Akademisk språkhandledning

Språkhandledare från Enheten för akademiskt språk hjälper dig att utveckla ditt akademiska språk. Du kan få hjälp med skriftlig och muntlig framställning på både svenska och engelska.

Drop-in på biblioteken

Enheten för akademiskt språk (ASK) erbjuder drop-in för universitetets studenter på några av biblioteken. Samtidigt finns också bibliotekarier på plats för att hjälpa till med frågor som rör informationssökning och referenshantering. Du behöver inte boka tid.

Plats och dag för drop-in

Biomedicinska biblioteket
Svensk språkhandledning på torsdagar
Engelsk språkhandledning på måndagar
Tider för drop-in (ASK)

Ekonomiska biblioteket
Svensk och engelsk språkhandledning på onsdagar
Tider för drop-in (ASK)

Humanistiska biblioteket
Svensk och engelsk språkhandledning på onsdagar
Tider för drop-in (ASK)

Pedagogiska biblioteket
Svensk språkhandledning på tisdagar och torsdagar
Engelsk språkhandledning på onsdagar
Tider för drop-in (ASK)

Boka språkhandledning

Om du inte har möjlighet att komma till drop-in kan du boka en tid med en språkhandledare. Läs mer om hur du bokar tid hos Enheten för akademiskt språk.