Förlag L-Z med rabatt på publiceringsavgiften

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med följande förlag.

Oxford University Press

Publicera utan kostnad

Författaren (corresponding author) behöver inte betala någon publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter från Oxford University Press. Publicering i tidskrifter från lärda sällskap ingår inte.

Gör så här för att nyttja avtalet

 1. Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.
 2. När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter och länk till förlagets ”Author Services site”.
 3. På sidan Manuscript Licenses, får du välja vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Välj en Open Access-licens (till exempel CC BY) och godkänn villkoren för licensen.
 4. Du kommer nu till sidan Publishing Charges for Your Article. På sidan finns en underrubrik som heter ”Open Access Prepayment Account” med en rullmeny.
 5. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.
 6. Universitetsbiblioteket verifierar att artikeln tillhör en forskare affilierad till Göteborgs universitet och därefter publiceras artikeln open access.

Information för författare hos Oxford University Press


PeerJ Journals

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitetsbibliotek har förbetalat publiceringsavgifter hos PeerJ till ett värde av USD 5000. Detta medger forskare vid GU att publicera artiklar hos PeerJ helt utan kostnad. Avtalet gäller fram till dess att hela det reserverade beloppet har utnyttjats. Därefter tar biblioteket ställning till om avtalet ska förnyas.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är corresponding author ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in din artikel.

Universitetsbiblioteket kontrollerar artikelförfattarens anknytning till universitetet innan betalningen godkänns.

PeerJ University of Gothenburg account page


PLOS (Public Library of Science)

Publicera utan kostnad

Forskare vid Göteborgs universitet kan publicera sig open access utan avgift hos PLOS. Göteborgs universitetsbibliotek har ett avtal med PLOS och betalar alla publiceringsavgifter.

Gör så här för att nyttja avtalet

När du som författare, corresponding author, skickar in ditt manuskript till en tidskrift hos PLOS välj ”Institutional Account Program” och University of Gothenburg. Om artikeln accepteras för publicering, verifierar biblioteket din anknytning till GU och biblioteket betalar publiceringsavgiften.

Mer om Institutional Account Program


Royal Society of Chemistry

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitet deltar i ett konsortieavtal för Royal Society of Chemistry där publiceringsavgiften är inkluderad i kostnaden för avtalet. Författare (corresponding author) vid GU kan publicera sig Open Access i samtliga tidskrifter som ingår i avtalet utan att betala någon publiceringsavgift.

Publicering i rena Open Access-tidskrifter (Gold Open Access) ingår inte i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

 1. Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.
 2. Förlaget kommer att informera om att kostnaden för publicering redan är inkluderad i avtalet när en artikel accepteras för publicering. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

Royal Society of Medicine

Publicera utan kostnad i hybridtidskrifter eller med rabatt i helt öppna tidskrifter

 • Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter.
 • Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Gold Open Access).
 • Artiklar som accepteras för publicering efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.

Förlaget har ett manushanteringssystem SOAP, SAGE Open Access Portal, som hanterar alla artiklar, det vill säga både hybrid och helt öppna tidskrifter (Gold).

Publicera utan kostnad i hybridtidskrifter

Gör så här för att nyttja avtalet för hybridtidskrifter

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP.

 1. I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men du kan välja bort det.
 2. Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Du kan kontakta förlaget direkt om du föredrar en annan typ av licens.

Publicera med rabatt i helt öppna tidskrifter

Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Gold Open Access). Publiceringskostnaden betalas av författaren.

Gör så här för att nyttja avtalet för helt öppet tillgängliga tidskrifter

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering. Biblioteket kontrollerar författarens affiliering till Göteborgs universitet. Därefter dras automatiskt 20% rabatt från fakturan som ska betalas av författaren.

Om avtalet med Royal Society of Medicine


SAGE

Publicera utan kostnad i hybridtidskrifter eller med rabatt i helt öppna tidskrifter

 • Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter.
 • Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Gold Open Access).
 • Artiklar som accepteras för publicering efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.

Förlaget har ett manushanteringssystem SOAP, SAGE Open Access Portal, som hanterar alla artiklar, det vill säga både hybrid och helt öppna tidskrifter (Gold).

Publicera utan kostnad i hybridtidskrifter

Gör så här för att nyttja avtalet för hybridtidskrifter

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP.

 1. SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men du kan välja bort det.
 2. Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Du kan kontakta förlaget direkt om du föredrar en annan typ av licens.

Publicera med rabatt i helt öppna tidskrifter

Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Gold Open Access). Publiceringskostnaden betalas av författaren.

Gör så här för att nyttja avtalet för helt öppet tillgängliga tidskrifter

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering. Biblioteket kontrollerar författarens affiliering till Göteborgs universitet. Därefter dras automatiskt 20% rabatt från fakturan som ska betalas av författaren.

Om avtalet med SAGE


Science Online

Publicera med rabatt

Alla författare vid Göteborgs universitet får 10% rabatt på publiceringsavgiften för tidskriften Science Advances.

Gör så här för att nyttja avtalet

Ange Göteborgs universitets kundnummer hos AAAS/Science: 11946989

Om avtalet med Science Online


SPIE

Publicera utan kostnad

Författare tillhörande Göteborgs universitet kan publicera med öppen tillgång i SPIEs samtliga tidskrifter utan kostnad.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Springer Compact

Publicera utan kostnad

Genom universitetsbibliotekets avtal med Springer behöver forskare vid Göteborgs universitet inte betala för att göra sin artikel fritt tillgänglig. Avtalet gäller endast corresponding author och omfattar publicering i samtliga Springers hybridtidskrifter (cirka 1600 tidskrifter).

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Om avtalet med Springer Compact


Springer Nature fully open access journals

Publicera utan kostnad

Som forskare vid Göteborgs universitet kan du publicera dig utan avgift i alla rena OA-tidskrifter från Springer Nature. Publiceringsavgifterna är redan betalda via ett nationellt avtal med förlaget. Avtalet gäller endast corresponding author.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Taylor & Francis

Publicera utan kostnad

Avtalet med Taylor & Francis är ett nationellt konsortieavtal som innebär att författare affilierade med Göteborgs universitet kan publicera sina artiklar med omedelbar öppen tillgång i Taylor & Francis hybridtidskrifter (Open Select).

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Wiley

Publicera utan kostnad

Avtalet med Wiley ger rätt till publicering med öppen tillgång i Wiley’s hybridtidskrifter och helt öppna titlar. Publicering inom avtalet gäller artiklar som accepterats av förlaget efter 1/1 2020.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information till författare


Kontakta oss om rabatter på publiceringsavgift

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om rabatter på publiceringsavgifter.

 • Telefon: 031 786 66 71


  Beskriv din fråga