Akademisk språkhandledning

Språkhandledare från Enheten för akademiskt språk hjälper dig att utveckla ditt akademiska språk. Du kan få hjälp med skriftlig och muntlig framställning på både svenska och engelska.

Drop-in på biblioteken

Enheten för akademiskt språk (ASK) erbjuder drop-in för universitetets studenter på några av biblioteken. Samtidigt finns också bibliotekarier på plats för att hjälpa till med frågor som rör informationssökning och referenshantering. Du behöver inte boka tid.

Plats och dag för drop-in

Biomedicinska biblioteket
Svensk språkhandledning på måndagar
Engelsk språkhandledning på torsdagar
Tider för drop-in (ASK)

Humanistiska biblioteket
Svensk språkhandledning på onsdagar
Tider för drop-in (ASK)

Pedagogiska biblioteket
Svensk språkhandledning på onsdagar
Engelsk språkhandledning på tisdagar
Tider för drop-in (ASK)

Samhällsvetenskapliga biblioteket
Svensk och engelsk språkhandledning vissa torsdagar
Tider för drop-in (ASK)

Boka språkhandledning

Om du inte har möjlighet att komma till drop-in kan du boka en tid med en språkhandledare. Läs mer om hur du bokar tid hos Enheten för akademiskt språk.