Databasen JUNO ersätter Karnov

30 september 2019

Karnov är ersatt av den nya databasen JUNO. Även Zeteo kommer att ingå i JUNO, men är kvar som separat databas tills vidare.

Mer om JUNO

Till JUNO