Forskningsdata och open access

När du publicerar open access ska du ibland göra din forskningsdata tillgänglig.

Krav från förlag och finansiärer

Det förlag du tänker publicera hos kan ställa krav på hur du gör din forskningsdata tillgänglig. Kontakta därför alltid förlaget och kontrollera vilka krav de ställer.

Även forskningsfinansiärer kan ställa krav på att du gör din forskningsdata tillgänglig.

Få hjälp med att hantera din forskningsdata

Göteborgs universitet har inrättat en stödfunktion som ger råd och hjälp kring hantering, arkivering och publicering av den data som genereras av forskning.

Om hantering av forskningsdata på Medarbetarportalen (Inloggning krävs)

Lunchseminarier om forskningsdata

Just nu finns det inga planerade evenemang i serien Forskningsdatastöd.