Publicera uppsatser och skriftserier i Gupea

Universitetets institutioner publicerar studentuppsatser och skriftserier i Gupea. Genom att kontakta biblioteket kan institutionen starta upp sin publicering.

Om Gupea

Gupea är en universitetsgemensam databas för fulltextpublicering. I Gupea hittar du skriftserier, studentuppsatser, doktorsavhandlingar och annat material av författare verksamma vid universitetet. Innehållet i Gupea är fritt tillgängligt och sökbart i Google, i uppsatser.se och i bibliotekets egen söktjänst Supersök.

Till Gupea

Starta upp institutionens publicering

Det är universitetets institutioner som ansvarar för publicering av studentuppsatser och skriftserier i Gupea. Kontakta universitetsbiblioteket om ni på institutionen vill starta upp publicering av studentuppsatser eller skriftserier.

Vill du publicera din uppsats eller publikation i Gupea?

Du som saknar din uppsats eller publikation i Gupea ska i de flesta fall vända dig till institutionen för att få hjälp. Vissa institutioner har egna rutiner som de publicerar i Studentportalen och Medarbetarportalen.

Avtal för elektronisk publicering

Författaren till publikationen ska ge sitt samtycke till publiceringen i Gupea genom att godkänna ett avtal för elektronisk publicering. Institutionen har ansvar för att författaren får ta del av avtalet. Författaren ska skicka in det godkända avtalet till institutionen.

Kontakta oss om Gupea

Kontakta universitetsbiblioteket om du behöver hjälp med institutionens publicering i Gupea.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga