Sitt kvar, bli klar! i Zoom

Måndag 17 maj, kl. 16:00 - 19:00

Tentatrubbel eller uppsatspanik? Saknar du andra att plugga med? På bibliotekets uppesittarkväll i Zoom kan du få hjälp med informationssökning, referenser och akademiskt språk. Du kan också passa på att plugga och distansfika med andra studenter. Drop-in, stanna så länge du vill!

Sitt kvar, bli klar! i Zoom

Bibliotekarier och språkhandledare finns på plats i Zoom för att hjälpa dig med din uppsats eller ditt arbete. Det är drop-in och du bestämmer själv om du är med hela tiden, en stund eller tar en paus och ansluter igen.

Upplägg för kvällen

Du ansluter till zoomeventet och hamnar direkt i ett väntrum och blir därifrån insläppt till mötet där du kan berätta vad du önskar hjälp med. I olika online-rum finns handledare som hjälper dig individuellt om du vill. Dessutom finns rum där du kan plugga med andra i tystnad eller mer socialt för en pratstund eller distansfika. Var med en stund och få hjälp med din uppgift. Stanna länge och plugga tillsammans med andra. Du behöver inte vara med under hela eventet, kan ansluta, lämna och ansluta igen. Du bestämmer!

Dessa rum finns

Språkhandledning: Här finns språkhandledare som hjälper dig med akademiskt språk och ger råd i uppsatsskrivandet och liknande.

Informationssökning och Referenshantering: Här finns bibliotekarier som hjälper dig att söka information till uppsatsen och liknande. Du får också hjälp att hantera dina referenser och använda referenshanteringsprogram.

Tysta läsesalen: Här sitter vi sida vid sida och pluggar i lugn och ro.

Pluggstugan: Fika, plugga, prata, se efter om du har finast kaffekopp eller tipsa varandra om godaste kvällsmackan.

Har du inte använt Zoom som verktyg tidigare kan du läsa mer på Studentportalen.

Välkommen måndag 17 maj klockan 16-19

Sitt kvar, bli kvar! är ett samarbete med universitetsbiblioteket, enheten för akademiskt språk och pedagogsexmästeriets pluggstuga.

  • Evenemangstyp: Webinarium
  • Målgrupp: Studenter