print
 301. Asp, Margareta, Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund. Göteborg 2002. 231 p ISBN 91-7346-437-6 paper 180.00
 302. Berg, Christina, Influences on schoolchildren´s dietary selection. Focus on fat and fibre at breakfast. Göteborg 2002. 138 p. ISBN 91-7346-436-8 paper 150.00. Thesis frame available as e-book: http://hdl.handle.net/2077/9500.
 303. Lindahl, Marita, Vårda – Vägleda – Lära. Effektstudie av ett interventionsprogram för pedagogers lärande i förskolemiljön. Göteborg 2002. 332 p. ISBN 91-7346-433-3 paper 180.00
 304. Mäkitalo, Åsa, Categorizing Work: Knowing, Arguing, and Social Dilemmas in Vocational Guidance. Göteborg 2002. 184 p. ISBN 91-7346-431-7 paper 180.00
 305. Bentley, Christine, The Roots of Variation of English-Teaching. A Phenomenographic Study Founded on an Alternative Basic Assumption. Göteborg 2002. 241 p. ISBN 91-7346-432-5 paper 180.00
 306. Söndenå, Kari, Tradisjon og Transcendens – ein fenomenologisk studie av refleksjon i norsk förskulelaerarutdanning. Göteborg 2002. 213 p. ISBN 91-7346-427-9 paper 180.00
 307. Davidsson, Birgitta, Mellan soffan och katedern. En studie av hur förskollärare och grundskollärare utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola. Göteborg 2002. 230 p. ISBN 91-7346-427-9 paper 180.00 Out of print
 308. Lundgren, Solveig, I spåren av en bemanningsförändring. En studie av sjuksköterskors arbete på en kirurgisk vårdavdelning. Göteborg 2002. 134 p. ISBN 91-7346-426-0 paper 150.00
 309. Eriksson, Henrik, Den diplomatiska punkten – maskulinitet som kroppsligt identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning. Göteborg 2002. 157 p. ISBN 91-7346-424-4 paper 150.00
 310. Bergh, Madeleine, Medvetenhet om bemötande. En studie om sjuksköterskans pedagogiska funktionoch kompetens i närståendeundervisning. Göteborg 2002. 250 p. ISBN 91-7346-423-6 paper 180.00
 311. Friberg, Febe, Pedagogiska möten mellan patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning. Mot en vårddidaktik på livsvärldsgrund. Göteborg 2001. 278 p. ISBN 91-7346-420-1 paper 180.00
 312. Gedda, Birgitta, Den offentliga hemligheten. En studie om sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbetet. Göteborg 2001. 259 p. ISBN 91-7346-419-8 paper 180.00
 313. Emanuelsson, Jonas, En fråga om frågor. Hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap. Göteborg 2001. 258 p. ISBN 91-7346-415-5 paper 180.00 Out of print. Available as e-book: http://hdl.handle.net/2077/8448.
 314. Eskilsson, Olle, En longitudinell studie av 10 - 12-åringars förståelse av materiens förändringar. Göteborg 2001. 233 p. ISBN 91-7346-412-0 paper 180.00
 315. Berhanu, Girma, Learning-In-Context. An Ethnographic Investigation of Mediated Learning Experiences among Ethiopian Jews in Israel. Göteborg 2001. 315 p. ISBN 91-7346-411-2 paper 180.00
 316. Alvestad, Marit, Den komplekse planlegginga. Førskollærarar om pedagogisk planlegging og praksis. Göteborg 2001. 234 p. ISBN 91-7346-410-4 paper 180.00
 317. Granum, Vigdis, Studentens forestillinger om sykepleie som fag og funksjon. Göteborg 2001. 252 p. ISBN 91-7346-409-0 paper 180.00
 318. Williams, Pia, Barn lär av varandra. Samlärande i förskola och skola. Göteborg 2001. 209 p. ISBN 91-7346-407-4 paper 180.00
 319. Bach, Frank, Om ljuset i tillvaron. Ett undervisningsexperiment inom optik. Göteborg 2001. 300 p. ISBN 91-7346-406-6 paper 180.00
 320. Bahlenberg, Jan, Den otroliga verkligheten sätter spår. Om Carlo Derkerts liv och konstpedagogiska gärning. Göteborg 2001. 406 p. ISBN 91-7346-405-8 paper 200.00
 321. Sheridan, Sonja, Pedagogical Quality in Preschool. An issue of perspectives. Göteborg 2001. 225 p. ISBN 91-7346-403-1 paper 150.00
 322. Berndtsson, Inger, Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet. Göteborg 2001. 539 p. ISBN 91-7346-404-X paper 200.00 ** Out of print**
 323. Furåker, Carina, Styrning och visioner - sjuksköterskeutbildning i förändring. Göteborg 2001. 216 p. ISBN 91-7346-401-5 paper 180.00
 324. Berggren, Inger, Identitet, kön och klass. Hur arbetarflickor formar sin identitet. Göteborg 2001. 366 p. ISBN 91-7346-400-7 paper 200.00
 325. Cliffordson, Christina, Assessing empathy: Measurement characteristics and interviewer effects. Göteborg 2001. 188 p. ISBN 91-7346-397-3 paper 180.00
 326. Apelgren, Britt Marie, Foreign Language Teachers' Voices. Personal Theories and Experiences of Change in Teaching English as a Foreign Language in Sweden. Göteborg 2001. 339 p. ISBN 91-7346-396-5 paper 180.00
 327. Dimenäs, Jörgen, Innehåll och interaktion. Om elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning. Göteborg 2001. 278 p. ISBN 91-7346-395-7 paper 180.00
 328. Löfstedt, Ulla, Förskolan som lärandekontext för barns bildskapande. Göteborg 2001. 240 p. ISBN 91-7346-394-9 paper 180.00
 329. Nilsson, Agneta, Omvårdnadskompetens inom hemsjukvård - en deskriptiv studie. Göteborg 2001. 239 p. ISBN 91-7346-391-4 paper 180.00
 330. Sjöström, Björn, Johansson, Britt, Ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdens och läkares perspek- tiv. Göteborg 2000. 129 p. ISBN 91-7346-390-6 paper 100.00
 331. Åberg, Helena, Sustainable waste management in households - from international policy to everyday practice. Experiences from two Swedish field studies. Göteborg 2000. 189 p. ISBN 91-7346-386-8 paper 180.00
 332. Reichenberg, Monica, Röst och kausalitet i lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika textversioner. Göteborg 2000. 287 p. ISBN 91-7346-387-6 paper 180.00
 333. Carlstedt, Berit, Cognitive abilities - aspects of structure, process and measurement. Göteborg 2000. 140 p. ISBN 91-7346-385-X paper 160.00
 334. Giota, Joanna, Adolescents' Perceptions of School and Reasons for Learning. Göteborg 2000. 199 p. ISBN 91-7346-384-1 paper 180.00
 335. Jakobsson, Ann-Katrin, Motivation och inlärning ur genusperspektiv. En studie av gymnasieelever på teoretiska linjer/program. Göteborg 2000. 242 p. ISBN 91-7346-383-3 paper 180.00
 336. Nyström, Maria, Allvarligt psykiskt störda människors vardagliga tillvaro. Göteborg 1999. 286 p. ISBN 91-7346-369-8 paper 180.00
 337. Carlén, Margareta, Kunskapslyft eller avbytarbänk? Möten med industriarbetare om utbildning för arbetet. Göteborg 1999. 269 p. ISBN 91-7346-370-1 paper 180.00
 338. Mårdén, Björn, De nya hälsomissionärerna - rörelser i korsvägen mellan pedagogik och hälsopromotion. Göteborg 1999. 223 p. ISBN 91-7346- paper 180.00
 339. Orlenius, Kennert, Förståelsens paradox. Yrkeserfarenhetens betydelse när förskollärare blir grundskollärare. Göteborg 1999. 300 p. ISBN 91-7346-361-2 paper 180.00
 340. Johansson, Eva, Etik i små barns värld. Om världen och normer bland de yngsta barnen i förskolan. Göteborg 1999. 295 p. ISBN 91-7346-359-0 paper180.00 Out of print
 341. Rovio-Johansson, Airi, Being Good at Teaching. Exploring different ways of handling the same subject in Higher Education. Göteborg 1999. 249 p. ISBN 91-7346-357-4 paper 180.00
 342. Söderbäck, Maja, Encountering Parents. Professional Action Style among Nurses in Pediatric Care. Göteborg 1999. 293 p. ISBN 91-7346-356-6 paper 180.00
 343. Kopare, Tellervo, Att rida stormen ut. Förlossningsberättelser i Finnmark och Sápmi. Göteborg 1999. 285 p. ISBN 91-7346-354-X paper 180.00
 344. Gannerud, Eva, Genusperspektiv på lärargärning. Om kvinnliga klasslärares liv och arbete. Göteborg 1999. 266 p. paper 180.00
 345. McGee, Alyson, Investigating Language Anxiety through Action Inquiry: Developing Good Research Practices. Göteborg 1999. 298 p. ISBN 91-7346-352-3 paper 180.00
 346. Holmegaard, Margareta, Språkmedvetenhet och ordinlärning. Lärare och inlärare reflekterar kring en betydelsefältsövning i svenska andraspråk. Göteborg 1999. 292 p. ISBN 91-7346-350-7 paper 180.00
 347. Helmstad, Glen, Understandings of understanding. An inquiry concerning experiential conditions for developmental learning. Göteborg 1999. 259 p. ISBN 91-7346-349-3 paper 180.00
 348. Saar, Tomas, Musikens dimensioner - en studie av unga musikers lärande. Göteborg 1999. 184 p. ISBN 91-7346-348-5 paper 180.00
 349. Theliander, Jan, Att studera arbetets förändring under kapitalismen. Ure och Taylor i pedagogiskt perspektiv. Göteborg 1999. 275 p. ISBN 91-7346-347-7 paper 180.00
 350. Hansen, Monica, Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg 1999. 399 p. ISBN 91-7346-346-9 - Out of print
 351. Claesson, Silwa, "Hur tänker du då?" Empiriska studier om relationen mellan forskning om relationen mellan forskning om elevuppfattningar och lärares undervisning. Göteborg 1999. 248 p. ISBN 91-7346-345-0 paper 180.00
 352. Runesson, Ulla, Variationens pedagogik. Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll. Göteborg 1999. 344 p. ISBN 91-7346-344-2 paper 200.00
 353. Feffer, Melvin, The Conflict of Equals: A Constructionist View of Personality Development. Göteborg 1999. 247 p. ISBN 91-7346-340-X paper 180.00
 354. Åberg-Bengtsson, Lisbeth, Entering a Graphicate Society. Young Children Learning Graphs and Charts. Göteborg 1998. 212 p. ISBN 91-7346-336-1 paper 180.00
 355. Hill, Margreth, Kompetent för "det nya arbetslivet"? Tre gymnasieklasser reflekterar över och diskuterar yrkesförberedande studier. Göteborg 1998. 314 p. ISBN 91-7346-337-X paper 180.00
 356. Birnik, Hans, Lärare-elevrelationen. Ett relationistiskt perspektiv. Göteborg 1998. 177 p. ISBN 91-7346-334-5 paper 180.00
 357. Rosén, Monica, Gender Differences in Patterns of Knowledge. Göteborg 1998. 210 p. ISBN 91-7346-333-7 paper 180.00
 358. Ahlberg, Ann, Meeting Mathematics. Educational studies with young children. Göteborg 1998. 236 p. ISBN 91-7346-332-9 paper 180.00
 359. Lendahls Rosendahl, Birgit: Examensarbetets innebörder. En studie av blivande lärares utsagor. Göteborg 1998. 222 p. ISBN 91-7346-331-0 paper 180.00
 360. Stukát, Staffan, Lärares planering under och efter utbildningen. Göteborg 1998. 249 p. ISBN 91-7346-327-2 paper 180.00
 361. Scherp, Hans-Åke, Utmanande eller utmanat ledarskap. Rektor, organisationen och förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan. Göteborg 1998. 228 p. ISBN 91-7346-325-6 paper 180.00
