Slavica Gothoburgensia

Utgiven av Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet

ISSN: 0081-0010
Redaktörer: Antoaneta Granberg, Svetlana Polsky

Beställ Actapublikation

Eller skicka beställning till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 GÖTEBORG
Fax : +46 31 16 37 97

Även tillgängligt för byten från:
Göteborgs universitetsbibliotek
Bytesverksamhet
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Tillbaka till Köpa Actapublikationer

Publikationer

Priser anges i kronor

 1. Ljunggren, Magnus, ”My dear, close and distant friend” : Nina Berberova´s letters to Sergej Rittenberg (1947-1975). Göteborg 2020. ISBN 978-91-7963-058-3 (tryckt) paper 210.00
 2. Varpio, Mirja, In Search of a Predecessor to a Ruthenian Tetraevangel. 126 p. Göteborg 2012. ISBN 978-91-7346-694-3 paper 170.00
 3. Karlsohn, Irina, Poiski Rusi nevidimoj. Kitezskaja legenda v russkoj kul'ture 1843-1940. 392 p. Göteborg 2011. ISBN 978-91-7346-692-9 paper 220.00
 4. Granberg, Antoaneta and Varpio, Mirja, Church Slavonic Books in Sweden. Gothenburg and Skara. Catalogue. 164 s., ill. Gothenburg 2009. ISBN 978-91-7346-649-3 hardback 300.00
 5. Ljunggren, Magnus, Twelve Essays on Andrej Belyj's Peterburg. 184 s., ill. Göteborg 2009. ISBN 978-91-7346-590-8 paper 250.00
 6. Studia Slavica Gunnaro Jacobsson sexagenario a discipulis oblata. Eds.: Östen Dahl, Bengt A. Lundberg, Olof Paulsson. 1980. 115 p. ISBN 91-7346-093-1 paper 110.00
 7. Göteborg contributions to the Seventh international congress of Slavists in Warsaw, August 21-27, 1973. Ed. by Gunnar Jacobsson. 1974. 106 p. paper 110.00
 8. Pettersson, Thore, On Russian predicates. A theory of case and aspect. 1972. 129 p. paper 110.00
 9. Dahl, Östen, Topic and comment. A study in Russian and general transformational grammar. 1969. 53 p. paper 80.00
 10. Jacobsson, Göran, The use of gerunds and active participles in modern Russian newspapers. 1969. 198 p. paper 120.00
 11. Jacobsson, Gunnar, Pusjkins ”Monumentet” och Alexanderkolonnen. Zusammenfassung: Puschkins ”Denkmal” und die Alexandersäule. 1965. 22 p. paper 70.00
 12. Jacobsson, Gunnar, L’histoire d’un groupe de mots balto-slaves. 1958. 121 p. (Only available as: Göteborgs universitets årsskrift/ Acta Universitatis Gothoburgensis. Vol. 64:8.) paper 110.00

Tillbaka till Köpa Actapublikationer