Studentsnabben: Anatomidatabasen Complete Anatomy

Onsdag 16 september, kl. 12:30

Complete Anatomy är en tredimensionell anatomisk lärplattform som låter dig studera den mänskliga anatomin in i minsta detalj. Vi berättar hur du kommer igång med databasen Complete Anatomy och hur den funkar. Välkommen till vår 20-minuters lunchföreläsning i Zoom.

20-minuters lunchföreläsning i Zoom

Zoomlänk: https://gu-se.zoom.us/j/69264411058

Är du student vid Göteborgs universitet och vill veta mer om Zoom? I Studentportalen finns instruktioner om hur du använder verktyget.

Arrangör: Biomedicinska biblioteket

Om föreläsningsserien Studentsnabben

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier. Under hösten 2020 kör vi alla Studentsnabbar i form av videomöten i Zoom.

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webinarium
  • Målgrupp: Studenter