 362. Beach, Dennis, Symbolic Control and Power Relay: Learning in Higher Professional Education. Göteborg 1997. 259 p. ISBN 91-7346-322-1 paper 180.00
 363. Tullberg, Aina, Teaching 'The Mole'. A Phenomenographic Inquiry into the Didactics of Chemistry. Göteborg 1997. 200 p. ISBN 91-7346-321-3 paper 180.00
 364. Stråhlman, Owe, Elitidrott, karriär och avslutning. Göteborg 1997. 350 p. ISBN 91-7346-320-5 paper 180.00
 365. Pilhammar Andersson, Ewa, Handledning av sjuksköterskestuderande i klinisk praktik. Göteborg 1997. 166 p. ISBN 91-7346-319-1 paper 150.00
 366. Axelsen, Doris, Listening to recorded music. Habits and motivation among high-school students. Göteborg 1997. 226 p. ISBN 91-7346-317-5 paper 180.00
 367. Wikström, Hugo, Att förstå förändring. Modellbyggande, simulering och gymnasieelevers lärande. Göteborg 1997. 305 p. ISBN 91-7346-316-7 paper 180.00
 368. Ahlberg, Ann, Children's Ways of Handling and Experiencing numbers. Göteborg 1997. 115 p. ISBN 91-7346-315-9 paper 100.00
 369. Axelsson, Harriet, Våga lära. Om lärare som förändrar sin miljöundervisning. Göteborg 1997. 326 p. ISBN 91-7346-309-4 - Out of print
 370. Strömberg, Barbro, Professionellt förhållningssätt hos läkare och sjuksköterskor. En studie av upp- fattningar. Göteborg 1997. 241 p. ISBN 91-7346-310-8 paper 180.00
 371. Hesslefors Arktoft, Elisabeth, I ord och handling. Innebörder av "att anknyta till elevers erfarenheter", uttryckta av lärare. Göteborg 1996. 251 p. ISBN 91-7346-303-5 paper 180.00
 372. Dall'Alba, Gloria & Hasselgren, Björn, Reflections on Phenomenography. Toward a Methodology? Göteborg 1996. 202 p. ISBN 91-7346-299-3 paper 160.00 Out of print
 373. Mårdén, Björn, Rektorers tänkande. En kritisk betraktelse av skolledarskap. Göteborg 1996. 219 p. ISBN 91-7346-296-9 paper 180.00
 374. Hammarström, Margareta, Varför inte högskola? En longitudinell studie av olika faktorers betydelseför studiebegåvade ungdomars utbildningskarriär. Göteborg 1996. 263 p. ISBN 91-7346-295-0 paper 180.00
 375. Strömdahl, Helge, On mole and amount of substance. A study of the dynamics of concept formation and concept attainment. Göteborg 1996. 278 p. ISBN 91-7346-293-4 paper 180.00
 376. Ekeblad, Eva, Children Learning Numbers. A phenomenographic excursion into first-grade children's arithmetic. Göteborg. 1996. 370 p. ISBN 91-7346-292-6 paper 200.00
 377. Folkestad, Göran, Computer Based Creative Music Making. Young People's Music in the Digital Age. Göteborg 1996. 237 p. ISBN 93-7346-289-6 paper 200.00
 378. Lindahl, Marita, Inlärning och erfarande. Ettåringars möte med förskolans värld. Göteborg 1995. 203 p. ISBN 91-7346-288-8 - Out of print
 379. Kihlström, Sonja, Att vara förskollärare. Om yrkets pedagogiska innebörder. Göteborg 1995. 214 p. ISBN 91-7346-285-3 paper 180.00
 380. Christensson, Wolmar, Subjektiv bedömning som besluts- och handlingsunderlag. Göteborg 1995. 211 p. ISBN 91-7346-283-7 paper 180.00
 381. Beach, Dennis, Making sense of the problems of change: An ethnographic study of a teacher education reform. Göteborg 1995. 385 p. ISBN 91-7346-281-0 paper 200.00
 382. Arvidsson, Maj, Lärares orsaks- och åtgärdstankar om elever med svårigheter. Göteborg 1995. 212 p. ISBN 91-7346-280-2 paper 180.00
 383. Sjöström, Björn, Assessing acute postoperative pain. Assessment strategies and quality in relation to clinical experience and professional role. Göteborg 1995. 159 p. ISBN 91-7346-278-0 paper 180.00
