Interdisciplinaria

Utgiven av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

ISSN: 0347-4925

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till :
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från: :
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Vårt gemensamma innanhav : finskt och svenskt kring Östersjön. Red. Bo Lindberg. 2021 129 s. ISBN 978-91-984647-3-3 cloth 150.00
 2. Upprepbarhet och generaliserbarhet i forskningen. Red. Bo Lindberg. 2019. 110 s. ISBN 978-91-984647-1-9 paper 150.00
 3. Vetenskaplig redlighet och oredlighet. Red. Bo Lindberg. 2019. 87 s. ISBN 978-91-984647-1-9 paper 150.00
 4. Göteborg de första 100 åren. Red. Bo Lindberg. 2018. 157 s. ISBN 978-91-984647-0-2 cloth 150.00
 5. Vetenskaperna och nyttan. Red. Bo Lindberg. 2017. 81 s. ISBN 978-91-980420-9-2 paper 150.00
 6. Skönhetens dimensioner : ordning och oordning i vetenskapens värld. Red. Birger Karlsson och Gunnar Dahlström. 2016. 80 s. ISBN 978-91-981020-4-8 paper 150.00
 7. Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar. Red. Bo Lindberg. 2014. 143 s. ISBN 978-91-980420-4-7 cloth 150.00
 8. Glömskan- värd att minnas. Red. Bo Lindberg. 2012. 154 s. ISBN 978-91-980420-0-9 cloth 150.00
 9. Finland mellan öst och väst. Red. Paul Fogelberg. 2011. 123 s. ISBN 978-91-85252-71-8 cloth 150.00
 10. Images in Arts and Sciences. Selected Papers from a Conference Held by the Royal Society of Arts and Sciences in Göteborg, 13-14 October, 2004. Edited by Lena Johannesson, Uno Eliasson, Paul Hallberg and Birger Karlsson. 2007. 171 pp. ISBN 978-91-85252-68-8 cloth 250.00
 11. Sinnen, signaler och tolkningar av verkligheten. Red. Bo Lindberg. 2007. 155 s. ISBN 978-91-85252-67-1 cloth 250.00
 12. Per Nyström - motor i 1900-talets svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling. Symposioum den 10 november 2003 med anledning av hundraårsminnet av Per Nyströms födelse. Red.: Paul Hallberg. 2005. 69 s. ISBN 91-85252-66-2 cloth 140.00
 13. Ljus över landet? Upplysningen som drivkraft i 1700-talets svenska vetenskap och vitterhet. Konferens 14 - 15 augusti 2003 med anledning av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg 225-årsjubileum. Red.: Paul Hallberg. 2005. 178 s. ISBN 91-85252-65-4 cloth 290.00
 14. Antarctic Challenges. Historical and Current Perspectives on Otto Nordenskjöld´s Antarctic Expedition 1901 - 1903. Ed. by Aant Elzinga, Torgny Nordin, David Turner & Urban Wråkberg. 2004. 330 pp. ISBN 91-85252-64-6 cloth 400.00
 15. Hult, Jan, Teknikhistoria, Hur ett nytt ämnesområde etablerades vid Chalmers tekniska högskola 1979-1999. 2003. 71 pp ISBN 91-85252-62-X paper 75.00
 16. Fritz, Martin, Östad från barnhus till näringsdrivande stiftelse. 2002. 95 s ISBN 91-85252-60-3 paper 200.00
 17. Perspectives in metascience. Ed. by Jan Bärmark. 1979. 199 pp. ISBN 91-85252-21-2 paper 100.00
 18. Tengström, Emin, Forskaren och världen. Om en tvärvetenskaplig ansats i Göteborg. 1977. 87 pp. ISBN 91-85252-09-3 paper 70.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer