Förlag L-Z med rabatt på publiceringsavgiften

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med följande förlag.

Microbiology Society

Publicera utan kostnad

Författare (corresponding author) vid Göteborgs universitet kan publicera med öppen tillgång, utan kostnad i samtliga tidskrifter från Microbiology Society.

Gör så här för att nyttja avtalet:

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2022 ingår i avtalet.

Instruktioner för författare hos Microbiology Society


MJS Publishing

(Tidigare Medical Journals Sweden)

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i samtliga tidskrifter från MJS Publishing. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2024 om fattas av avtalet.

Inga avgifter för submissions, supplementary material och liknande tillkommer. Publiceringskostnaderna täcks av forskningsfinansiärer från och med 2024.

Mer information om svenska forskningsfinansiärers gemen­sama sats­ning på öppen till­gång

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Nature Journals

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitet har ett avtal med Springer Nature som gör det möjligt för forskare vid Göteborgs universitet att publicera med öppen tillgång utan någon kostnad i Nature och Nature Research Journals. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2022 omfattas av avtalet.

Publicering i Nature Protocols och tidskrifter i Nature Reviews Journals ingår inte i avtalet.

Artikeltypen Review articles omfattas inte av avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Oxford University Press

Publicera utan kostnad

Författaren (corresponding author) behöver inte betala någon publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter eller vid publicering med öppen tillgång i alla helt öppet tillgängliga tidskrifter från Oxford University Press.

Gör så här för att nyttja avtalet

 1. Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.
 2. När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter och länk till förlagets ”Author Services site”.
 3. På sidan Manuscript Licenses, får du välja vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Välj en Open Access-licens (till exempel CC BY) och godkänn villkoren för licensen.
 4. Du kommer nu till sidan Publishing Charges for Your Article. På sidan finns en underrubrik som heter ”Open Access Prepayment Account” med en rullmeny.
 5. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.
 6. Universitetsbiblioteket verifierar att artikeln tillhör en forskare affilierad till Göteborgs universitet och därefter publiceras artikeln open access.

Information för författare hos Oxford University Press


PeerJ Journals

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitetsbibliotek har förbetalat publiceringsavgifter hos PeerJ. Detta medger forskare vid GU att publicera artiklar hos PeerJ helt utan kostnad.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är corresponding author ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in din artikel.

Universitetsbiblioteket kontrollerar artikelförfattarens anknytning till universitetet innan betalningen godkänns.

Göteborgs universitets sida hos PeerJ


PLOS (Public Library of Science)

Publicera utan kostnad

Forskare vid Göteborgs universitet kan publicera sig open access utan avgift hos PLOS. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2024 ingår i avtalet.

Publiceringskostnaderna täcks av forskningsfinansiärer från och med 2024.

Mer information om svenska forskningsfinansiärers gemen­sama sats­ning på öppen till­gång

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Instruktionsvideo om hur du som forskare ska gå till väga i systemet så att publiceringsavgiften täcks av det nationella avtalet


Portland Press

Publicera utan kostnad

Avtalet med Portland Press ger författare, corresponding author, från Göteborgs universitet möjlighet att publicera med öppen tillgång, utan någon publiceringsavgift, i förlagets hybrid-och rena OA-tidskrifter.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Rockefeller University Press

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i tre tidskrifter. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2023 om fattas av avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Royal Society

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i alla hybridtidskrifter (förutom Biographical Memoirs) samt två helt öppet tillgängliga tidskrifter. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Royal Society of Chemistry

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitet deltar i ett konsortieavtal för Royal Society of Chemistry där publiceringsavgiften är inkluderad i kostnaden för avtalet. Författare (corresponding author) vid GU kan publicera med öppen tillgång i samtliga hybridtidskrifter från förlaget och i de två helt öppet tillgängliga tidskrifterna Nanoscale Advances och RSC Advances.

Gör så här för att nyttja avtalet

 1. Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.
 2. Förlaget kommer att informera om att kostnaden för publicering redan är inkluderad i avtalet när en artikel accepteras för publicering. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

Royal Society of Medicine

Publicera utan kostnad i hybridtidskrifter eller med rabatt i helt öppna tidskrifter

 • Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter.
 • Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Gold Open Access).

