Övriga publikationer från Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till:
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 • Karlsson, Birger, KVVS : Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg in i 2000-talet. Göteborg 2016. 324 s. ISBN 978-91-980420-7-8 cloth 300.00
 • Kihlman, Tor, Volvo Environment Prize. The 20 First Years. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Göteborg 2009. 81 s. ISBN 978-91-85252-70-1 paper 100.00
 • Eriksson, Nils och Nilsson, Ingemar, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1953-2000. Göteborg 2003. 370 s. cloth 400.00
 • Eriksson, Nils, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1875-1953. Göteborg 1985. 364 s. cloth 250.00
 • Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Förteckning över minnestal hållna 1805-1981. På uppdrag av Kungl. Samhället sammanställd av Gösta Engström. 1982. 48 s. paper 40.00
 • The Feeling for Nature and the Landscape of Man. Proceedings of the 45th Nobel Symposium held September 10-12, 1978 in Göteborg to celebrate the 200th anniversary of The Royal Society of Arts and Sciences of Göteborg. Ed. by Paul Hallberg. Göteborg 1980. 190 p. cloth 125.00
 • The Condition of Man. Proceedings of an International Symposium held September 8-10, 1978 in Göteborg to celebrate the 200th anniversary of The Royal Society of Arts and Sciences of Göteborg. Ed. by Paul Hallberg. Göteborg 1979. 228 s. cloth 125.00
 • Tre föreläsningar 1978. Göteborg 1979. 84 s. cloth 70.00
 • Eriksson, Nils, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1778-1874. Göteborg 1978. 41 s. cloth 200.00

Vid beställning av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, del I, II och III erhålles "paketpris" på 750.00:

 1. Eriksson, Nils och Nilsson, Ingemar, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1953-2000. Göteborg 2003. 370 s. cloth 400.00
 2. Eriksson, Nils, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1875-1953. Göteborg 1985. 364 s. cloth 250.00
 3. Eriksson, Nils, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1778-1874. Göteborg 1978. 41 s. cloth 200.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer