Göteborgs universitetsbibliotek: Publiceringsavgifter och rabatter

Publiceringsavgifter och rabatter

När du publicerar din forskning i en open access-tidskrift eller använder open access-alternativet i en hybridtidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC).

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag. För de avtal där publiceringen är kostnadsfri för forskaren har biblioteket betalat både APC-avgiften och prenumerationsavgiften.

Kontakta Teamet för publicering och bibliometri på Göteborgs universitetsbibliotek om du har frågor eller vill veta mer om publiceringsavgifter.

Kontaktformulär

Förlagsavtal

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din epost-adress från Göteborgs universitet för att ta del av rabatterna.

Publicera utan kostnad

American Physical Society
Göteborgs universitet deltar i Bibsams konsortieavtal med American Physical Society, APS. American Physical Society har tecknat ett avtal med CERN (the European Organization for Nuclear Research) vilket innebär att APS från 2018 deltar i SCOAP3 – the Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics.

Avtalet innebär att artiklar inom högenergifysik från och med januari 2018 publiceras med öppen tillgång i tre av APS tidskrifter utan extra kostnad för artikelförfattarna. De tre tidskrifter från förlaget som ingår i avtalet är: Physical Review C, Physical Review D och Physical Review Letters.

Cambridge University Press
Alla författare vid Göteborgs universitet kan utan kostnad publicera med Open Access i tidskrifter från Cambridge University Press (CUP). Avtalet är ett så kallat ”Read & Publish”-avtal. Det inkluderar både läsrättigheter till förlagets tidskrifter och obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter. Biblioteket har redan betalat publiceringsavgifterna.

Följande tidskrifter omfattas av avtalet: CUP Read & Publish titles (pdf)

Förlagets instruktioner till författare: OA publishing in Cambridge Journals Step by Step Guide (pdf)

Läs mer om avtalet med Cambridge University Press

De Gruyter
De deltagande lärosätena i detta nationella konsortieavtal får ett rabatterat pris vid publicering av artiklar med omedelbar öppen tillgång. Artiklar som publiceras i De Gruyters hybridtidskrifter får 90 % rabatt på publiceringsavgiften. Artiklar som publiceras i rena open access-tidskrifter, De Gruyter Open, får 30 % rabatt på publiceringsavgiften. All publicering som godkänts blir omedelbart öppet tillgänglig. 

Författaren (corresponding author) ska inte själv betala någon publiceringsavgift utan hänvisa till GU:s avtal med förlaget. Den rabatterade publiceringsavgiften faktureras universitetsbiblioteket i efterskott.

Läs mer om avtalet med De Gruyter

Idunn/Universitetsforlaget
Universitetsforlaget tar inte ut avgifter för publicering i förlagets Open Access-tidskrifter.

Läs mer om avtalet med Universitetsforlaget

Institute of Physics (IOP)
Forskare vid Göteborgs universitet kan publicera sig open access i någon av IOPs hybridtidskrifter utan någon kostnad. Publiceringsavgiften finansieras av biblioteket. Avtalet innefattar inte rena OA-tidskrifter.

Författaren (corresponding author) använder sin e-postadress från Göteborgs universitet när manuskriptet skickas till en av IOP:s tidskrifter. När en artikel accepteras får författaren erbjudande om att publicera sig open access inom ramen för bibliotekets avtal. Ett meddelande skickas till biblioteket som verifierar anknytningen till Göteborgs universitet och godkänner publiceringsavgiften. Fakturan skickas sedan till biblioteket.

Artikeln blir vid publiceringstillfället omedelbart öppet tillgänglig.

Läs mer om avtalet hos IOP

Oxford University Press

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av Göteborgs universitetsbibliotek. Detta innebär att författaren (corresponding author) inte behöver betala någon publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter från Oxford University Press. Publicering i tidskrifter från lärda sällskap ingår inte. Avtalet är av typen "först till kvarn" och täcker en gemensam mängd publiceringar för de lärosäten som deltar i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet:

  1. När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter och länk till förlagets ”Author Services site”. 
  2. På sidan Manuscript Licenses, får du välja vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Välj en Open Access-licens (t.ex. CC BY) och godkänn villkoren för licensen.
  3. Du kommer nu till sidan Publishing Charges for Your Article. På sidan finns en underrubrik som heter ”Open Access Prepayment Account” med en rullmeny. 
  4. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.

Efter att du har fullföljt de efterföljande stegen verifierar universitetsbiblioteket att artikeln tillhör en forskare affilierad till Göteborgs universitet och därefter publiceras artikeln open access.
 
