Humaniora

Utgiven av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

ISSN: 0072-4823

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till :
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från: :
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Schiller, Bernt, Arbete, kapital och politik i Norden ca 1860-2000. Göteborg 2023. 361 p. ISBN 978-91-984647-9-5 paper 200.00
 2. Tengström, Emin, Cicero i närbild. Göteborg 2023. 87 s. ISBN 978-91-984647-8-8 paper 150.00
 3. Alexanderson, Bengt. Critique de texte et interprétations d’ouvrages de Jean Chrysostome. 2022. 202 pp. ISBN 978-91-4647-2-3. http://hdl.handle.net/2077/71398
 4. Alexanderson, Bengt. Philon d’Alexandrie: critique de texte et interprétation. 2020. 202 pp. ISBN 978-91-4647-2-3. http://hdl.handle.net/2077/64921
 5. Alexanderson, Bengt. Critique de texte et interprétations d’ouvrages de Clément d’Alexandrie et d’Origène. 2017. 224 pp. ISBN 978-91-980420-8-5. http://hdl.handle.net/2077/52324
 6. Alexandersson, Bengt. Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical Method (CBGM) and the Editio Critica Maior (ECM). Göteborg 2014. 146 p. ISBN 978-91-980420-5-4 paper 150.00
 7. Tengström, Emin, Broar till antiken. Antikens inflytande på svenskt samhälls- och kulturliv 1780-1850. Göteborg 2014. 252 s. ISBN 978-91-980420--3-0 cloth 200.00
 8. En ostindiefarande fältskärs berättelse. Carl Fredrik Adlers journal från skeppet Prins Carl 1753-56. Paul Hallberg och S. Bertil Olsson (red.). Göteborg 2013. 299 s. ISBN 978-91-980420-1-6 cloth 200.00
 9. Alexanderson, Bengt, Några tankar om översättningen av Nya Testamentet i Bibel 2000. Göteborg 2012. 94 s. ISBN 978-91-980420-0-9 paper 100.00
 10. Stålmarck, Torkel, Ostindiefararen Carl Gustav Ekeberg: 1716-1784. Göteborg 2012. 94 s. ISBN 978-91-85252-65-4 cloth 200.00
 11. Eriksson, Nils, "Icke har jag varit overksam". En biografi över Martin Georg Wallenstråle. Göteborg 2009. 422 p. ISBN 978-91-85252-69-5 cloth 200.00
 12. Alexandersson, Bengt, Le texte des Confessions de saint Augustin. Manuscrits et stemma 2003. 105 p. ISBN 91-85252-63-8 paper 140.00
 13. Hultqvist, Per, Stränder och namn. Ortnamnsmiljöer och ortnamn vid Dalslands Vänerkust. 2001. 414 s. 9 lösa kartblad. Ill. ISBN 91-85252-59-X cloth 450.00
 14. Holmberg, Åke, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings syn på kolonialismens sammanbrott i Asien och Afrika 1946-1965. Ett bidrag till den svenska omvärldsbildens historia. 1999. With an English summary. vii, 117 s. Ill. ISBN 91-85252-58-1 paper 160.00
 15. Axel-Nilsson, Göran: "Sankt Olavs hjälm och sporrar." Helgonreliker eller vapengarnityr? 1998. 51 s. Ill. ISBN 91-85252-57-3 paper 90.00
 16. Cavallin, Paul: Ur Inferno till Damaskus. En omvändelsehistoria. Utg. av Jens Cavallin 1998. 47 s. ISBN 91-85252-56-5 paper 80.00
 17. Campbell, Colin: A Passage to China. Colin Campbell´s Diary of the First Swedish East India Company Expedition to Canton, 1732-33. Ed. by Paul Hallberg and Christian Koninckx. 1996. 260 s. ISBN 91-85252-55-7 cloth 350.00
 18. Hanson, Thelma, Karl Kraus och Strindberg. Mit einer deutschen Zusammenfassung. 1996. 86 s. ISBN 91-85252-50-6 paper 150.00
 19. Benson, Sven, Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt. 1994. 89 s. ISBN 91-85252-52-2 paper 150.00
 20. Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet. II: Den svenska omvärldsbilden under mellankrigs- tiden. 1994. 253 s. Ill. ISBN 91-85252-51-4 paper 200.00 Out of print
 21. Wideen, Harald, Skara domkyrkas krypta och gotiska förhall jämte en grävningsplan. 1993. 15 s. 12 pl.-bl, 1 utviksbl. ISBN 91-85252-49-2 paper 90.00
 22. Fredén, Gustaf, Den gröna eken. Folksagestudier. 1992. 57 s. ISBN 91-85252-48-4 paper 75.00
 23. Holmberg, Åke, Tredje världen i Tredje republikens skola. En jämförande studie av franska och svenska fjärrhorisonter. 1990. 93 s. ISBN 91-85252-46-8 paper 110.00
 24. Axel-Nilsson, Göran, Thesaurus Cathedralis Lundensis. Lunds domkyrkas medeltida skattsamling. 182 s. ISBN 9l-85252-44-1 cloth 275.00
 25. Proschwitz, Gunnar von, Influences. Relations culturelles entre la France et la Suède. 1988. 318 pp. ISBN 91-85252-43-3. paper 200.00
 26. Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet. Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget. 1988. 612 s. ISBN 91-85252-42-5 paper 250.00 Out of print
 27. Roth, Stig, Gudhems klosterruin. Fyndföremål tecknade. 1988. 44 pl. ISBN 91-85252-41-7 paper 85.00
 28. Attman, Artur, American Bullion in the European World Trade. 1600-1800. 1986. 115 pp. ISBN 91-85252-38-7 paper 90.00
 29. The History of the Third World in Nordic Research. Ed. by Magnus Mörner och Thommy Svensson. 1986. 199 pp. ISBN 91-85252-36-0 paper 150.00
 30. Attman, Artur, Swedish Aspirations and the Russian Market during the 17th Century. 1985. 41 pp. ISBN 91-85252-35-2 paper 55.00
 31. Attman, Artur, Dutch Enterprise in the World Bullion Trade, 1550-1800. 1983. 113 pp. ISBN 91-85252-33-6 paper 85.00
 32. Erik Benzelius’ Letters to his Learned Friends. Ed. by Alvar Erikson and Eva Nilsson Nylander. 1983. 200 pp. ISBN 91-85252-32-8 paper 100.00 Out of print
 33. Holmberg, Erik J., A Mycenaean Chamber Tomb near Berbati in Argolis. 1983. 53 pp. ISBN 91-85252-31-X paper 70.00
 34. Attman, Artur, The Bullion Flow between Europe and the East 1000-1750. 1981. 149 pp. ISBN 91-85252-27-1 paper 90.00 Out of print
 35. Gullberg, Helge, Kåsören Red Top. Berättarkonst, stil, språk. 1982. 104 s. ISBN 91-85252-26-3 paper 75.00
 36. Wistrand, Erik, The Policy of Brutus the Tyrannicide. 1981. 40 pp. ISBN 91-85252-25-5 paper 50.00
 37. Nyström, Per, Mary Wollstonecraft’s Scandinavian Journey. 1980. 51 pp. ISBN 91-85252-24-7 paper 55.00 Out of print
 38. Letters to Erik Benzelius the Younger from Learned Foreigners. Ed. by Alvar Erikson. Vol. 1: 1697-1722. 1980, xii, 250 pp. Vol. 2: 1723-1743. 1981. 292 pp. ISBN 91-85252-22-0 paper 200.00
 39. Wistrand, Erik, Caesar and Contemporary Roman Society. 1979. 67 pp. ISBN 91-85252-18-2 paper 70.00
 40. Attman, Artur, The Struggle for Baltic Markets. Powers in Conflict, 1558-1618. 1979. 232 pp. ISBN 91-85252-15-8 paper 110.00 Out of print
 41. Lewin, Bernhard, A Vocabulary of the Hudailian Poems. 1978. vii, 496 pp. ISBN 91-85252-16-6 paper 175.00
 42. Donnard, Jean-Hervé, Il y a un siècle. Arthur de Gobineau, représentant de la France en Suède (1872-1877). 1978. 27 pp. ISBN 91-85252-11-5 paper 40.00 Out of print
 43. Eklund, Bo-Lennart, Modern Greek: Verbal Aspect & Compound Nouns. 1976. 34 pp. ISBN 91-85252-08-5 paper 40.00
 44. Weibull, Curt, Die Geaten des Beowulfepos und Die dänischen Trelleburgen. Zwei Diskussionsbeiträge. 1974. 43 S. ISBN 91-85252-02-6 paper 50.00
 45. Åkerman, Nils, Medicinska resebrev 1818-1820 och 1825. Utg. av Agneta Darle. 1974. 90 s. ISBN 91-85252-01-8 paper 75.00
 46. Roth, Stig, Gudhems klosterruin. Grävningsberättelse avseende planform och murverk, altaren, stendekor och gravar. 1973. 116 s., 6 vikta pl.-bl. paper 85.00
 47. Persson, Lennart, Samvetsäktenskap eller civiläktenskap. Samvetsäktenskapet vid Göteborgs högskola år 1904 och dess betydelse för civiläktenskapets införande i Sverige. 1971. 159 s. paper 85.00
 48. Andersson, Hans, Urbanisierte Ortschaften und lateinische Terminologie. Studien zur Geschichte des nordeuropäischen Städtewesens vor 1350. 1971. 281 S. paper 125.00
 49. Fridh, Åke, Der sogenannte prospektive Konjunktiv im Lateinischen. 1971. 54 S. paper 55.00
 50. Fridh, Åke, Contributions à la critique et à l’interprétation des Variae de Cassiodore. 1968. 105 p. paper 75.00
 51. Gullberg, Helge, Per Hallström och Marie Franzos. Studier i en brevsamling. 1968. 69 s. paper 60.00
 52. Ollfors, Anders, Textkritische und interpretatorische Beträge zu Lucan. 1967. 69 S. paper 60.00
 53. Ollfors, Anders, Studien zum Aufbau des Hexameters Lucans. 1967. 131 S. paper 80.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer