Studentsnabben 22 maj: Queera litteratur-sökningar

21 maj 2019

Att få till bra queera litteratursökningar är inte alltid det lättaste i hetero- och cisnormativa (sök)system. Välkommen till Studentsnabben för tips på sökstrategier med exempel i några olika databaser!

Tid och plats

Var: Studietorget, Hälsovetarbacken.
När: Onsdag 22 maj, kl 12.30.

Drick en kaffe/te medan du lyssnar!