Drop-in om talböcker

Tisdag 31 januari, kl. 15:00 - 17:00
Samhällsvetenskapliga biblioteket, och Zoom

Göteborgs universitetsbibliotek bjuder in studenter som behöver lässtöd till drop-in i Zoom och på plats.

Studenter med läsnedsättning har rätt till anpassad kurslitteratur. Välkomna på drop in!

  • Vi ger tips om hur du laddar ner talböcker och lyssnar på dem
  • Vi visar hur du hämtar stödprogram från Studentportalen
  • Vi berättar mer om vilken service vi kan ge

Bibliotekarierna pratar svenska eller engelska, utifrån deltagarnas önskemål.

Frågor? Kontakta lasstudio@ub.gu.se

  • Serie: Studera med stödprogram
  • Språk: Svenska eller engelska, utifrån deltagarnas önskemål

Fler tillfällen

Biomedicinska biblioteket, och Zoom
Språk: Svenska eller engelska, utifrån deltagarnas önskemål