 384. Unenge, Gun, Pappor i föräldrakooperativa daghem. En deskriptiv studie av pappors medverkan. Göteborg 1994. 249 p. ISBN 91-7346-274-8 paper 180.00
 385. Alexandersson, Mikael, Metod och medvetande. Göteborg 1994. 281 p. ISBN 91-7346-273-X paper 180.00
 386. Hansson Scherman, Marianne, Att vägra vara sjuk. En longitudinell studie av förhållningssätt till astma/allergi. Göteborg 1994. 236 p. ISBN 91-7346-271-3 - Out of print
 387. Pramling, Ingrid. Kunnandets grunder. Prövning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns sätt att uppfatta sin omvärld. Göteborg 1994. 236 p. ISBN 91-7346-269-1 paper 180.00
 388. Härenstam, Kjell, Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg 1993. 312 p. ISBN 91-7346-267-5 paper 190.00
 389. Eriksson, Rigmor, Teaching Language Learning. In-service training for communicative teaching and self-directed learning in English as a foreign language. Göteborg 1993. 218 p. ISBN 91-7346-265-9 paper 180.00
 390. Dahlberg, Karin, Helhetssyn i vården. En uppgift för sjuksköterskeutbildningen. 1992. 201 p. ISBN 91-7346-259-4 - Out of print
 391. Björck-Åkesson, Eva, Samspel mellan små barn med rörelsehinder och talhandikapp och deras föräldrar - en longitudinell studie. 1992. 345 p. ISBN 91-7346-257-8 paper 190.00
 392. Booth, Shirley B. Sc., Learning to program. A phenomenographic perspective. 1992. 308 p. ISBN 91-7346-256-X paper 190.00
 393. Danielson, Ella, Omvårdnad och dess psykosociala inslag. Sjuksköterskestuderandes uppfattningar av centrala termer och reaktioner inför en omvårdnadssituation. 1992. 301 p. ISBN 91-7346-253-5 paper 190.00
 394. Ahlberg, Ann, Att möta matematiska problem. En belysning av barns lärande. 1992. 353 s. ISBN 91-7346-250-0 paper 190.00 Out of print
 395. Johansson, Jan-Erik, Metodikämnet i förskollärarutbildningen. Bidrag till en traditionsbestämning. 1992. 347 p. ISBN 91-7346-247-0 - Out of print
 396. González, Valentín E., On human attitudes. Root metaphors in theoretical conceptions. 1992. 238 p. ISBN 91-7346-249-7 paper 180.00
 397. Nordin, Elsa, Kunskaper och uppfattningar om maten och dess funktioner i kroppen. Kombinerad enkät- och intervjustudie i grundskolans årskurser 3, 6 och 9. 1992. 253 p. ISBN 91-7346-245-4 paper 180.00
 398. Pilhammar Andersson, Ewa, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställningar och perspektiv under utbildningstiden. 1991. 313 p. ISBN 91-7346-243-8 paper 180.00
 399. Annerstedt, Claes, Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens - ett didaktiskt per- spektiv. 1991. 286 p. ISBN 91-7346-241-1 paper 180.00
 400. Kullberg, Birgitta, Learning to learn to read. 1991. 352 p. ISBN 91-7346-240-3 paper 190.00
 401. Axner, Ulla, Visuella perceptionssvårigheter i skolperspektiv. En longitudiell studie. 1991. 293 p. ISBN 91-7346-239-X paper 180.00
 402. Walldal, Elvi, Problembaserad inlärning. Utvärdering av påbyggnadslinjen Utbildning i öppen hälso-och sjukvård. 1991. 130 p. ISBN 91-7346-238-1 paper 150.00
 403. Kroksmark, Tomas, Pedagogikens vägar till dess första svenska professur. 1991. 285 p. ISBN 91-7346-234-9 - Out of print
 404. Öhrn, Elisabet, Könsmönster i klassrumsinteraktion. En observations- och intervjustudie av hög- stadieelevers lärarkontakter. 1991. 211, XX s. ISBN 71-7346-230-6 paper 175.00
 405. Bladini, Ulla-Britt, Från hjälpskolelärare till förändringsagent. Svensk speciallärarutbildning 1921- 1981 relaterad till specialundervisningens utveckling och förändringar i speciallärarens yrkes-uppgifter. 1990. 400 p. ISBN 91-7346-229-2 - Out of print
 406. Björck-Åkesson, Eva, Measuring sensation seeking. 1990. 255 p. ISBN 91-7346-224-2 paper 175.00
 407. Björkdahl Ordell, Susanne, Socialarbetare. Bakgrund, utbildning och yrkesliv. 1990. 240 p. ISBN 91-7346-221-7 paper 175.00
 408. Dahlin, Bo, Religionen, själen och livets mening. En fenomenografisk och existensfilosofisk studie av religionsundervisningens villkor.1989. 359 p. ISBN 91-7346-217-9 paper 190.00
 409. Lundquist, Olof F., Studiestöd för vuxna. Utveckling, utnyttjande, utfall. 1989. 280 p. ISBN 91-7346-212-8 paper 175.00
 410. Fredholm, Lars, Praktik som bärare av undervisnings innehåll och form. En förklaringsmodell för uppkomst av undervisningshandlingar inom en totalförsvarsorganisation. 1988. 364 p. ISBN 91-7346-210-1 paper 175.00
 411. Pramling, Ingrid, Att lära barn lära. 1988. 115 p. ISBN 91-7346-211-X paper 125.00
 412. Renström, Lena, Conceptions of matter. A phenomenographic approach. 1988. 268 p. ISBN 91-7346-209-8 paper 175.00
 413. Lassbo, Göran, Mamma – (pappa) – barn. En utvecklingsekologisk studie av socialisation i olika familjetyper. 1988. 203, (52) p. ISBN 91-7346-202-0 paper 165.00
 414. Nagle Cajes, Alberto, Studievalet ur den väljandes perspektiv. 1988. 180 p. ISBN 91-7346-201-2 paper 150.00
 415. Murray, Mac, Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning. 1988. 230 p. ISBN 91-7346-198-9 paper 165.00
 416. Ottosson, Torgny, Map-reading and wayfinding. 1987. 150 p. ISBN 91-7346-197-0 paper 140.00
 417. Lander, Rolf, Utvärderingsforskning – till vilken nytta? 1987. 280 p. ISBN 91-7346-196-2 paper 160.00
 418. Kroksmark, Tomas, Fenomenografisk didaktik. 1987. 373 p. ISBN 91-7346-195-4 - Out of print
 419. Neuman, Dagmar, The origin of arithmetic skills. A phenomenographic approach. 1987. 351 p. ISBN 91-7346-194-6
 420. Hill, Anders & Rabe, Tullie, Psykiskt utvecklingsstörda i kommunal förskola. 1987. 112 p. ISBN 91-7346-193-8 paper 115.00
 421. Holmer, Jan, Högre utbildning för lågutbildade i industrin. 1987. 358 p. ISBN 91-7346-192-X paper 175.00
 422. Ericsson, Eie, Foreign language teaching from the point of view of certain student activities. 1986. 275 p. ISBN 91-7346-181-4 paper 175.00
 423. Walldal, Elvi, Studerande vid gymnasieskolans vårdlinje. 1986. 291 p. ISBN 91-7346-179-2 paper 160.00
 424. Arbetsupplevelse och utbildningssyn hos icke facklärda. Av Staffan Larsson m fl. 1986. 165 p. ISBN 91-7346-177-6 paper 160.00
 425. Carlgren, Ingrid, Lokalt utvecklingsarbete. 1986. 299 p. ISBN 91-7346-170-9 paper 175.00
 426. Hägglund, Solveig, Sex-typing and development in an ecological perspective. 1986. 267 p. ISBN 91-7346-167-9 paper 145.00
 427. Jernqvist, Lillemor, Speech regulation of motor acts as used by cerebral palsied children. Observational and experimental studies of a key feature of conductive education. 1985. 146 p. ISBN 91-7346-166-0 paper 110.00
 428. Alexandersson, Claes, Stabilitet och förändring. En empirisk studie av förhållandet mellan skolkunskap och vardagsvetande. 1985. 247 p. ISBN 91-7346-165-2 paper 140.00
 429. Kärrqvist, Christina, Kunskapsutveckling genom experimentcentrerade dialoger i ellära. 1985. 288 p. ISBN 91-7346-161-X paper 150.00
 430. Dahlgren, Gösta & Olsson, Lars-Erik, Läsning i barnperspektiv. 1985. 272 p. ISBN 91-7346-154-7- Out of print
 431. Reuterberg, Sven-Eric, Studiemedel och rekrytering till högskolan. 1984. 191 p. ISBN 91-7346-152-0 paper 120.00
 432. Svanberg, Gunilla, Medansvar i undervisning. Metoder för observation och kvalitativ analys. 1984. 194 p. ISBN 91-7346-147-4 paper 120.00
 433. Johansson, Inge, Fritidspedagog på fritidshem. En yrkesgrupps syn på sitt arbete. 1984. 311 p. ISBN 91-7346-145-8 paper 160.00
 434. Thång, Per Olof, Vuxenlärarens förhållningssätt till deltagarerfarenheter. En studie inom AMU. 984. 307 p. ISBN 91-7346-140-7 paper 160.00
 435. Pramling, Ingrid, The child's conception of learning. 1983. 196 p. ISBN 91-7346-131-8 paper 120.00
 436. Theman, Jan, Uppfattningar av politisk makt. 1983. 493 p. ISBN 91-7346-130-X paper 190.00
 437. Andersson, Egil & Lawenius, Maria, Lärares uppfattning av undervisning. 1983. 348 p. ISBN 91-7346-129-6 paper 165.00
 438. Setterlind, Sven, Avslappningsträning i skolan. Forskningsöversikt och empiriska studier. 1983. 467 p. ISBN 91-7346-119-9 paper 195.00
 439. Marklund, Ulla, Droger och påverkan. Elevanalys som utgångspunkt för drogundervisning. 1983. 225 p. ISBN 91-7346-117-2 paper 125.00
 440. Säljö, Roger, Learning and understanding. A study of differences in constructing meaning from a text. 1982. 212 p. ISBN 91-7346-106-7 paper 125.00 Out of print
 441. Balke-Aurell, Gudrun, Changes in ability as related to educational and occupational experience. 1982. 203 p. ISBN 91-7346-107-5 paper 125.00
 442. Nilsson, Lennart, Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv. Yrkesutbildningens utveckling från skråväsendets upphörande 1846 till 1980-talet samt tankar om framtida inriktning. 1981. 442 p. ISBN 91-7346-105-9 paper 190.00 Out of print
 443. Hasselgren, Biörn, Ways of apprehending children at play. A study of pre-school student teachers' development. 1981. 107 p. ISBN 91-7346-103-2 paper 95.00
 444. Lybeck, Leif, Arkimedes i klassen. En ämnespedagogisk berättelse. 1981. 286 p. ISBN 91-7346-097-4 paper 140.00
 445. Johansson, Britt, Pedagogiska samtal i vårdutbildning. Innehåll och språkbruk. 1981. 194 p. ISBN 91-7346-096-6 paper 120.00 Out of print
 446. Wenestam, Claes-Göran, Qualitative differences in retention. 1980. 220 p. ISBN 91-7346-082-6 paper 125.00
 447. Lindström, Berner, Forms of representation, content and learning. 1980. 195 p. ISBN 91-7346-081-8 paper 120.00
 448. Ljungblad, Tage, Förskola – grundskola i samverkan. Förutsättningar och hinder. 1980. 192 p. ISBN 91-7346-078-8 Out of print
 449. Gill, Peter Edward, Moral judgments of violence among Irish and Swedish adolescents. 1979. 213 p. ISBN 91-7346-076-1 paper 120.00
 450. Patriksson, Göran, Socialisation och involvering i idrott. 1979. 234 p. ISBN 91-7346-069-9
 451. Johansson, Britt, Kunskapsbehov i omvårdnadsarbete och kunskapskrav i vårdutbildning. 1979. 404 p.*) ISBN 91-7346-068-0 Out of print
 452. Kristiansson, Margareta, Matematikkunskaper Lgr 62, Lgr 69. 1979. 160 p. ISBN 91-7346-067-2 paper 100.00
 453. Stangvik, Gunnar, Self-concept and school segregation. 1979. 528 p. ISBN 91-7346-064-8 paper 200.00
 454. Andersson, Inga, Tankestilar och hemmiljö. En uppföljning av barns utveckling från 1-12 år. 1979. 285 p. ISBN 91-7346-061-3 paper 135.00
 455. Svingby, Gunilla, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola. Teoretisk analys och ett empiriskt bidrag. 1978. 269 p. ISBN 91-7346-055-9
 456. Björkberg, Roland, Föreställningar om arbete, utveckling och livsrytm hos en grupp män i chefsuppgifter. 1978. 247 p. ISBN 91-7346-053-2 paper 125.00
 457. Fransson, Anders, Att rädas prov och att vilja veta. Studier av samspelet mellan ängslighet, motivation och inlärning. 1978. 188 p. ISBN 91-7346-047-8 paper 115.00
 458. Aggestedt, Bert, & Tebelius, Ulla, Barns upplevelser av idrott. 1977. 397 p. ISBN 91-7346-043-5 paper 175.00
 459. Wernersson, Inga, Könsdifferentiering i grundskolan. 1977. 320 p. ISBN 91-7346-042- 7paper 150.00
 460. Perneman, Jan-Erik, Medvetenhet genom utbildning. 1977. 272 p. ISBN 91-7346-040-0 Out of print
 461. Andersson, Björn, Science teaching and the development of thinking. 1976. 180 p. ISBN 91-7346-026-5 paper 115.00
 462. Svensson, Lennart, Study skill and learning. 1976. 308 p. ISBN 91-7346-023-0 paper 150.00
 463. Ekholm, Mats, Social utveckling i skolan. Studier och diskussion. 1976. 177 p. ISBN 91-7346-019-2 paper 110.00
 464. Gustafsson, Jan-Eric, Verbal and figural aptitudes in relation to instructional methods. Studies in aptitude – treatment interactions. 1976. 228 p. ISBN 91-7346-018-4 paper 120.00
 465. Månsson, Marie, Samarbete och samarbetsförmåga. En kritisk granskning. 1975. 156 p. ISBN 91-7346-011-7 paper 100.00
 466. Dahlgren, Lars Owe, Qualitative differences in learning as a function of content-oriented guidance. 1975. 172 p. ISBN 91-7346-013-3 paper 110.00 Out of print
 467. Säljö, Roger, Qualitative differences in learning as a function of the learner's conception of the task. 1975. 170 p. ISBN 91-7346-012-5 paper 110.00
 468. Rubenson, Kjell, Rekrytering till vuxenutbildning. En studie av kortutbildade yngre män. 1975. 363 p. ISBN 91-7346-007-9 paper 140.00
 469. Brusling, Christer, Microteaching – A concept in development. 1974. 196 p. (Distr. by Almqvist & Wiksell International, Stockholm.) Out of print
 470. Sandgren, Björn, Kreativ utveckling. 1974. 227 p. (Distr. by Almqvist & Wiksell International, Stockholm.) Out of print
 471. Åsberg, Rodney, Primary education and national development. 1973. 388 p. paper 150.00
 472. Levin, Lennart, Comparative studies in foreign-language teaching. 1972. 258 p. paper 125.00
 473. Lundgren, Ulf P, Frame factors and the teaching process. A contribution to curriculum theory and theory on teaching. 1972. 378 p. paper 150.00
 474. Kärrby, Gunni, Child rearing and the development of moral structure. 1971. 207 p. paper 120.00
 475. Svensson, Allan, Relative achievement. School performance in relation to intelligence, sex and home environment. 1971. 176 p. paper 110.00
 476. Marton, Ference, Structural dynamics of learning. 1970. 112 p. paper 90.00
 477. Andersson, Bengt-Erik, Studies in adolescent behaviour. Project Yg, Youth in Göteborg. 1969. 400 p. paper 190.00
 478. Wallin, Erik, Spelling. Factorial and experimental studies. 1967. 180 p. paper 110.00
 479. Dahllöf, Urban, Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. (School differentiation and teaching process.) 1967. 306 p. paper 140.00
 480. Stukát, Karl-Gustaf, Lekskolans inverkan på barns utveckling. (Effects of kindergarten training on later development.) 1966. 148 p. paper 95.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer