Gothenburg Studies in the History of Science and Ideas

Utgiven av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet

Denna serie är avslutad och ersatt av serien Gothenburg Studies in Literature, History of Ideas and Religion.

ISSN: 0348-6788
Redaktör: Henrik Björck

Beställ Actapublikation

Eller skicka din beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Nilsson, Rangnar, God vetenskap - hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner. Göteborg 2009. 420 p. ISBN 978-91-7346-638-7 paper 250.00
 2. Landgren, Per, Det aristoteliska historiebegreppet. Historieteori i renässansens Europa och Sverige. Göteborg 2008. 372 p. ISBN 978-91-7346-631-8 paper 250.00
 3. Sager, Morten, Pluripotent Circulations. Putting Actor-Network Theory to Work on Stem Cells in the USA, prior to 2001. Göteborg 2006. 334 p. ISBN 91-7346-564-X paper 200.00
 4. Leppänen, Katarina, Rethinking Civilisation in a European Feminist Context. History, Nature, Women in Elin Wägner´s Väckarklocka. 2005. 264 p. ISBN 91-7346-530-5 paper 180.00
 5. Grinell, Klas, Att sälja världen. Omvärldsbilder i svensk utlandsturism. Göteborg 2004. 280 p. ISBN 91-7346-511-9 paper 180.00
 6. Sunnemark, Fredrik, An Inescapable Network of Mutuality. Discursivity and Ideology in the Rethoric of Martin Luther King, JR. 2001. 475 p. ISBN 91-7346-416-3 paper 200.00
 7. Velicu, Adrian, Versions of Exile Morality. Refugees in Britain 1790-1845. 2001. 236 s. ISBN 91-7346-399-X paper 180.00
 8. Dahlstedt, Sten, Individ & Innebörd. Forskningsinriktningar och vetenskapsteoretiska problem inom svensk akademisk musikforskning 1942-1961. 1999. 283 s. ISBN 91-7346-360-4 paper 180.00
 9. Gunnarsson, Ketty, En dunkel frihet: Utopisten Nils Herman Quiding. 1995. 406 s. ISBN 91-7346-287-X paper 200.00
 10. Eriksson, Nils, "I andans kraft, på sannings stråt ...". De skandinaviska naturforskarmötena 1839- 1936. 1991. 512 s. ISBN 91-7346-233-0 paper 200.00
 11. Sandblad, Henrik, Göteborg – Uppsala och retur. Fakta och hågkomster. 1990. 253 s. ISBN 07346-225-5 paper 130.00
 12. Krantz, Kjell, Filosofen i exil. Publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg. Del. 1. 1989. 302 p. ISBN 91-7346-213-6 paper 170.00
 13. Andersson, Lilian, Mellan byråkrati och laissez faire. En studie av Camillo Sittes och Patrick Geddes stadsplaneringsstrategier. 1989. 337 p. ISBN 91-7346-204-7 paper 180.00
 14. Mithander, Conny, Den dubbla kritiken. Carlyle och Engels om l840-talets Manchester. 1989. 256 p. ISBN 91-7346-203-9 paper 150.00
 15. Hamberg, Erik, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier kring förmedling och samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden. 1985. 355 p. ISBN 91-7346-163-6 paper 180.00
 16. Källström, Staffan, Värdenihilism och vetenskap. Uppsalafilosofin i forskning och samhällsdebatt under 1920- och 30-talen. 1984. 230 p. ISBN 91-7346-148-2 OUT OF PRINT
 17. Lindberg, Bo, De lärdes modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets Sverige. 1984. 165 p. ISBN 91-7346-146-6 paper 130.00
 18. Greifswald-Wittenberg-Leiden-London. Västgötamagistern Sven Bredbergs resedagbok 1708-1710 med inledning utgiven av Henrik Sandblad. 1982. 135 p. ISBN 91-7346-109-1 paper 110.00
 19. Dahl, Eva-Lena, Överideologi och politiskt handlingsprogram. En studie i Lockes och Rousseaus tänkande. With a summary: Ideology and political program of action. A study in the political thought of Locke and Rousseau. 1980. 350 p. ISBN 91-7346-086-9 paper 180.00
 20. Eriksson, Inger, & Flöög, Eva-Maria, Henrik Sandblads tryckta skrifter 1935-1979. 1979. 52 p. ISBN 91-7346-070-2 paper 70.00
 21. Sellberg, Erland, Filosofin och nyttan. I. Petrus Ramus och ramismen. With a summary: Philosophy and use. I. Petrus Ramus and Ramism. 1979. 152 p. ISBN 91-7346-066-4 paper 120.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer