Fortbildning för din forskar- eller lärargrupp

Du som är lärare eller forskare på universitetet kan kontakta biblioteket för att boka undervisning för dig och dina kollegor. Undervisningen är kostnadsfri.

Undervisningens innehåll

Biblioteket erbjuder undervisning för forskar- och lärargrupper vid Göteborgs universitet. Vi anpassar innehållet efter era önskemål och planerar tillfällena så att plats och lokal passar er. Vi kan komma till er institution, eller använda bibliotekets lokaler.

Undervisningen är kostnadsfri för anställda på Göteborgs universitet.

Fortbildning för forskare och lärare

Här är några exempel på vad våra undervisningstillfällen kan innehålla:

  • Sökstrategier i ämnesdatabaser och citeringdatabaser
  • Genomgång av informationsresurser på universitetsbiblioteket anpassat efter era behov
  • Alerts som redskap för uppdateringar inom ert forskningsområde
  • Tips för att synliggöra er forskning
  • Publiceringsstrategier och open access
  • Referenshantering i Endnote eller Zotero

Fortbildning för lärare som själva undervisar i informationssökning

Biblioteket håller också utbildningar i hur du som lärare kan undervisa dina studenter i informationssökning. Vi går igenom hur du kan lära studenterna att söka, värdera och referera till vetenskapliga publikationer och annat material.

På Biomedicinska biblioteket finns två Active Learning Classrooms (ALC). Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) har information om salarna om du är nyfiken och vill prova att själv undervisa i dem.

Om Biomedicinska bibliotekets ALC-salar (PIL)

Kontakta oss för att boka undervisning

Kontakta oss för att boka in undervisning för dig och din grupp. Berätta gärna om det är något speciellt ni vill ha hjälp med.

Vi återkommer så snart vi kan för att diskutera vilken tid, plats och upplägg som passar er.

  • Beskriv din fråga