Nordistica Gothoburgensia

Utgiven av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet

ISSN: 0078-1134
Redaktör: Henrik Rosenkvist

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Melkersson, Rickard, Skrifterna från hoppet. C.H. Braads ostindiska resa 1748-49. Göteborg 2013. ISBN 978-91-7346-752-0 (tryckt) ISBN 978-91-7346-753-7 (pdf) paper 212.00
 2. Larsson, Ida, Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. Göteborg 2009. 493 p. ISBN 978-91-7346-663-9 paper 200.00
 3. Magnusson, Erik, Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk förändring i äldre svenska. Göteborg 2007. 357 p. ISBN 91-7346-574-7 180.00
 4. Grönberg, Anna Gunnarsdotter, Ungdomar och dialekt i Alingsås. Göteborg 2004. 394 p. ISBN 91-7346-506-2 paper 180.00
 5. Wirdenäs, Karolina, Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i gruppsamtal. Göteborg 2002. 300 s ISBN 91-7346-449-X paper 150.00
 6. Lyngfelt, Benjamin, Kontroll i svenskan. Den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt. (English Summary.) Göteborg 2002. 346 s. ISBN 91-7346-428-7 paper 150.00
 7. Holmberg, Per, Emotiv betydelse och evaluering i text. (English Summary.) Göteborg 2002. 337 s. ISBN 91-7346-421-X paper 150.00
 8. Sahlin, Ingrid, Tal och undertexter i textade svenska TV-program. Probleminventering och förslag till en analysmodell. (English summary.) Göteborg 2001. 773 s. ISBN 91-7346-417-1 paper 200.00
 9. Landqvist, Hans, Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland. Göteborg 2000. 480 s. ISBN 91-7346-373-6 paper 200.00
 10. Norrby, Catrin, Vardagligt berättande. Form, funktion och förekomst. Göteborg 1998. 361 s. ISBN 91-7346-323-X paper 180.00
 11. Johansson, Karl G., Studier i Codex Wormanius, Skrifttradition och avskriftsverksamhet vid ett isländskt skriptorium under 1300-talet. Göteborg 1997. 271 s. ISBN 91-7346-308-6 paper 150.00
 12. Ottosson, Ulf, Kausalitet och semantik. Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi. (English Summary.) Göteborg 1996. 526 s. ISBN 91-7346-300-0 paper 200.00
 13. Enström, Ingegerd, Klara verba. Andraspråksinlärares verbanvändning i svenskan. (English Summary.) Göteborg 1996. 253 s. paper 150.00
 14. Norén, Kerstin, Svenska partikelverbs semantik. (English Summary.) Göteborg 1996. 262 s. ISBN 91-7346-297-7 paper 150.00
 15. Källström, Roger, Kongruens i svenskan. 1993. 300 s. ISBN 91-7346-264-0 paper 175.00
 16. Lundqvist, Aina, Språklig anpassning. Syntaktisk analys av ett barnboksmaterial. 1992. 248 p. ISBN 91-7346-251-9 paper 150.00
 17. Studier i svensk språkhistoria 2. Utgivna av Sven-Göran Malmgren & Bo Ralph. 1991. 283 p. ISBN 91-7346-242-X. paper 150.00
 18. Malmgren, Sven-Göran, Adjektiviska funktioner i svenskan. 1990. 231 p. ISBN 91-7346-206-3 paper 150.00
 19. Kvillerud, Reinert, Förnamn i Göteborg. Namnskick för skolbarn födda 1958. 1980. 220 p. ISBN 91-7346-092-3 paper 130.00
 20. Nordenstam, Kerstin, Svenskan i Norge. Språklig variation hos svenska invandrare i Bergen. 1979. 209 p. ISBN 91-7346-077-X paper 125.00
 21. Cassirer, Peter, Studier över ordförståelse. Rapport från projektet Svenskarna och deras ord. 1977. 135 p. ISBN 91-7346-028-1 paper 110.00
 22. Josefson, Ingela, Die Bezeichnungen für ’gross-klein’, ’lang-kurz’ im Altschwedischen. 1976. 119 p. ISBN 91-7346-025-7 paper 110.00
 23. Ralph, Bo, Phonological differentiation. Studies in Nordic Language History. 1975. 222 p. ISBN 91-7346-014-1 paper 130.00 OUT OF PRINT
 24. Hellberg, Staffan, Graphonomic rules in phonology. Studies in the expression component of Swedish. 1974. 222 p. ISBN 91-7346-004-4 paper 130.00
 25. Johannisson, Ture, Ett språkligt signalement. (English summary: A linguistic signalment.) 1973. 540 p. paper 250.00
 26. Cassirer, Peter, Stilen i Hjalmar Söderbergs ”Historietter”. (With an English summary.) 1970. 233 p. paper 130.00
 27. Cassirer, Peter, Deskriptiv stilistik. En begrepps- och metoddiskussion. (With an English summary.) 1970. 140 p. paper 115.00
 28. Hallberg, Peter, Stilsignalement och författarskap i norrön sagalitteratur. Synpunkter och exempel. (Deutsche Zusammenfassung: Stilkennzeichen und Urheberschaft in altwestnordischer Sagaliteratur.) 1968. 262 p. paper 140.00
 29. Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655. Utg. med inledning, kommentar och register av Sture Allén. (With an English summary of the introduction.) 1965. LXVI, 219 p. paper 145.00
 30. Allén, Sture, Grafematisk analys som grundval för textedering med särskild hänsyn till Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655. (English summary: Graphemic analysis as a basis for text editing with special reference to Johan Ekeblad’s letters to his brother Claes Ekeblad 1639-1655.) 1965. 184 P. paper 120.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer