Så väljer du rätt tidskriftsförlag

Det finns kvalitetskriterier för bedömning av open access-tidskrifter som skiljer sig från kvalitetskriterier för prenumerationstidskrifter.

Råd för bedömning av tidskrifter

Innan du publicerar dig i en okänd tidskrift bör du göra en bedömning av tidskriftens kvalitet. Tänk på följande:

 • Vilka har publicerat i tidskriften tidigare?
 • Håller artiklarna i tidskriften hög vetenskaplig kvalitet?
 • Vilka sitter i redaktionskommittén (editorial board)?
 • Finns det information om tidskriftens peer review och hur den går till?
 • Ser tidskriftens kontaktinformation tillförlitlig ut?
 • Är villkoren i publiceringslicensen rimliga?
 • Finns tidskriften med i Directory of Open Access Journals (DOAJ)?
 • Är förlaget medlem i Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)?

Du kan använda guiden Open Access och tveksamma förlag (Eklund, 2012) för fler råd kring bedömning av tidskrifter.

Tvivelaktiga tidskriftsförlag

Det finns tvivelaktiga förlag som utnyttjar open access-tidskrifternas betalningssystem. De tar betalt för publiceringen men gör ingen kvalitetsgranskning (peer review) av artiklarna.

Tvivelaktiga tidskrifter indexeras inte i databasen Directory of Open Access Journals och förlagen är inte medlemmar i Open Access Scholarly Publishers Association.

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver råd vid bedömning av open access-tidskrifter.

 • Telefon: 031 786 66 71


  Beskriv din fråga