Samtal om Sturlunga - berättelser från isländskt 1200-tal

Torsdag 20 januari, kl. 15:00 - 16:00
Humanistiska biblioteket, Malmströmrummet

Sturlunga I-III är översatt av litteraturvetaren Sten Kindlundh (1936–2019) och nyligen utgiven i Göteborg (Anthropos förlag, 2021). Välkommen till Humanistiska biblioteket för ett samtal om den fornisländska Sturlungasagan och om översättningsarbetet av berättelserna.

Sturlunga saga är en samling samtidskrönikor från 1200-talets Island som skildrar fejderna mellan tidens stora hövdingasläkter. Sturlunga är nu, efter 800 år, översatt till svenska. Det är litteraturvetaren Sten Kindlundh som står för översättningen av det tusensidiga verket.

Humanistiska biblioteket bjuder in till ett samtal om Sturlungasagan och översättningsarbetet.

  • Sten Kindlundhs dotter Eva berättar - å sina systrar Anna och Marias vägnar, samt Stens hustru Karins vägnar - om Sten Kindlundhs intresse för Island och upprinnelsen till hans översättningsarbete.
  • Utgåvans tre redaktörer (Gunnar D Hansson, Kristinn Jóhannesson och Joakim Lilljegren) samtalar tillsammans med historikern Auður Magnúsdóttir om Sturlungasagan, Sturlungatiden och den fornisländska litteraturen.
  • Islands ambassadör Hannes Heimisson avslutar med ett tal.

Plats: Malmströmrummet, Humanistiska biblioteket
Adress: Renströmsgatan 4, Göteborg

Varmt välkommen!

Begränsat antal platser - evenemanget är fullbokat.

  • Evenemangstyp: Boksläpp
  • Språk: Endast svenska