Tidskriftstitlar som ingår i avtalet 2019 (excel)

Tidskriftstitlar som är undantagna från avtalet (excel)
 

Royal Society of Chemistry
Göteborgs universitet deltar i ett konsortieavtal för Royal Society of Chemistry där publiceringsavgiften är inkluderad i kostnaden för avtalet. Författare (corresponding author) vid GU kan publicera sig Open Access i samtliga tidskrifter som ingår i avtalet utan att betala någon publiceringsavgift.

Publicering i rena Open Access-tidskrifter (Gold Open Access) ingår inte i avtalet.

Förlaget kommer att uppmuntra till Open Access-publicering när en artikel accepteras för publicering och informera om att kostnaden för detta redan är inkluderad i avtalet. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

Springer Compact
Genom universitetsbibliotekets avtal med Springer behöver forskare vid Göteborgs universitet inte betala för att göra sin artikel fritt tillgänglig. Avtalet gäller endast corresponding author och omfattar publicering i samtliga Springers hybridtidskrifter (cirka 1600 tidskrifter). För att slippa publiceringsavgift ska du ange Göteborgs universitet som affiliering och använda din gu.se-adress som e-postadress.

Läs mer om avtalet Springer Compact.

Taylor & Francis
Avtalet med Taylor & Francis är ett nationellt konsortieavtal som innebär att författare affilierade med Göteborgs universitet kan publicera sina artiklar med omedelbar öppen tillgång i Taylor & Francis hybridtidskrifter (Open Select).

Som författare (corresponding author) anger du en organisationstillhörighet och e-postadress när du skickar in en artikel för publicering. Dessa använder förlaget för att identifiera att du är affilierad till Göteborgs universitet. Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer.

Publicera med rabatt

American Chemical Society
Alla författare vid Göteborgs universitet får 1000 US-dollar rabatt på publiceringsavgiften. Om du är medlem i American Chemical Society får du ytterligare 1500 US-dollar rabatt.

Det tillkommer en avgift på 1000 US-dollar om du vill publicera med Creative Commons-licenserna CC-BY eller CC-BY-NC-ND. För medlemmar är tilläggsavgiften för CC-licenserna 500 US-dollar.

Författaren eller institutionen måste själv begära att rabatterna dras av från priset. Det krävs individuell registrering av författaren för att få information om tillgängliga krediter och rabatter.

Läs mer om ACS Author Choice

BioMed Central
Göteborgs universitet är Supporter Member. Det innebär att författare vid Göteborgs universitet får 15 % rabatt på publiceringsavgiften. Rabatten registreras vid elektronisk inlämning.

Läs mer om avtalet med BioMed Central

Frontiers
Frontiers är ett Open Access-förlag som publicerar 59 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY).

Avtalet innebär att forskare vid Göteborgs universitet får 10% rabatt på publiceringsavgifter. Författaren (corresponding author) ska uppge Göteborgs universitet som sin affiliering och sin @gu.se-adress som e-postadress.

När du skickar in din artikel, välj "University of Gothenburg" som betalningsalternativ. Förlaget kontrollerar att du är affilierad till Göteborgs universitet. Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer. Frontiers fakturerar då biblioteket som därefter internfakturerar dig för APC-kostnaden med 10% rabatt avdragen.

Läs mer om förlaget och tidskrifterna

Inderscience
Genom avtalet får författare vid Göteborgs universitet 20% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i en Inderscience-titel.

Läs mer om publiceringsavgifter hos Inderscience

IOS Press
Alla IOS Press tidskrifter erbjuder möjligheten att publicera Open Access. IOS Press tar ut en rabatterad avgift på 1200 euro per artikel.

Läs mer om avtalet med IOS Press

Karger
Alla författare vid Göteborgs universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften i rena Open Access-tidskrifter från Karger (gäller inte så kallade hybridtidskrifter). Det är författaren, eller institutionen, som själv måste begära att rabatten dras av från priset.

Kargers författaravgifter finns i deras lista över tidskrifter. Gör så här för att hitta författaravgifterna:

  1. Välj den tidskrift du är intresserad av.
  2. Klicka på Author Guidelines.
  3. Klicka på Cost of Publication.

Läs mer om avtalet med Karger

Springer Open
Göteborgs universitet är Supporter Member. Det innebär att författare vid Göteborgs universitet får 15 % rabatt på publiceringsavgiften. Rabatten registreras vid elektronisk inlämning. Denna måste ske från en dator inom Göteborgs universitets nätverk.

Läs mer om avtalet med Springer.

Science Online
Alla författare vid Göteborgs universitet får rabatt på publiceringsavgiften för tidskriften Science Advances. Ange Göteborgs universitets kundnummer hos AAAS/Science – 11946989 – för att få rabatt på publiceringsavgiften.

Läs mer om avtalet med Science Online

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-04-18 08:15

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen