Vardagstryck

Vardagstryck är material från företag, institutioner, organisationer och föreningar i form av tunna häften, pamfletter eller broschyrer. Vardagstryck kan ibland också kallas småtryck, okatalogiserat tryck eller efemärt tryck.

Vardagstryckssamlingen

Vardagstryckssamlingen finns på Humanistiska biblioteket. Det äldsta materialet i samlingen är från 1600-talet, men det mesta av materialet är från 1850-1950. Samlingen ger oss en bild av en samtid och vardag som över tid kan utgöra en källa för forskning och studier.

Mycket av materialet är inte är katalogiserat och går därför inte att hitta i Supersök. Samlingens innehåll står därför listat längre ner på den här sidan. De flesta delsamlingarna är avslutade. I de undantagsfall då delsamlingarna fortfarande fylls på med nytt material framgår det i delsamlingens beskrivning.

Beställa vardagstryck

Du beställer det mesta av materialet ur samlingen genom att fylla i en tryckt beställningsblankett som finns vid Humanistiska bibliotekets informationsdisk.

Vissa delar av samlingen är katalogiserade och går att hitta och beställa i Supersök. Vilka delar som finns i Supersök framkommer i listan längre ner.

Framtagningstiden för en beställning är tre timmar. Du måste göra beställningen före klockan 15.00 för att vi ska hinna ta fram materialet samma dag. Beställningar på kvällar eller helger plockar vi fram nästa vardag.

Hämta i läsesalen

När biblioteket plockat fram din beställning finns den tillgänglig för dig i Humanistiska bibliotekets läsesal. Vardagstrycken går inte att låna hem.

Delsamlingar och avdelningar

Affischer

Delsamlingen Affischer består av cirka 12 000 affischer i olika format. Affischsamlingen innehåller material från början av 1800-talet fram till år 2000. En tryckt förteckning över delsamlingen och instruktion för frambeställning finns att låna i informationsdisken på Humanistiska biblioteket.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Cirkus
 • Film
 • Folkomröstningar
 • Konst
 • Musik
 • Mässor
 • Nobelpris
 • Nykterhet
 • Organisationer, föreningar och sällskap
 • Politik
 • Reklam
 • Sport
 • Teater
 • Undervisning
 • Utländska affischer
 • Utställningar
 • Välgörenhet

Affärstryck

Delsamlingen Affärstryck innehåller till exempel kataloger från Clas Ohlson, frökataloger från Göteborgs trädgårdsförening samt produktbeskrivningar, instruktioner och handböcker för cyklar och bilar. Större delen av samlingen innehåller affärstryck från 1850-talet till år 1980. Äldre och nyare material finns i mindre omfattning.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Priskuranter
 • Varubeskrivningar
 • Annonser och Reklam
 • Informationsmaterial
 • Kataloger
 • Instruktioner

Du hittar och beställer en del material ur delsamlingen genom att söka på Affärstryck i Supersök.

Till Supersök

Allmänna sällskap

Delsamlingen Allmänna sällskap består av blandat material från ordenssällskap och ett mindre antal föreningar.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Allmänna sällskap
 • Coldin Göteborg ca 1843-1980
 • Coldin Karlskrona
 • Coldin Stockholm
 • Frimurarorden Göteborg ca 1830-1978
 • Götiska förbundet
 • Bifrostorden

Allmänna utställningar och mässor

Delsamlingen Allmänna utställningar och mässor innehåller följande avdelningar:

 • Mäss- och utställningskataloger
 • Jubileumsutställningen i Göteborg 1923

Almanackor

Delsamlingen Almanackor innehåller följande avdelningar:

 • Almanackor A-Ö cirka 1950-2000
 • Almanack - till Göteborgs horisont 1898-1974
 • Almanack - till Luleå horisont 1901-1974
 • Almanack - till Lunds horisont 1901-1974
 • Almanack - till Stockholms horisont 1866-1974
 • Den svenska almanackan 1873-1998 (Supersök)
 • Flickornas kalender
 • Kalender för svenskarna i Estland 1903-1931
 • Pojkarnas fick-kalender
 • Skolungdomens kalender 1934-1961

Fackföreningstryck

Delsamlingen Fackföreningstryck består av material från cirka 300 fackföreningar. Fackföreningstrycket är sorterat efter förbund och lokalt material finns för Göteborg.

Delsamlingen innehåller följande material:

 • Dagordningar och deltagarförteckningar
 • Förslag och utlåtanden över motioner (nyare material återfinns i protokollen)
 • Kongresser
 • Motioner
 • Protokoll
 • Rapporter och program
 • Stadgeändringar
 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelser

Delsamlingen fylls på med nytt material. När det gäller äldre fackföreningstryck kan även andra typer av material finnas i delsamlingen, till exempel pamfletter, broschyrer, periodiskt material och medlemsblad.

Du hittar och beställer material ur delsamlingen i Supersök genom att söka på Fackföreningstryck och respektive förbund, till exempel Svenska murareförbundet.

Till Supersök  

Göteborg

Delsamlingen Göteborg utgörs till stor del av turistinformation, såsom flygblad, kartor, företags- och områdesinformation. Ett par exempel är informationsbladen "Vad händer i Göteborg" och "Göteborg dag för dag".

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Turistinformation
 • Flygblad
 • Kartor  

Göteborgs universitet och högskolor

Delsamlingen Göteborgs universitet och högskolor innehåller följande avdelningar:

 • Allmänt (A-Ö)
 • Fester och promotioner
 • Folkuniversitetet
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan
 • Kursverksamheter
 • Socialhögskolan
 • Studentkårer
 • Studentspex
 • Studieplaner
 • Vårdhögskolan

Idrottsföreningar och evenemang

Delsamlingen Idrottsföreningar och evenemang består av lokalt material från idrottsföreningar i Göteborg och Bohuslän, samt material från de Olympiska spelen från år 1912 till 1992.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Idrottsföreningar (A-Ö)
 • Gymnastik
 • Friidrott
 • Fotboll
 • Handboll
 • Bordtennis 
 • Bowling
 • Simning
 • Segling
 • Ridsport
 • Bandy
 • Skytte
 • Ishockey
 • Golf
 • Olympiska spelen i Stockholm 1912
 • Olympiska spelen 1924-1992

Internationella relationer

Delsamlingen Internationella relationer består av diverse informationsblad, flygblad, särtryck och utställningskataloger.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Internationella relationer, allmänt
 • Folkrätt
 • Diplomati
 • Fredsrörelser
 • Röda korset, Göteborg och Bohuslän

Konstutställningar

Delsamlingen Konstutställningar innehåller kataloger och småtryck sorterade i följande avdelningar:

 • Konstnärsmonografier (A-Ö)
 • Konstutställningar (orter och utställare)
 • Vandringsutställningar

Du hittar och beställer material ur delsamlingen i Supersök genom att söka på respektive avdelning, till exempel Konstnärsmonografier.

Till Supersök

Lönestatistik och ackordprislistor

Delsamlingen Lönestatistik och ackordprislistor är ordnad efter bransch och innehåller följande avdelningar:

 • Ackordprislistor
 • Lönetabeller
 • Lönestatistik

Museer, stiftelser och fonder

Delsamlingen Museer, stiftelser och fonder består av informationsmaterial från museer och museiföreningar samt tal, ledamotsförteckningar och stadgar.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Museer
 • Museiföreningar
 • Stiftelser och fonder i Göteborg
 • Konung Gustaf V fonder
 • Kungliga svenska vetenskapsakademien
 • Nobelstiftelsen
 • Svenska institutet
 • Vitterhetsakademien

Musikalier och musik- och teaterprogram

Delsamlingen Musikalier och musik- och teaterprogram innehåller följande avdelningar och kategorier:

 • Sånger och visor
 • Texter till körverk och libretton
 • Musikprogram, Göteborg (Supersök)

  • Göteborgs blåsorkester
  • Göteborgs orkesterförening
  • Göteborgs Symfoniker
  • Kammarkonsert
  • Musikhögskolans symfoniorkester
  • Parkorkestern
  • Övriga
 • Teaterprogram, Göteborg 

  • Atelierteatern, enstaka program 1951-ca 1980
  • Folkets hus teater,1954-1957
  • Folkteatern, 1897-1942
  • Folkteatern, Kupletter 1899-1901
  • Folkteatern, Karl Gerhards revyer
  • Folkteatern (Järntorget), 1957-
  • Göteborgs Stadsteater, 1934-
  • Göteborgs teatrar, äldre material
  • Göteborgs teatrar, enstaka program
  • Göteborgsoperan, 1994-
  • Lilla teatern, enstaka program
  • Lisebergsteatern, enstaka program 1928-1982
  • Liseberg, Dagens program, 1924-1957
  • Liseberg, Veckans revy, 1942-1956
  • Lorensbergsteatern, 1916-1934
  • Nya Teatern, 1917-1927
  • Stora Teatern, 1889-1993
 • Teaterprogram, Stockholm

  • Drottningholms Slottsteater, 1949-1996
  • Dramatiska Teatern, 1928-1969 ; 1970-1981/82 (titel: Dramaten)
  • Intima teatern, Enstaka program, 1915-1994
  • Konserthusteatern, 1928-1929
  • Kungliga Operan, 1928-
  • Oscarsteatern, 1906-1990
  • Stockholms Stadsteater, 1960-1995
  • Stockholms teatrar, enstaka program
 • Riksteatern, 1969-198-?

Du hittar och beställer material om teaterprogram i Supersök genom att söka på respektive teaters namn, till exempel Göteborgs Stadsteater.

Till Supersök

Nykterhetsrörelser

Delsamlingen Nykterhetsrörelser består av informationsblad, årsberättelser och adressregister från olika nykterhetsrörelser. Listan över rörelser nedan är inte komplett, ytterligare ett antal alfabetiskt sorterade kapslar går att beställa fram.

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Allmänt (A-Ö)
 • Centralförbundet för nykterhetsundervisning
 • IOGT (allmänt, kongresser, Göteborg, Skara-Älvsborg)
 • Järnvägsmännens helnykterhetsförbund
 • De kristna samfundens nykterhetsrörelse
 • Lions
 • Länkarna, Göteborg
 • Motorförarnas helnykterhetsförbund (allmänt, husvagnsklubb, ungdom)
 • NTO (allmänt, Göteborg, Älvsborg, försäkringsförening, ungdomsförbund)
 • Nordens Godtemplares ungdomsförbund
 • Svenska nykterhetsfrämjandet
 • Sveriges blåbandsförbund
 • Sveriges Godtemplares ungdomsförbund
 • Sveriges lärares nykterhetsförbund
 • Sveriges polismäns helnykterhetsförbund
 • Verdandi (allmänt, Göteborg, Västra Sverige)
 • Vita bandet

Personverser

En personvers är en dikt skriven över en person vid bestämt tillfälle, till exempel en promotion, utnämning, bröllop eller begravning.

Delsamlingen Personverser består av ett stort antal personverser från 1600-talet till år 1979 och innehåller följande avdelningar:

Partitryck

Delsamlingen Partitryck innehåller partiprogram, verksamhetsberättelser, valmaterial, kongresser, ungdomsförbund och lokalt material från följande politiska partier:

 • Allmänna valmansförbundet
 • Arbetarepartiet kommunisterna
 • Bondeförbundet
 • Centerpartiet
 • De rödgröna
 • Folkpartiet
 • Frisinnade landsföreningen
 • Högerpartiet
 • Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna
 • Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna)
 • Kristdemokraterna
 • Miljöpartiet de Gröna
 • Moderata samlingspartiet
 • Ny demokrati
 • Sjukvårdspartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Sveriges kommunistiska parti
 • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
 • Vänsterpartiet
 • Vänsterpartiet kommunisterna
 • Diverse främlingsfientliga partier

Delsamlingen fylls på med nytt material. Du hittar och beställer materialet i Supersök genom att söka på Partitryck och respektive parti, till exempel Bondeförbundet.

Till Supersök

Politik och förvaltning

Delsamlingen Politik och förvaltning innehåller följande avdelningar:

 • Kungliga brev och regleringsbrev
 • Riksdagen
 • Hovstaterna och kungliga besök
 • Förvaltning, Göteborg (till exempel spårvägen, hamnen)
 • Allmänna kungörelser (Göteborg och Bohuslän)
 • Överståthållareämbetets kungörelser
 • Statens informationsstyrelse (SIS)

Sakkunnigutlåtanden

Delsamlingen Sakkunnigutlåtanden innehåller utlåtanden om tillsättning av professurer med mera från Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala.

Telefonkataloger

Delsamlingen Telefonkataloger innehåller svenska telefonkataloger från och med år 1901. På biblioteket finns dessutom "Abonnenter i förbindelse med Kongl. Telegrafverkets centralstation i Göteborg" från 1 juli 1888 samt 1 juli 1891. För 1891 finns också "Kongl. Telegrafverkets telefonförbindelse i Stockholm och å andra dermed förbundne orter".

Du hittar och beställer material ur delsamlingen genom att söka på Telefonkatalogen i Supersök.

Till Supersök

Underhållning, fester och ceremonier

Delsamlingen Underhållning, fester och ceremonier innehåller följande avdelningar:

 • Underhållning Göteborg
 • Göteborgs lucia
 • Liseberg
 • Sommarunderhållningen i Göteborg
 • Offentliga fester och ceremonier (kröningar, kungliga dop och stadsbesök)

Du hittar och beställer materialet i Supersök genom att söka på respektive avdelnings namn, till exempel Göteborgs lucia.

Till Supersök

Visor och dramatik

Delsamlingen innehåller följande avdelningar:

 • Visor
 • Folklustspel
 • Pjäser
 • Sketcher

Kontakta oss om vardagstryck

Kontakta Humanistiska biblioteket om du har frågor om vardagstryck.

 • Beskriv din fråga