Lämna synpunkter på databaser

Universitetsbiblioteket tar tacksamt emot synpunkter på de databaser vi har tillfällig åtkomst till under testperioder. Din återkoppling är viktig för oss när vi tar ställning till om vi bör köpa in databaserna.

Kontakta oss med dina synpunkter

Fyll i kontaktformuläret för att lämna dina synpunkter om en eller flera databaser som ingår i testperioden. Förklara gärna varför databasen och dess innehåll är relevant för dig och vad den tillför som inte andra databaser i vårt utbud erbjuder.

Tack på förhand!

  • Beskriv din fråga