Förlag A-K med rabatt på publiceringsavgiften

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med följande förlag.

American Chemical Society

Publicera utan kostnad

Alla författare vid Göteborgs universitet kan publicera utan kostnad med Open Access i ACS tidskrifter.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Om avtalet med American Chemical Society


American Institute of Physics

Publicera utan kostnad

Författare tillhörande Göteborgs universitet kan publicera sig med öppen tillgång i 26 hybridtidskrifter utan extra kostnad. Publicering inom avtalet gäller artiklar som accepteras för publicering från och med 1 januari 2022. Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Förlagets instruktioner för författare


American Physical Society

Publicera utan kostnad

Författare tillhörande Göteborgs universitet kan publicera sig med öppen tillgång i några av APS hybridtidskrifter utan extra kostnad. Publicering inom avtalet gäller artiklar som accepteras för publicering under 2022.

I avtalet ingår även publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Detta gäller artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2023.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Association for Computing Machinery

Publicera utan kostnad

Författare tillhörande Göteborgs universitet ges möjlighet till obegränsad publicering av faktagranskade artiklar i alla seriella publikationer från Association for Computing Machinery (ACM).

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering. Författare identifieras automatiskt med hjälp av domänen på e-postadressen. CC-BY är förstahandsvalet vid publicering, men författaren har möjlighet att välja själv.


Berghahn Open Anthro

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i femton tidskrifter inom antropologi från Berghahn Journals. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2023 omfattas av avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


BioMed Central

Publicera utan kostnad

Genom avtalet med Springer Nature fully open access journals kan forskare vid Göteborgs universitet publicera sig i tidskrifter från BioMed Central (BMC) utan kostnad.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Brill

Publicera utan kostnad

Avtalet innebär obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i alla hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter från förlaget. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet. Dessutom får författare 20% rabatt på publiceringskostnaden när de publicerar böcker med öppen tillgång.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos Brill


British Medical Journals Publishing (BMJ)

Publicera utan kostnad

Genom avtalet med BMJ kan forskare vid Göteborgs universitet publicera sig i tidskrifter från BMJ utan kostnad. Avtalet omfattar både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos BMJ


Cambridge University Press

Publicera utan kostnad

Alla författare vid Göteborgs universitet kan utan kostnad publicera med Open Access i tidskrifter från Cambridge University Press (CUP). Avtalet ger möjlighet till obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Förlagets guide för OA-publicering (PDF)


Cogitatio

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitetsbibliotek har ingått ett avtal om medlemskap hos Cogitatio. Genom medlemsavgiften, som biblioteket betalar, kan författare som är knutna till Göteborgs universitet publicera sig utan kostnad i alla tidskrifter som är utgivna av Cogitatio.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är corresponding author ska vara affilierad till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Till Cogitatio


Company of Biologists

Publicera utan kostnad

Forskare vid Göteborgs universitet har genom avtalet obegränsad publicering med öppen tillgång i alla tidskrifter från The Company of Biologists.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Förlagets instruktioner för författare


Copernicus

Publicera utan kostnad

Göteborgs universitetsbibliotek betalar hela publiceringsavgiften hos Copernicus. Detta medger forskare vid Göteborgs universitet att publicera artiklar hos Copernicus helt utan kostnad.

Gör så här för att nyttja avtalet

Avtalet med Copernicus omfattar corresponding authors affilierade till Göteborgs universitet. Universitetsbiblioteket kontrollerar artikelförfattarens anknytning till universitetet innan betalningen godkänns.


De Gruyter

Publicera utan kostnad

Forskare vid Göteborgs universitet kan publicera sig Open Access utan avgift i hybrid-tidskrifter och helt öppet tillgängliga tidskrifter från De Gruyter.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Dove Medical Press

Publicera med rabatt

Genom Göteborgs universitetsbiblioteks medlemskap i Dove Medical Press får alla författare vid Göteborgs universitet 25% rabatt på publiceringsavgiften.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är corresponding author ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in din artikel.

För att erhålla rabatten krävs en rabattkod, vänligen kontakta gup@ub.gu.se


Elsevier

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till publicering med öppen tillgång i nästan alla Elseviers tidskrifter.

Lista över tidskrifterna där du kan publicera med öppen tillgång hos Elsevier.

Författaren (corresponding author) kan publicera med CC-BY licens, eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål. Publicering inom avtalet gäller artiklar som skickats till förlaget efter 1/1 2020.

Gör så här för att nyttja avtalet

 1. Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.
 2. När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl med en länk för att välja publiceringsalternativ.
 3. Lägg till medförfattares affilieringsuppgifter.
 4. Se publiceringsalternativ och välj en CC-licens.

Emerald

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång till förlagets alla tidskrifter, samt publiceringar på plattformen Emerald Open Research Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Frontiers

Publicera med rabatt

Frontiers är ett Open Access-förlag som publicerar tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY).

Avtalet innebär att forskare vid Göteborgs universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgifter.

Gör så här för att nyttja avtalet

 1. Säkerställ med din institution att det går bra att biblioteket omfördelar fakturan med den rabatterade APC-kostnaden till din institution.
 2. Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.
 3. När du skickar in din artikel, välj "University of Gothenburg" som betalningsalternativ.
 4. Förlaget kontrollerar att du är affilierad till Göteborgs universitet och Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer.
 5. Frontiers fakturerar då biblioteket som därefter omfördelar fakturan till din institution med 10 % rabatt avdragen på APC-kostnaden.

Inderscience

Publicera med rabatt

Genom avtalet får författare vid Göteborgs universitet 20 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i en Inderscience-titel.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Om avtalet med Inderscience


Institute of Physics (IOP)

Publicera utan kostnad

Forskare vid Göteborgs universitet kan publicera sig open access i någon av IOPs hybridtidskrifter och helt öppna tidskrifter utan någon kostnad. Detta gäller artiklar som är accepterade från och med 2021-01-01.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos IOP


IOS Press

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång till förlagets alla tidskrifter. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos IOS Press


IWA Publishing

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i samtliga tidskrifter från IWA Publishing. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2023 om fattas av avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


John Benjamins

Publicera utan kostnad

Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i samtliga tidskrifter från John Benjamins. Artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2023 om fattas av avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.

Information för författare hos John Benjamins


Karger

Publicera utan kostnad

Fri och obegränsad publicering för författare vid Göteborgs universitet. Alla artiklar publicerade av författare affilierade till GU blir omedelbart öppet tillgängliga.

Gör så här för att nyttja avtalet

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet när du skickar in en artikel för publicering.


Kontakta oss om rabatter på publiceringsavgift

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om rabatter på publiceringsavgifter.

 • Telefon: 031 786 66 71


  Beskriv din fråga