Ny resurs för dig som är student: Att söka, läsa och värdera vetenskapliga texter

10 september 2019

Bibliotekets nya resurs handlar om informationssökning, referenshantering och upphovsrätt. Den kan vara till nytta för dig när du ska skriva kursuppgifter eller uppsats.

En resurs för din sök- och skrivprocess

Som student behöver du hitta och använda vetenskapliga texter i många kursuppgifter. Det kan vara svårt att få överblick, svårt att veta hur du ska söka och sålla i informationsflödet och välja ut vilka källor som passar att använda i ditt arbete. Resursen Att söka, läsa och värdera vetenskapliga texter är tänkt att vara ett stöd i din sök- och skrivprocess genom att:

  • hjälpa dig att strukturera din informationssökning
  • informera om vanliga publikationstyper för forskningsresultat
  • tipsa om hur du refererar till andras arbeten i din egen text.

Resursen är framtagen av Göteborgs universitetsbibliotek och publicerad i Studentportalen.

Till Att söka, läsa och värdera vetenskapliga texter