Göteborgs universitetsbibliotek: Låna på biblioteket

Låna på biblioteket

Alla som har fast bostad i Sverige och är över 15 år får låna på universitetsbiblioteket.

Du behöver ett bibliotekskort för att låna

Det finns två kort som används för att låna på universitetsbiblioteket. Du som är student eller anställd vid Göteborgs universitet kan använda ditt GU-kort. Alla andra behöver ett bibliotekskort.

Om GU-kort och bibliotekskort

Så lånar du

Mycket av universitetsbibliotekets material står på hyllor där du själv kan hämta och låna hem det. Sådant som du inte kan låna hem kallas referenslitteratur och det kan du läsa i biblioteket.

Använd bibliotekets låneautomater för att låna det material du behöver. Om du har glömt ditt bibliotekskort eller GU-kort får du hjälp att låna i informationsdisken. Identifiera dig med legitimation.

Beställa och köa
Använd Supersök för att beställa och köa på böcker, tidskrifter och annat material. Logga in med ditt GU-konto eller bibliotekskort.

Till Supersök

När materialet du beställt har kommit in får du ett meddelande från biblioteket. Hämta från hyllorna för beställda böcker, i närheten av informationsdisken.

Hemlån för distansstudenter
Du som är distansstudent vid Göteborgs universitet kan få dina böcker hemskickade. Observera att detta endast gäller dig som bor utanför Göteborgsregionen.

Gör så här:

  1. Kontrollera i Supersök att boken du behöver är tillgänglig.
  2. Kontakta biblioteket och be att boken skickas hem till dig.

Om boken inte är tillgänglig kan du ställa dig i kö på den. När boken har kommit in får du ett meddelande om att boken finns att hämta. Kontakta då biblioteket för att istället få boken hemskickad per post.

Du betalar själv returportot och är ansvarig för att böckerna kommer in till universitetsbiblioteket i tid.

Lånetid och omlån

Olika typer av material har olika lånetid. Principerna för hur ett omlån går till skiljer sig åt för olika biblioteksanvändare.

För studenter och allmänhet
Du som är student eller tillhör allmänheten kan själv låna om alla typer av material, så länge ingen annan står i kö.

  Lånetid Omlån
Böcker              30 dagar                   4 gånger                                  
Kursböcker 14 dagar 4 gånger
Tidskrifter 14 dagar 4 gånger

För anställda vid Göteborgs universitet
Du som är anställd kan själv låna om dina kursböcker. När det gäller omlån av böcker och tidskrifter förnyas lånen däremot automatiskt när lånetiden går ut. Om någon köar, eller när lånen förnyats maximalt antal gånger, skickar biblioteket ett meddelande om att det är dags att lämna tillbaka materialet.

  Lånetid Omlån
Böcker              30 dagar                   Upp till 3 år                               
Kursböcker 14 dagar 4 gånger
Tidskrifter 14 dagar Upp till 2 år

Se dina lån och gör omlån
I Mina lån kan du se vilken lånetid som gäller och förnya dina lån.

Så lämnar du tillbaka

Du kan lämna tillbaka det du lånat på alla bibliotek som tillhör Göteborgs universitetsbibliotek, oavsett var du lånat materialet.

De större biblioteken har återlämningsautomater där du kan lämna dina böcker. På de mindre biblioteken finns återlämningslådor som du kan använda istället. Det går också bra att lämna tillbaka materialet i bibliotekens informationsdiskar.

Lämna i bokinkast när biblioteken har stängt
När biblioteken är stängda kan du lämna tillbaka böckerna i bokinkast som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Försenad återlämning

Det är ditt ansvar som låntagare att hålla reda på sista återlämningsdatum för det material du lånar på biblioteket.

Förseningsavgifter på kursböcker
Om du lämnar tillbaka kursböcker efter sista återlämningsdag måste du betala en förseningsavgift. Det gäller också om du gör omlån efter sista återlämningsdag. Förseningsavgiften är 10 kronor per dag och bok.

Om dina samlade förseningsavgifter är 70 kronor eller högre får du inte låna nya böcker eller göra omlån. För att kunna låna nya böcker och låna om, måste du först återlämna det försenade lånet. Sedan kan du betala förseningsavgiften.

Arbetskostnad och avgift för inköp av ny bok
Om du inte lämnat tillbaka materialet du lånat 16 dagar efter lånetidens slut, är du skyldig att betala en arbetskostnad på 200 kronor. Om du tappat bort boken måste du betala kostnaden för en ny bok.

Du kan inte låna nytt material eller göra omlån förrän du betalat avgifterna.

Inbetalning
Du betalar dina avgifter på något av biblioteken eller med den faktura du har fått av oss.

Låneregler

Informationen på den här sidan är ett urval av rutiner och regler för hur du gör när du vill låna från universitetsbiblioteket. En mer utförlig sammanställning finns i våra regler för användning av Göteborgs universitetsbibliotek.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-05-16 11:04

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen