Därför ska du registrera dina publikationer

För att göra forskningen vid Göteborgs universitet synlig ska alla författare vid universitetet registrera sina publikationer i databasen GUP. Informationen används som underlag till statistik och analys.

Rektorsbeslut om ansvaret

Rektor vid Göteborgs universitet har bestämt att alla universitetets vetenskapliga arbeten ska registreras i universitetets publikationsdatabas i samband med publicering.

Ansvaret för kvaliteten på den registrerade informationen är fördelat mellan författare, prefekter och universitetsbiblioteket.

Läs hela rektorsbeslutet

Innehåll i publikationsdatabasen GUP

Databasen GUP (Göteborgs Universitets Publikationer) innehåller information om publikationer av författare vid Göteborgs universitet. Förutom bibliografiska uppgifter som till exempel titel och författare, finns information om författarnas anknytning vid universitetet, publikationens vetenskaplighet och ämnesområden.

Så används informationen i GUP

Informationen om registrerade publikationer används till utvärdering och beslut, och som underlag för presentation och vidare bearbetning i andra system.

Tilldelning av forskningsmedel

Göteborgs universitet använder bibliometriska modeller för en del av medelstilldelningen till fakulteterna. Informationen om publikationerna i GUP utgör underlag för beräkningarna. Det är därför viktigt att uppgifterna om författarnas affiliering är rätt.

Mer om bibliometri

Nationell synlighet och metadata i SwePub

Informationen i GUP exporteras till SwePub. SwePub är en söktjänst från Kungliga biblioteket där du kan hitta artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter.

I tjänsten SwePub för analys och bibliometri kan du göra uttag av metadata för bearbetning och statistiska analyser av publikationerna i Swepub.

Publikationslistor

Informationen i GUP används för att skapa publikationslistor för institutioner och enskilda författare på universitetets webbplats.

Kontakta oss om registrering i GUP

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga