Göteborgs universitetsbibliotek: Publiceringsavgifter och rabatter

Publiceringsavgifter och rabatter

Tidskriftsförlag som tillämpar open access har ofta en publiceringsavgift som betalas av författaren eller forskningsinstitutionen. Denna kallas APC, article processing charge. De större forskningsfinansiärerna subventionerar vanligtvis denna avgift.

Universitetsbiblioteket har tecknat avtal med flera förlag som ger rabatt på publiceringsavgiften för författare vid Göteborgs universitet.

Kontakta Teamet för publicering och bibliometri på Göteborgs universitetsbibliotek om du har frågor eller vill veta mer om publiceringsavgifter.

Kontaktformulär

Förlagsavtal med rabatt på publiceringsavgiften

American Chemical Society
Alla författare vid Göteborgs universitet får 1000 US-dollar rabatt på publiceringsavgiften. Om du är medlem i American Chemical Society får du ytterligare 1500 US-dollar rabatt.

Det tillkommer en avgift på 1000 US-dollar om du vill publicera med Creative Commons-licenserna CC-BY eller CC-BY-NC-ND. För medlemmar är tilläggsavgiften för CC-licenserna 500 US-dollar.

Författaren eller institutionen måste själv begära att rabatterna dras av från priset. Det krävs individuell registrering av författaren för att få information om tillgängliga krediter och rabatter.

Läs mer om ACS Author Choice

American Physical Society
Göteborgs universitet deltar i Bibsams konsortieavtal med American Physical Society, APS. American Physical Society har tecknat ett avtal med CERN (the European Organization for Nuclear Research) vilket innebär att APS från 2018 deltar i SCOAP3 – the Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics.

Avtalet innebär att artiklar inom högenergifysik från och med januari 2018 publiceras med öppen tillgång i tre av APS tidskrifter utan extra kostnad för artikelförfattarna. De tre tidskrifter från förlaget som ingår i avtalet är: Physical Review C, Physical Review D och Physical Review Letters.

BioMed Central
Göteborgs universitet är Supporter Member. Det innebär att författare vid Göteborgs universitet får 15 % rabatt på publiceringsavgiften. Rabatten registreras vid elektronisk inlämning. Denna måste ske från en dator inom Göteborgs universitets nätverk.

Läs mer om avtalet med BioMed Central

Cambridge University Press
Alla författare vid Göteborgs universitet kan utan kostnad publicera med Open Access i tidskrifter från Cambridge University Press (CUP). Avtalet är ett så kallat ”Read & Publish”-avtal. Det inkluderar både läsrättigheter till förlagets tidskrifter och obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter. Biblioteket har redan betalat publiceringsavgifterna.

Följande tidskrifter omfattas av avtalet: CUP Read & Publish titles (pdf)

Förlagets instruktioner till författare: OA publishing in Cambridge Journals Step by Step Guide (pdf)

Läs mer om avtalet med Cambridge University Press

De Gruyter
De deltagande lärosätena i detta nationella konsortieavtal får ett rabatterat pris vid publicering av artiklar med omedelbar öppen tillgång. Artiklar som publiceras i De Gruyters hybridtidskrifter får 90 % rabatt på publiceringsavgiften. Artiklar som publiceras i rena open access-tidskrifter, De Gruyter Open, får 30 % rabatt på publiceringsavgiften. All publicering som godkänts blir omedelbart öppet tillgänglig. 

Författaren (corresponding author) ska inte själv betala någon publiceringsavgift utan hänvisa till GU:s avtal med förlaget. Den rabatterade publiceringsavgiften faktureras universitetsbiblioteket i efterskott.

Läs mer om avtalet med De Gruyter

Frontiers
Frontiers är ett Open Access-förlag som publicerar 59 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY).

Avtalet innebär att forskare vid Göteborgs universitet får 10% rabatt på publiceringsavgifter. Författaren (corresponding author) ska uppge Göteborgs universitet som sin affiliering och sin @gu.se-adress som e-postadress.

När du skickar in din artikel, välj "University of Gothenburg" som betalningsalternativ. Förlaget kontrollerar att du är affilierad till Göteborgs universitet. Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer. Frontiers fakturerar då biblioteket som därefter internfakturerar dig för APC-kostnaden med 10% rabatt avdragen.

Läs mer om förlaget och tidskrifterna

Idunn/Universitetsforlaget
Universitetsforlaget tar inte ut avgifter för publicering i förlagets Open Access-tidskrifter.

Läs mer om avtalet med Universitetsforlaget

Inderscience
Genom avtalet får författare vid Göteborgs universitet 20% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i en Inderscience-titel.

IOS Press
Alla IOS Press tidskrifter erbjuder möjligheten att publicera Open Access. IOS Press tar ut en rabatterad avgift på 1200 euro per artikel.

Läs mer om avtalet med IOS Press

Karger
Alla författare vid Göteborgs universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften i rena Open Access-tidskrifter från Karger (gäller inte så kallade hybridtidskrifter). Det är författaren, eller institutionen, som själv måste begära att rabatten dras av från priset.

Kargers författaravgifter finns i deras lista över tidskrifter. Gör så här för att hitta författaravgifterna:

  1. Välj den tidskrift du är intresserad av.
  2. Klicka på Author Guidelines.
  3. Klicka på Cost of Publication.

Läs mer om avtalet med Karger

Royal Society of Chemistry
Göteborgs universitet deltar i ett konsortieavtal för Royal Society of Chemistry där publiceringsavgiften är inkluderad i kostnaden för avtalet. Författare (corresponding author) vid GU kan publicera sig Open Access i samtliga tidskrifter som ingår i avtalet utan att betala någon publiceringsavgift.

Publicering i rena Open Access-tidskrifter (Gold Open Access) ingår inte i avtalet.

Förlaget kommer att uppmuntra till Open Access-publicering när en artikel accepteras för publicering och informera om att kostnaden för detta redan är inkluderad i avtalet. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

Science Online
Alla författare vid Göteborgs universitet får rabatt på publiceringsavgiften för tidskriften Science Advances. Ange Göteborgs universitets kundnummer hos AAAS/Science – 11946989 – för att få rabatt på publiceringsavgiften.

Läs mer om avtalet med Science Online

Springer Compact
Genom universitetsbibliotekets avtal med Springer behöver forskare vid Göteborgs universitet inte betala för att göra sin artikel fritt tillgänglig. Avtalet gäller endast corresponding author och omfattar publicering i samtliga Springers hybridtidskrifter (cirka 1600 tidskrifter). För att slippa publiceringsavgift ska du ange Göteborgs universitet som affiliering och använda din gu.se-adress som e-postadress.

Läs mer om avtalet Springer Compact.

Springer Open
Göteborgs universitet är Supporter Member. Det innebär att författare vid Göteborgs universitet får 15 % rabatt på publiceringsavgiften. Rabatten registreras vid elektronisk inlämning. Denna måste ske från en dator inom Göteborgs universitets nätverk.

Läs mer om avtalet med Springer.

Taylor & Francis
Avtalet med Taylor & Francis är ett nationellt konsortieavtal som innebär att författare affilierade med Göteborgs universitet kan publicera sina artiklar med omedelbar öppen tillgång i Taylor & Francis hybridtidskrifter (Open Select).

Som författare (corresponding author) anger du en organisationstillhörighet och e-postadress när du skickar in en artikel för publicering. Dessa använder förlaget för att identifiera att du är affilierad till Göteborgs universitet. Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer.

Kontaktinformation

Digitala tjänster

Team för Publicering och bibliometri

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-01-18 14:43

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen