Boksamtal med författarna Louise Lindblom och Marie Hjalmarsson Engelke

Tisdag 18 oktober, kl. 18:00 - 19:00
Humanistiska biblioteket, Malmströmrummet

Välkommen till ett boksamtal med författarna Louise Lindblom (”Ellen Key & Selma Lagerlöf : breven”, 2022) och Marie Hjalmarsson Engelke (”Skriv så ofta du kan! En biografi över Sophie Elkans liv och författarskap”, 2022).

Panelsamtal

Efter följer ett panelsamtal om brevet som historisk källa. Vad innebär det när en brevsamling transkriberas och trycks i bokform? Vad finns det för etiska aspekter av att studera brev, och hur läser man egentligen en handstil från tidigt 1900-tal?

Medverkar i panelen gör författarna och forskarna Ulla Åkerström, docent i italienska vid institutionen för språk och litteraturer och Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i historia vid institutionen för historiska studier, som båda på olika sätt använt sig av brevsamlingar i sin forskning. Moderator är Rachel Pierce, historiker och forskningssamordnare vid KvinnSam.

Om evenemanget

Evenemanget riktar sig till studenter, forskare och allmänhet. Ingen föranmälan krävs.

Arrangör: KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

  • Språk: Endast svenska