Studentsnabben på Hälsovetarbackens bibliotek hösten 2019

5 september 2019

Nu har Studentsnabben på Hälsovetarbackens bibliotek dragit igång för höstterminen. Som vanligt hålls dessa på onsdagar kl. 12.30, varar i 20 minuter och vi bjuder på kaffe/te. Här nedan finns en översikt med innehållet.

Exteriörbild av Hälsovetarbackens bibliotek

2019

11/9
Studenternas val*

25/9
Tycker du att det är svårt att skriva akademisk text? Språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), ger tips och trix kring akademiskt skrivande.

9/10
Studenternas val*

23/10
Strukturerad sökning. Vad ska jag tänka på när jag ska söka strukturerat i ämnesdatabaser?

6/11
Studenternas val*

20/11
Om att bedöma trovärdighet. Hur kan jag tänka när jag ska ta ställning till en text som jag ska använda i mina studier?

4/12
Studenternas val*

11/12
Strukturerad sökning. Vad ska jag tänka på när jag ska söka strukturerat i ämnesdatabaser?

18/12
Queera litteratursökningar i databaser. Att få till bra queera litteratursökningar är inte det lättaste i hetero- och cis-normativa söksystem. Hur gör jag?

2020

8/1
Dokumentera och ha koll på sökningar. Hur skapar jag kontroll och transparens när det gäller sökningar i ämnesdatabaser? Och hur kan jag beskriva dem i mitt metodavsnitt?

15/1
Tips och trix inför inlämning av uppsats (Word). Tycker du att det är knepigt att få till sidnumreringen i din uppsats? Kom och lär dig hur du fixar avsnittsbrytningar!

22/1
Vill du bli 120 år? Är det religion och nötter som får oss att bli supergamlingar eller är allt bara en slump? Bibliotekarie Karin Emanuelsson berättar om ny och intressant litteratur kring åldrande.

Studenternas val betyder att innehållet bestäms nära inpå tillfället och tanken är att det kan vara studenterna som föreslår ämne utifrån behov och önskemål.