Rabatter på publiceringsavgifter

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Om publiceringsavgifter (APC)

När du publicerar i en open access-tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift till tidskriftsförlaget. Publiceringsavgiften kallas APC, article processing charge.

Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften. Kostnaden för publicering betalas då av Göteborgs universitetsbibliotek. När det gäller kostnader för färgsidor och figurer med mera, täcks de vanligtvis inte in av APC-avgiften.

Så gör du för att nyttja rabatterna

Huvudansvarig författare, "corresponding author", som skickar in artikeln till förlaget måste vara affilierad till Göteborgs universitet för att avtalen ska kunna användas. Om ni är flera corresponding authors bör den som är affilierad till universitetet skicka in artikeln.

Förlagen har ytterligare instruktioner för hur du ska göra för att nyttja rabatten.

Förlag A-K med rabatt på publiceringsavgiften
Förlag L-Z med rabatt på publiceringsavgiften

Kontakta oss om rabatter på APC

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om rabatter på publiceringsavgifter.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga