Studietorget byter namn till Hälsovetarbackens bibliotek

31 maj 2019

Studietorget Hälsovetarbacken ligger på Medicinareberget och hör till Biomedicinska biblioteket.

Exteriörbild av Hälsovetarbackens bibliotek

Från och med måndag den 3 juni så byter Studietorget namn till Hälsovetarbackens bibliotek.