Åtkomst till GUprint webb har begränsats utanför campus

På grund av en sårbarhet i utskriftssystemet så har åtkomst till GUprint webb begränsats.

Så kan du nå GU print webb

Du behöver vara uppkopplad mot universitetets wifi Eduroam, eller använda universitetets eller bibliotekets datorer för att komma fram till GUprint webb.

Till GUprint webb