Biomedicinska bibliotekets specialläsesal

På Biomedicinska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter.

Så använder du specialläsesalen

När du beställt en bok eller handskrift som behöver läsas i specialläsesalen, tar biblioteket kontakt med dig och bokar en tid då du kan läsa materialet.

Vänd dig till personalen i informationsdisken när du ska läsa materialet. De ger dig ditt beställda material och visar dig till specialläsesalen.

Öppettider för specialläsesalen

Specialläsesalen är öppen under Biomedicinska bibliotekets öppettider.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor som rör specialläsesalen.

  • Beskriv din fråga