Förlaget har ett manushanteringssystem SOAP, SAGE Open Access Portal, som hanterar alla artiklar, det vill säga både hybrid och helt öppna tidskrifter (Gold).

Publicera utan kostnad i hybridtidskrifter

Gör så här för att nyttja avtalet för hybridtidskrifter

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP.

 1. I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men du kan välja bort det.
 2. Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Du kan kontakta förlaget direkt om du föredrar en annan typ av licens.

Publicera med rabatt i helt öppna tidskrifter

Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter (Gold Open Access). Publiceringskostnaden betalas av författaren.

Gör så här för att nyttja avtalet för helt öppet tillgängliga tidskrifter

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering. Biblioteket kontrollerar författarens affiliering till Göteborgs universitet. Därefter dras automatiskt 20% rabatt från fakturan som ska betalas av författaren.

Om avtalet med Royal Society of Medicine


SAGE

Publicera utan kostnad

Avtalet med Sage ger rätt till publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter och helt öppna titlar. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2024 ingår i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Förlaget har ett manushanteringssystem SOAP, SAGE Open Access Portal, som hanterar alla artiklar.

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP.

 1. I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men du kan välja bort det.
 2. Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Du kan kontakta förlaget direkt om du föredrar en annan typ av licens.
 3. Arbetsflödet för det här avtalet ger författaren 10 dagar att acceptera erbjudandet om publicering med öppen tillgång och bekräfta creative commons-licensen.

Om avtalet med SAGE


Science Online

Publicera med rabatt

Alla författare vid Göteborgs universitet får 10% rabatt på publiceringsavgiften för tidskriften Science Advances.

Gör så här för att nyttja avtalet

Ange Göteborgs universitets kundnummer hos AAAS/Science: 11946989

Om avtalet med Science Online


SPIE

Publicera utan kostnad

Författare tillhörande Göteborgs universitet kan publicera med öppen tillgång i SPIEs samtliga tidskrifter utan kostnad.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Springer Compact

Publicera utan kostnad

Genom universitetsbibliotekets avtal med Springer behöver forskare vid Göteborgs universitet inte betala för att göra sin artikel fritt tillgänglig. Avtalet gäller endast corresponding author och omfattar publicering i samtliga Springers hybridtidskrifter (cirka 2 000 tidskrifter). De artikeltyper som ingår i avtalet är Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos Springer


Springer Nature fully open access journals

Publicera utan kostnad

Som forskare vid Göteborgs universitet kan du publicera dig utan avgift i flertalet av Springer Natures rena OA-tidskrifter. Publiceringsavgifterna är redan betalda via ett nationellt avtal med förlaget.

Avtalet gäller endast corresponding author. De artikeltyper som ingår i avtalet är Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos Springer


Taylor & Francis

Publicera utan kostnad

Avtalet med Taylor & Francis är ett nationellt konsortieavtal som innebär att författare affilierade med Göteborgs universitet kan publicera sina artiklar med omedelbar öppen tillgång i Taylor & Francis hybridtidskrifter (Open Select) och helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Forsknings- och översiktartiklar ingår i avtalet. Vanligen kategoriseras dessa som "Article", "Research Article", "Review" eller "Review Article", men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma.

Taylor & Francis tidskrifter erbjuder i allmänhet två Creative Commons-licenser: CC-BY och CC-BY-NC-ND.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Wiley

Publicera utan kostnad

Avtalet med Wiley ger rätt till publicering med öppen tillgång i Wileys hybridtidskrifter och helt öppna titlar samt Hindawis helt öppna titlar. Publicering inom avtalet gäller artiklar som accepterats av förlaget efter 1/1 2020.

Artikeltyper som ingår i avtalet är forskningsartikel (”Original article”, ”Primary research article”) eller översiktsartikel (”Review article”). Övriga artikeltyper ingår ej.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos Wiley


Kontakta oss om rabatter på publiceringsavgift

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om rabatter på publiceringsavgifter.

 • Telefon: 031 786 66 71


  Beskriv din fråga