Studietorget byter namn till Hälsovetarbackens bibliotek

31 maj 2019

Studietorget Hälsovetarbacken ligger på Medicinareberget och hör till Biomedicinska biblioteket.